Erhvervssygdomsforsikring – Forsikring ved sygdom i dit erhverv

Hvis du får en sygdom eller skade i forbindelse med udførelse af dit arbejde, kaldes det for en erhvervssygdom. En erhvervssygdomsforsikring er en lovpligtig forsikring for virksomheder med ansatte, som sikrer de ansatte, hvis de skulle blive ramt af en erhvervssygdom.


Hvad er en erhvervssygdom?

Erhvervssygdomme kategoriseres som en arbejdsskade. Erhvervssygdomme er sygdomme, der er sket pga. påvirkninger, som skyldes dine arbejdsopgaver eller de forhold, arbejdet foregår under. 

Det kan fx være, at der er høje lyde på din arbejdsplads, eller at du har mange tunge løft. Eksempler på erhvervssygdomme kan være en tennisalbue, allergi eller astma.

Der skal være en læge, der dokumenterer, at en sygdom er forbundet med netop dine arbejdsforhold, for at den kan anerkendes som en erhvervssygdom, så erhvervssygdomsforsikringen evt. dækker.

Sygdommen må ikke skyldes andre forhold end dem, der relaterer sig til dit arbejde. Derfor er det ikke en erhvervssygdom, hvis du udvikler en sygdom, der er opstået pga. forhold uden for arbejdet. 

Erhvervssygdomsfortegnelsen

Arbejdsmarkedets erhvervssikring (AES) har en liste over anerkendte erhvervssygdomme. AES er en institution, der står for vurdering af arbejdsskader, herunder afgørelser af sager omkring ansatte, der bliver syge som led i deres erhverv.

Listen over sygdomme, der kan betragtes som erhvervssygdomme, kaldes erhvervssygdomsfortegnelsen.  

Arbejdsskade – Kend forskel på en arbejdsulykke og en erhvervssygdom

Selvom en arbejdsulykke og en erhvervssygdom begge betegnes som en arbejdsskade, er der forskel. 

En arbejdsulykke er en ulykke, der er sket på arbejdspladsen i forbindelse med udførelse af arbejdet. Hvis en ansat skulle komme ud for en arbejdsulykke dækkes ulykken af en arbejdsskadeforsikring, som forsikringsselskaber udbyder. 

En erhvervssygdom er en sygdom, der er sket pga. særlige påvirkninger i dit arbejde eller de forhold, dit arbejde foregår under. Erhvervssygdomme behandles af Arbejdsmarkedet Erhvervssikring.

Er det lovpligtigt at have en erhvervssygdomsforsikring? 

Hvis du har ansatte i din virksomhed, er det et lovkrav, at du har en forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Erhvervssygdomsforsikringen er med til at sikre dine medarbejdere, hvis de skulle blive syge i forbindelse med udførelsen af deres arbejde. Det er derfor en pligt jf. arbejdsskadesikringsloven, at arbejdsgivere har sådan en forsikring.

Hvis du ikke har forsikret dine medarbejdere mod erhvervssygdomme, skal du betale en bøde. 

For at du som arbejdsgiver lever op til pligten om at sikre dine medarbejdere, hvis de bliver syge, skal du betale et bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Bidraget opkræves helt automatisk, hvis du betaler ATP for dine ansatte. 

Hvilke erhvervsforsikringer skal du have?

Som arbejdsgiver er det vigtigt at danne sig et overblik over hvilke erhvervsforsikringer, der er lovpligtige og frivillige. Klik her

Hvordan får jeg en erhvervssygdomsforsikring?

Du får din erhvervssygdomsforsikring hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som er lovpligtig for arbejdsgivere. 

Du skal ikke selv gøre noget for at blive tilmeldt, da denne proces foregår helt automatisk. AES indhenter automatisk oplysninger fra ATP, som du betaler for dine ansatte.

Hvis eller når en erhvervssygdom opstår, skal sygdommen anmeldes på virk.dk. Det er som udgangspunkt din læge eller tandlæge, der skal anmelde sygdommen. 

Særligt for selvstændige erhvervsdrivende

Hvis du er selvstændig eller medarbejdende ægtefælle og ikke har nogle ansatte i virksomheden, skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk er sikret af AES mod erhvervssygdomme. 

Erhvervssygdomme kan opstå for alle, der arbejder. Derfor har selvstændige også mulighed for at betale til AES og blive sikret mod erhvervssygdomme, så de får mulighed for at få erstatning i tilfælde af erhvervssygdomme.

Når du er tilmeldt erhvervssygdomsforsikringen som selvstændig, er du også omfattet af reglerne i arbejdsskadesikringsloven. 

Selvstændige erhvervsdrivende skal selv tilmelde sig AES på virk.dk

Bogføring af erhvervsforsikring

Det er nemt at bogføre en erhvervsforsikring i Dinero. Vi har lavet en guide, som guider dig gennem processen, der ikke tager mere end et minut eller to. Sådan gør du.

Erstatning i forbindelse med erhvervssygdomme

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der står for at udbetale erstatning for erhvervssygdomme. Ved arbejdsskader er det derimod forsikringsselskabet, der står for udbetaling til eventuel erstatning til den medarbejder, der er kommet til skade.

Når din sygdom er anerkendt som en erhvervssygdom, er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vurderer og afgør:

  • om du kan få erstatning
  • hvilken type erstatning du kan få
  • hvor meget du skal have i erstatning.

Erstatningen kan bl.a. være godtgørelse for varige mén, sygebehandling, genoptræning og  erstatning for tab af erhvervsevne. 

Der er ikke noget entydigt svar på, hvor meget du kan få i erstatning for en sygdom i forbindelse med dit erhverv. Det afhænger af forskellige forhold og lovgivninger.

Du har dog mulighed for at beregne et estimat på størrelsen af erstatning og godtgørelse med AES vejledende beregnere

Hvis en ansat bliver syg i forbindelse med sit erhverv, og arbejdsgiveren ikke har tegnet en erhvervssygdomsforsikring, lægger AES pengene ud. Arbejdsgiveren skal dog som udgangspunkt herefter selv betale erstatning til medarbejderen. 

Oftest stillede spørgsmål

En erhvervssygdomsforsikring sikrer arbejdsgivere og ansatte mod erhvervssygdomme, som er sygdomme, der opstår i forbindelse med udførelsen af arbejdet.

En erhvervssygdomsforsikring er lovpligtig for alle arbejdsgivere, der har ansatte. Hvis arbejdsgivere ikke har forsikret sine ansatte mod sygdomme, der er forårsaget af arbejdet, skal arbejdsgiveren betale en bøde. 

Alle arbejdsgivere med ansatte lever op til kravet om at have en erhvervssygdomsforsikring ved at betale et bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Dette bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betales helt automatisk gennem ATP-bidraget, som arbejdsgiveren betaler for sine ansatte.

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram