Arveforskud

Et arveforskud er muligheden for at give dine nære et forskud på arven, mens du selv stadig lever. Du kan kun give arveforskud til dine arvinger, hvilket er defineret af arveloven eller dit testamente.

  • Læsetid: 4 min.

  • Sidst opdateret 02/01/2024


Hvad er arveforskud?

Arveforskud er, som det ligger i navnet, et forskud på arven. Du har dermed mulighed for at give dine arvinger forskud på arven, mens du stadig lever og kan opleve den glæde, arven giver.

Du kan dog kun give arveforskud til dine arvinger, som ifølge arveloven er ægtefælle, børn, forældre, søskende, bedsteforældre og deres børn. Hvis du har lavet et testamente, er dine arvinger selvfølgelig de personer, du selv har tilkendegivet i testamentet. 

Typisk bliver et arveforskud anvendt, hvis du fx har flere børn, og der opstår behov for at hjælpe ét af dem økonomisk, men du samtidigt ikke ønsker at forskelsbehandle børnene.

Flere at benytte arveforskud til løbende at uddele skattefri arv til deres arvinger, så de ikke skal betale nær så meget i boafgift, tidligere kaldt arveafgift, når de engang går bort, og deres samlede formue skal fordeles.

Et eksempel på arveforskud kunne være som følgende:

Du har testamenteret 100.000 kr. til hver af dine to børnebørn. Det ene barnebarn er dog lige flyttet hjemmefra og står derfor og mangler penge til møbler. Du kan derfor vælge at give det barnebarn et arveforskud på fx 50.000 kr., så der kan købes møbler. 

Når du går bort, og arven skal fordeles vil det barnebarn derefter modtage de resterende 50.000 kr. i arv og det andet barnebarn, som ikke har modtaget noget tidligere, vil få 100.000 kr. i arv. 

Hvad kan gives i arveforskud?

Du kan selv vælge om, du giver arveforskud i kontanter eller andre genstande. Det kunne fx være møbler, malerier, biler, aktier etc. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan give fast ejendom i arveforskud. 

Skal jeg betale gaveafgift?

Hvis du vil give et arveforskud, skal du være opmærksom på, at du kan risikere at betale gaveafgift, ligesom når du giver gaver. Du kan dog undgå gaveafgift, hvis beløbet er under en vis værdi, eller hvis du giver arveforskud til en ægtefælle. Du kan nemlig frit overføre kontantgaver til din ægtefælle. 

Afgiftsfrie grænse (2024)Gaveafgift
Barn/stedbarn, barnebarn 74.100 kr.15%
Forælder 74.100 kr.15%
ÆgtefælleIngen grænseIngen afgift
Bedsteforælder 74.100 kr.36,25%
Stedforældre 74.100 kr.36,25%
Bofælle* 74.100 kr.15%
Svigerbarn, hvis ægtefælle er i live 25.900 kr15%
Svigerbarn, hvis ægtefælle er afdød 74.100 kr.15%
Alle andre (også søskende)Skrives på årsopgørelsen (rubrik 20)

*Personer, som har haft fælles bopæl de sidste to år, før gaven er givet. Skal bo sammen, når den gives. Gælder også personer, som har boet sammen i to sammenhængende år, hvor den ene er flyttet på institution. Der gælder særlige regler for plejebørn efter fem år.

Det betyder dermed, at hvis du holder dig under disse beløb, kan arveforskud gives, uden der skal betales nogen afgift – og hvis du kommer over grænsen, skal du betale gaveafgift.

Ønsker du at give arveforskud til andre, fx venner eller søskende, skal modtageren skrive arveforskuddet på årsopgørelsen som anden indkomst (rubrik 20), så det dermed bliver beskattet som almindelig indkomst.

Dokument for arveforskud

Det er en god idé at udforme et dokument for arveforskud, som både arving og arvelader (personen, som efterlader arv) underskriver. Så er det dokumenteret, når resten af arven skal fordeles, så ingen ender med at føle sig snydt. Derudover er det en god idé at have papir på, at det er arveforskud og ikke en gave, som er givet.

Du kan selv udarbejde en kontrakt for arveforskuddet. Ellers er der flere muligheder online, hvor du for et mindre beløb kan få lavet en skriftlig aftale omhandlende arveforskuddet.

Gave vs. arveforskud

Overvejer du, om du skal give en gave eller et arveforskud, er der særligt én ting, du skal være opmærksom på.

Den væsentligste forskel mellem en gave og arveforskud er, at arveforskuddet vil blive fratrukket den arv, som modtageren af arveforskuddet ville være berettiget til. Med arveforskud sikrer du dig, at alle dine arvinger i sidste ende modtager lige meget arv. 

Oftest stillede spørgsmål

Du må give lige så stort et beløb, du har lyst til i arveforskud, og det kan både være kontanter eller andre genstande. 

Du skal dog være opmærksom på, at du kun kan give 71.500 kr. afgiftsfrit. Der skal altså betales gaveafgift af det beløb, som ligger over grænseværdien. Og hvis du giver arveforskud til et svigerbarn, hvis ægtefælle stadig lever, er det afgiftsfrie beløb 25.000 kr.

Du kan modtage  71.500 kr. afgiftsfrit i arveforskud. Dog skal du være opmærksom på, at hvis du modtager arveforskud fra en af dine svigerforældre, og din ægtefælle stadig lever, er det afgiftsfrie beløb 25.000 kr.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Arveforskud

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram