Betalingsbalance – Hvad er det og hvad ligger Danmarks på?

Betalingsbalance er et begreb, der bliver brugt til at se på et lands økonomi. Det dækker over alle de økonomiske transaktioner, som et land har med udlandet. Det kan være alt fra til- og frastrømning af udenlandsk valuta og varer eller tjenester.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 04/01/2023


Hvad er en betalingsbalance?

Betalingsbalancen giver en indikation af, hvordan et lands økonomi har det. Det er en opgørelse over, hvor mange penge der strømmer ind i landet, og hvor mange penge der strømmer ud af landet. Betalingsbalancen bliver opgjort hvert år.

I Danmark har vi i en lang årrække kunne bryste os af at have overskud på vores betalingsbalance. Det sender et godt signal til omverdenen om, at det er sikkert at handle med os, og at det ikke er forbundet med stor risiko at investere penge her.

Danmarks betalingsbalance

Maj 2022juni 2022Juli 2022August 2022September 2022Oktober 2022
Betalingsbalancens løbende poster30.478,632.831,537.727,737.017,035.318,133.173,9
Varer & tjenester24.488,026.989,131.785,131.065,529.023,127.433,1
Varer2.598,32.682,96.636,86.515,17.091,59.077,1
Varer der krydser grænsen-2.280,7-3.082,92.495,7-1.136,31.509,24.612,4
Varer der ikke krydser grænsen4.879,15.765,94.141,17.651,45.582,34.464,7
Tjenester21.889,624.306,225.148,324.550,421.931,618.356,0
Indkomst9.452,49.154,79.225,09.620,89.871,98.977,8
Løbende overførsler-3.461,8-3.312,2-3.282,4-3.669,3-3.577,0-3.237,0
Kilde: Danmarks Statistik | Enhed i millioner DKK | Sæsonkorrigeret | Nettoindtægter

Procedurer for at beregne et lands betalingsbalance

Der er en internationalt fastsat procedure for, hvordan et land udregner sin betalingsbalance. For at det er sammenligneligt landene imellem, er det ekstremt vigtigt, at det bliver beregnet på samme vis. Det er den Internationale Valutafond (IMF), der fastsætter retningslinjer for, hvordan landene udregner deres betalingsbalance.

Hvilke poster indgår i betalingsbalancen?

Der er to primære dele i det regnskab, der beskæftiger sig med betalingsbalancen. Det er henholdsvis de løbende poster og kapitalposterne.

De løbende poster udgør den del af regnskabet, som beskæftiger sig med import, eksport og alle øvrige valutaindtægter og valutaudgifter. Kapitalposterne går på, hvordan et eventuelt underskud finansieres, eller hvordan et overskud bruges.

Der indgår flere vigtige poster i beregningen, men den primære er vare- og tjenestebalancen. Denne post består af et lands import og eksport af tjenester og varer. Der indgår også andre poster som eksempelvis renteudgifter og renteindtægter.

Hvad består de løbende poster af?

De løbende poster er det, som de fleste af os forbinder med termen betalingsbalance. Det er her, hvor vi beregner Danmarks valutabetalinger til og fra udlandet. Det er altså her, hvor vi kan se, om vi i løbet af året har lavet et overskud i forhold til vores samhandel med udlandet.

De løbende poster består af en række delposter:

  • Varehandel (også kaldet for handelsbalancen)
  • Tjenestebalance (søtransport, rejser og øvrige tjenester)
  • Indkomst (aflønning af ansatte, formueindkomst og anden indkomst)
  • Løbende overførsler (blandt andet indtægter og udgifter i forbindelse med vores medlemsskab af EU og den danske ulandshjælp)

Hvad dækker kapitalposterne over?

Hvad enten Danmark producerer et overskud eller et underskud på betalingsbalancen, medfølger det en række handlinger. Kapitalposterne dækker over, hvordan et eventuelt overskud skal anvendes, og hvordan et underskud skal finansieres.

Er der overskud på betalingsbalancen, kan det enten blive brugt til at afdrage på udlandsgælden, at forøge valutareserven eller at låne penge ud til andre lande. Er der derimod et underskud på betalingsbalancen, kan det finansieres ved at optage lån i udlandet, tære på valutareserven eller nedbringe tilgodehavender i andre lande.

Kapitalposterne er altså de måder, som et underskud kan finansieres på, eller et overskud kan anvendes.

Spørgsmål & svar

Hvad er betalingsbalancen?

Betalingsbalancen er et tal for, hvor mange penge der strømmer ind og ud af et land, og bliver opgjort hvert år.

Hvorfor er det vigtigt at have overskud på handels- og betalingsbalancen?

Det er vigtigt at have overskud på betalingsbalancen, da der ellers strømmer flere penge ud af landet, end ind.

Hvad betyder overskud på betalingsbalancen?

Overskud på betalingsbalancen betyder, at der strømmer flere penge ind i et land, end penge der strømmer ud.

Hvad viser betalingsbalancen?

Betalingsbalancen viser, hvor mange penge der strømmer ind og ud af et land, og bliver opgjort hvert eneste år.

Hvordan får man overskud på betalingsbalancen?

Man får overskud på betalingsbalancen ved at trække flere penge ind i landet, end ud af landet. Eksporten skal være højere end importen.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram