Gaveafgift

Gaveafgift er en skat på gaver, hvis beløbet for gaven/gaverne overstiger den årlige grænse for, hvad du må give fx dine børn. Gaver er blandt andet kontanter, biler, store rejser og værdipapirer. Afgiften afhænger af modtagerens relation til dig. Lejlighedsgaver er som udgangspunkt fritaget for afgifter. Brug beregneren til at finde ud af, hvad du skal betale i gaveafgift.

 • Læsetid: 11 min.

 • Sidst opdateret 02/01/2024


Hvad er gaveafgift?

Gaveafgift er afgift af en gave, som du giver til fx din nærmeste familie. Mindre gaver og lejlighedsgaver (fx fødselsdags- og bryllupsgaver) er afgiftsfrie gaver. Gaveafgift er en skat på beløbet eller gaven, du giver – dog kun på beløbet, der er over den fastsatte grænse. Beløbsgrænserne for gaveafgiften kan du se i næste afsnit. 

Men hvornår er noget så en gave? Det defineres traditionelt “som en hel eller delvis vederlagsfri formuefordel, der bliver givet som et udslag af gavmildhed, i gavehensigt”. I forbindelse med gaveafgifter er der som regel tale om større gaver – fx kontanter, biler, værdipapirer og fast ejendom.

Skattestyrelsen eksempler på gaver:

 • Et løfte om fremtidig ydelse
 • Et løfte om eftergivelse af gæld
 • En aktuel overdragelse af et formuegode
 • Et gode, der overføres til en andens formue mod et vederlag, der afviger fra handelsværdien

Der er ikke en præcis definition i skattelovgivningen. Ovenstående er Skattestyrelsens eksempler på gaver, hvor der potentielt skal betales gaveafgift. En gave kan både være overdragelse af kontanter, ting, ydelser og brugsrettigheder. Arveforskud er også omfattet af gaveafgiften, hvis det overstiger beløbsgrænserne, som du kan se i næste afsnit.

Der er forskel på, hvem du giver gaven til. Alle gaver mellem ægtefæller er fx afgiftsfrie. Der skal dog laves en gaveoverdragelse, der skal tinglyses, hvis gaven er fast ejendom, som overdrages fra den ene ægtefælle til en anden. 

Gaver og produkter til influencere, foredragsholdere og andre som betaling for udført arbejde er altid skattepligtige. Indsamlede penge kan også være skattepligtige.

Grænser for gaveafgift og afgiftsfrie gaver

Grænsen for gaveafgifter handler om to ting; størrelsen på gaven og modtageren. Du kan nemlig give mere til fx dit barn, end du kan til et svigerbarn (hvor ægtefællen er i live). Satser og beløbsgrænser for gaver fastsættes i boafgiftsloven – og reguleres efter personskattelovens § 20.

I skemaet nedenfor kan du se de forskellige grænser for gaveafgifter fra 2018 til nu. Der er forskel på din relation til modtageren. Nogle familiemedlemmer kan modtage større gaver end andre.

20202021202220232024
Barn/stedbarn, barnebarn og oldebarn67.100 kroner68.700 kroner69.500 kroner71.500 kroner 74.100 kroner
Forælder/
stedforælder
67.100 kroner68.700 kroner69.500 kroner71.500 kroner74.100 kroner
ÆgtefælleIngen grænseIngen grænseIngen grænseIngen grænseIngen grænse
Bedsteforældre67.100 kroner68.700 kroner69.500 kroner71.500 kroner74.100 kroner
Svigerbarn (ægtefælle i live)23.500 kroner24.000 kroner24.300 kroner25.000 kroner25.900 kroner
Svigerbarn (ægtefælle er død) 67.100 kroner68.700 kroner69.500 kroner71.500 kroner74.100 kroner
Bofælle*67.100 kroner68.700 kroner69.500 kroner71.500 kroner74.100 kroner
Alle andre
(også søskende)
Skrives på årsopgørelse (rubrik 20)Skrives på årsopgørelse (rubrik 20) Skrives på årsopgørelse (rubrik 20) Skrives på årsopgørelse (rubrik 20)Skrives på årsopgørelse (rubrik 20)

*Personer, som har haft fælles bopæl de sidste to år, før gaven er givet. Skal bo sammen, når den gives. Gælder også personer, som har boet sammen i to sammenhængende år, hvor den ene er flyttet på institution. Der gælder særlige regler for plejebørn efter fem år.

Grænsen for gaveafgifter er steget støt de sidste år. Det betyder, at du fx kan give større gaver til dine børn i 2023 uden at betale gaveafgift, end du kunne i 2019 – faktisk kan du give 5.800 kroner mere i dag, før du når grænsen. Der er ingen grænse for ægtefæller, da de har formuefællesskab.

I 2014 begyndte bundgrænsen (bundfradraget) for gaveafgifter løbende at stige, og de er steget hvert år siden.

ÅrGaver til nærtbeslægtedeGaver til svigerbørn
202474.100 kroner25.900 kroner
202371.500 kroner25.000 kroner
202269.500 kroner24.300 kroner
202168.700 kroner24.000 kroner
202067.100 kroner23.500 kroner
201965.700 kroner23.300 kroner
201864.300 kroner22.500 kroner
201762.900 kroner22.000 kroner
201661.500 kroner21.500 kroner
201560.700 kroner21.200 kroner
201459.800 kroner20.900 kroner
201358.700 kroner20.500 kroner
201258.700 kroner20.500 kroner
201158.700 kroner20.500 kroner
201058.700 kroner20.500 kroner
200958.700 kroner20.500 kroner

Nærtbeslægtede gælder alle i forrige tabel på nær ægtefæller (ingen grænse), svigerbarn (hvor ægtefælle er i live) og søskende. Satserne er baseret på Skattestyrelsens satser for gaver.

Beregner til beregning af gaveafgift 

Du kan give gaver op til beløbsgrænsen, som du kan se i forrige afsnit. Hvis du giver mere, skal du betale betale gaveafgift af det beløb, der er over grænsen. Brug beregneren til at beregne gaveafgiften.

*Beregningen er vejledende og viser gaveafgiften på kontantgaver i de fleste tilfælde. Når du har tastet beløbet ind, viser den, hvad modtageren får, og hvad du skal betale i afgift.

Modtager af gaveGaveafgift
Barn/stedbarn, barne- og oldebarn15%
Forælder15%
ÆgtefælleAlle gaver er afgifts- og skattefrie
Bedsteforælder36,25 %
Stedforælder36,25 %
Svigerbarn15%
Bofælle15%

Alle andre (også søskende) skal betale almindelig indkomstskat af gaver. Det betyder, at værdien skal skrives i rubrik 20 på årsopgørelsen. 

Gave uden afgift – et rentefrit lån kan være fritaget

Du kan undgå gaveafgift, hvis du giver gaver i løbet af et år, hvor det samlede beløb er under grænsen. Men du har også andre muligheder.

I stedet for at give penge i gave kan du lave et rentefrit lån, som du yder til modtageren i stedet. Her skal personen ikke betale gaveafgift, og det er derfor skattefrit. Lånet kan afskrives hvert år (op til beløbsgrænsen for modtageren), indtil lånet er på 0 kroner. 

Ovenstående kræver dog, at du har fuld dokumentation på de forskellige transaktioner. Du skal fx bruge en aftale om familielån og gavebrev. Hvis du ikke gør det korrekt, vil Skattestyrelsen betragte lånet som en almindelig gave, der skal betales gaveafgift af. Derfor kan det være en fordel at få hjælp af en revisor eller advokat, hvis du overvejer dette.

Lejlighedsgaver er der ikke afgift på, hvis de er af en rimelig størrelse. Det er gaver til fødselsdage, jubilæer, bryllupper og andet. Hvis der er tale om gaver af større værdi mellem forretningsforbindelser, er de ikke fritaget for beskatning. Julegaver fra arbejdsgiveren er typisk fritaget.

Skal jeg lave et gavebrev?

Et gavebrev er en god dokumentation overfor Skattestyrelsen og andre relevante myndigheder. Hvis du får lavet et gavebrev, skal modtageren ikke betale gaveafgift af beløbet.

Det kan være en fordel med et gavebrev, hvis du gerne vil knytte fx vilkår om særeje til gaven.

Gaveafgift, hvor giver betaler afgiften

Der er ingen forskel på, hvem der betaler gaveafgiften i Skattestyrelsens øjne. I bestemmer derfor selv, om det er giveren eller modtageren, der skal betale. Det er typisk mest optimalt, hvis det er giveren af gaven, der betaler afgiften. 

Når det er giveren, som betaler gaveafgiften, skal modtageren hverken betale skat eller afgift af den fordel, personen får ved at lade giveren betale. 

Nedenfor kan du se to eksempler, hvor en mor giver sin søn en pengegave over beløbsgrænsen. Den samlede udgift hos moren er den samme i begge tilfælde, men når moren (giveren) betaler gaveafgiften øges beløbet, sønnen får i gave.

Søn betaler afgiftMor betaler afgift
Gavebeløb til søn300.000 kroner269.830 krone
Gaveafgift betalt af søn34.695 kroner0 kroner
Reelt gavebeløb265.305 kroner269.830 kroner
Gaveudgift hos mor300.000 kroner269.830 kroner
Gaveafgift betalt af mor0 kroner30.170 kroner
Samlet udgift hos mor300.000 kroner300.000 kroner

Jo større gaven er, jo større vil fordelen være. I ovenstående eksempel får sønnen 4.525 kroner mere i gave, når moren betaler afgiften, selvom hendes samlede udgift er den samme. 

Skat af gave – sådan anmelder og betaler du afgift af gaver 

Som du kunne læse tidligere, skal der betales skat af gaver, hvis de overstiger beløbsgrænsen. Når du har beregnet gaveafgiften, skal den anmeldes og betales til Skattestyrelsen. Det gøres på to forskellige måder, afhængig af om det er en pengegave eller anden gave end kontanter.

 • Hent blanket til pengegaver, værdipapirer og andet (fx bil eller båd)
 • Hent blanket til gaveanmeldelse af andre gaver end kontanter

Husk, at hvis du har givet gaven til søskende, nevøer og niecer, venner og andre, som du ikke er nært beslægtede med, skal du ikke bruge blanketterne. Hvis du fx har givet din søster en gave, skal hun skrive værdien i rubrik 20 som “Anden personlig indkomst” på sin årsopgørelse. Det gælder både ved pengegaver og andre gaver end kontanter.

Der gælder forskellige deadlines i forhold til anmeldelser og betaling af gaveafgiften. Hvis den anmeldes for sent, er mangelfuld eller afgiften betales for sent, skal der betales renter af beløbet. 

Det er nemt at beregne gaveafgiften af pengegaver, men hvad gør du, hvis der fx er tale om værdipapirer og aktiver, brugsværdien af en ting eller fast ejendom? Det får du svaret på her.

Værdipapirer og aktiver

Det er kursen på det tidspunkt, hvor gaven modtages, der er afgørende for værdifastsættelsen. Det gælder for alle værdipapirer, som er optaget på et reguleret marked, og valutaer. Det er værdien på dette tidspunkt, der skal betales afgift af.

Brugsværdi

Hvis du stiller en bil til rådighed for dit barn, er det udgifterne, der er forbundet med at benytte bilen, du skal regne på; registreringsafgift, afskrivninger, benzin og andet, du betaler for barnet i forbindelse med bilen. 

Er du i tvivl, om du kommer over grænsen for gaver, kan du få hjælp af en bogholder eller revisor til at regne tallene ud for dig. Du kan også bede Skattestyrelsen om et bindende svar.

Fast ejendom

Det er altid markedsværdien, der er tale om, når det kommer til fast ejendom. Som udgangspunkt kan du sælge en ejendom til et beløb, som er inden for 85-115% af den seneste offentlige ejendomsvurdering – hvis boligen ikke er udlejet. 

Hvis der er særlige omstændigheder, som gør, at den seneste offentlige ejendomsvurdering ikke giver et retvisende billede af værdien, kan du ikke sælge den for et beløb, som ligger 15% over eller under vurderingen. Derfor kræver det en ny vurdering, før du kan bruge denne til at estimere værdien af gaven. 

Afgift på gaver til børn og andre i/tæt på familien

Det er forskelligt, hvad du eller modtageren skal betale i afgift på gaver. Nogle skal kun betale 15%, mens andre skal betale 36,25%. Der er dog også nogen i familien, som skal betale skat af det fulde (gave)beløb.

 • Barn/stedbarn, barnebarn og oldebarn – 15%
 • Forælder – 15% 
 • Ægtefælle – ingen, da alle kontantgaver er afgifts- og skattefrie 
 • Bedsteforælder – 36,25%  
 • Stedforælder – 36,25% 
 • Svigerbarn (ægtefælle i live/død) – 15%
 • Bofælle – 15% 
 • Søskende – skal skrives på årsopgørelsen
 • Kæreste – skal skrives på årsopgørelsen
 • Alle andre (venner, naboer etc.) – skal skrives på årsopgørelsen

Vær dog opmærksom på reglerne omkring bofæller, når det kommer til kærester, søskende og venner. Hvis I har haft fælles bopæl i flere sammenhængende år, kan det være, at I hører under reglerne for bofæller, hvor der kun skal betales 15% gaveafgift.

Afgiftsfri gave på kontanthjælp

Hvis du er på kontanthjælp eller dagpenge, er der en række ting, du skal være særlig opmærksom på i forbindelse med gaver – både pengegaver og andre gaver. 

Du skal altid oplyse det til kommunen, hvis du kommer i besiddelse af formue – altså får en pengegave, bil eller fast ejendom. Alle indtægter skal som udgangspunkt trækkes fra kontanthjælpen. Det gælder også, hvis fx forældre betaler noget af barnets gæld.

Det betyder med andre ord, at selvom du modtager en gave, som ligger under grænsen for afgiftsfrie gaver, kan det få betydning for din kontanthjælp. I værste tilfælde kan der være krav om tilbagebetaling, hvis kommunen vurderer, at du ikke har været berettiget til de penge, du har fået udbetalt. 

Du må som udgangspunkt ikke have en formue på kontanthjælp. Aktivlovens § 14 siger dog, at der kan ses bort fra en formue på op til 10.000 kroner for enlige og 20.000 for ægtepar. Det kan i nogle tilfælde lade sig gøre at give en gave på op til disse beløb, uden at det fratrækkes kontanthjælpen. Det vil dog altid være en konkret vurdering fra sag til sag.

Gældende love i forbindelse med afgift på gaver

Der er flere love i spil, når det kommer til gaver og afgifter. Du kan læse mere om beskatning af gaver og gavebegreber og afgiftspligtige gaver på Skattestyrelsens hjemmeside. Her finder du konkrete definitioner samt domme, kendelser, afgørelser og andet.

Udvalgte love:

Det er særligt de to første love, der er i spil, når det kommer til afgiftsfrie gaver. Satser og beløbsgrænser er fra boafgiftsloven, og de reguleres efter personskattelovens § 20. 

Oftest stillede spørgsmål

Hvem betaler gaveafgift?

Både modtager og giver kan betale gaveafgiften. Det er op til jer, hvem der skal betale. Typisk kan det dog bedst betale sig, hvis giveren betaler gaveafgiften. Se eksempel under “Gaveafgift, hvor giver betaler afgift”.

Hvad er gaveafgift?

Gaveafgift er en skat på gaver, som overstiger den årlige grænse for, hvad du fx kan give til dine børn. Der skal betales en afgift til staten på beløbet over grænsen. Satserne for gaveafgiften er forskellig. Det afhænger af, hvor nært beslægtet modtageren er med dig. 

Der er fx forskel på, om det er til børn, søskende og svigerbørn. Hvis du giver flere gaver i løbet af året, er det den samlede værdi af gaverne, der er tale om – ikke den enkelte.

Hvor meget skal jeg betale i gaveafgift?

Staten har indført afgifter på store gaver, ligesom der også er afgifter på fx arveforskud og fortjenester Det afhænger af, hvem du giver gaven til/eller hvem du har fået den fra samt størrelsen på gaven. 

Brug vores beregner til at finde ud af, hvad du skal betale i gaveafgift.

Hvorfor har vi gaveafgift?

Staten har indført afgifter på store gaver, ligesom der også er afgifter på fx arveforskud og fortjenester på værdipapirer og boligsalg.

Hvordan betaler man gaveafgift?

Du betaler gaveafgift ved at hente en blanket fra Skattestyrelsen, som du skal udfylde, når du skal anmelde gaven – fortælle Skattestyrelsen, at du har modtaget en gave, hvor der skal betales gaveafgift. Du betaler gaveafgiften med betalingskort via blanketten. 

Der er forskellige blanketter til pengegaver og andre gaver end kontanter.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram