Arbejdsskadeerstatning

En arbejdsskadeerstatning gives til den person, som under sit arbejde er blevet forvoldt en arbejdsskade, uanset om der er tale om en erhvervssygdom eller en arbejdsulykke.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 11/04/2024


Hvad er en arbejdsskadeerstatning?

Hvis du på den ene eller anden måde kommer til skade, mens du udfører dit arbejde, kan der indledes en sag om arbejdsskadeerstatning. Det er et lovkrav, at alle arbejdsgivere skal tegne en arbejdsskadeforsikring, som skal træde i kraft ved arbejdsulykker. Reglerne om arbejdsskader og erstatning finder du i arbejdsskadesikringsloven.

Når der sker en ulykke på en arbejdsplads, skal arbejdsgiveren anmelde det til arbejdsskadestyrelsen, der efterfølgende skal vurdere, om der er tale om en arbejdsskade eller ej. Herefter kan der måske udbetales en arbejdsskadeerstatning til skadelidte.

Arbejdsskader er mangeartede

Der skelnes traditionelt mellem to forskellige arbejdsskader. For det første tales der om arbejdsbetingede lidelser. Det kan eksempelvis dreje sig om en maler, der i flere år er blevet udsat for farlige dampe. Eller en håndværker, som uvidende har arbejdet med asbest. Specielt før i tiden var der mange af disse arbejdsskader.

I øvrigt kan der også være tale om psykiske lidelser, men disse er langt sværere at føre bevis for. Så er det lettere at konstatere, at huden eller lungerne har taget skade.

For det andet er der arbejdsulykken. Her skal der være tale om at det, der er sket, er foregået pludseligt. Vi taler altså ikke længere om, at den arbejdende skal have været udsat for noget i længere tid. Det kan for eksempel dreje sig om et fald fra en stige eller en anden ulykke, der har klar sammenhæng med det udførte job.

Årsagssammenhængen skal være meget klar. Derfor kan ikke alle ulykker, der sker i arbejdstiden, gå under betegnelsen arbejdsulykke.

Størrelsen på en arbejdsskadeerstatning varierer

Når du skal finde ud af, hvor mange penge du kan få i erstatning, er der flere forhold, som du skal være opmærksom på. Ved en beregning af arbejdsskadeerstatning vil der blive kigget på den såkaldte méngrad.

Méngraden er en procentsats på, hvor meget du bliver hæmmet. Eksempelvis er tab af synet på ét øje 20%. Méngraden skal være på minimum 5 %, hvis du skal have nogen form for arbejdsskadeerstatning.

Den godtgørelse, du kan modtage for varige men, tager udgangspunkt i et standardbeløb for på 1.013.500 kr. (2024) for 100%. Har du eksempelvis en méngrad på 10 %, vil du få udbetalt 97.900 kr. Bemærk dog, at beløbet nedsættes, hvis du er over 39 år. Og det nedsættes yderligere, hvis du er over 59 år.

Udover denne erstatning kan du også få en erstatning for tab af erhvervsevne. Her skal du kunne bevise, at ulykken har betydet tabt indtægt samt nedsat erhvervsevne. Den erstatning vil blive beregnet ud fra din årsløn og din erhvervstabsprocent.

Hvem udbetaler en arbejdsskadeerstatning?

Efter du er kommet til skade i forbindelse med at udføre dit arbejde, skal din arbejdsgiver anmelde skaden. Herefter er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som overtager din sag. De indsamler alle de dokumenter, som er nødvendige, og du vil modtage nogle spørgeskemaer, du skal udfylde og returnere.

Når du skal have din erstatning, kan udbetalingen komme to steder fra. Det afhænger af, om der tale om en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Såfremt der er tale om en erhvervssygdom, er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som udbetaler erstatningen.

Er der derimod tale om en arbejdsulykke, er det din arbejdsgivers forsikringsselskab, der skal betale.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram