Spring til indholdet

Læsetid: 2 minutter

Dobbelt bogføring

Dobbelt bogføring er en metode, som de fleste virksomheder anvender, når de registrerer sine transaktioner i regnskabet. Det dobbelte bogholderis princip betyder, at alle transaktioner skal bogføres med lige store beløb i både debet og kredit.

Hvad er dobbelt bogføring?

De fleste virksomheder benytter sig af dobbelt bogføring, når de registrerer deres transaktioner i regnskabet. Dobbelt bogføring, også kaldet det dobbelte bogholderis princip, er en særlig metode, når virksomheden posterer sine transaktioner i regnskabet. Ved at anvende metoden bogføres hver enkelt transaktion to gange – én i debet og én i kredit. Når transaktionerne registreres, er det et krav, at der altid debiteres og krediteres lige store beløb. Desuden er det vigtigt at være opmærksom på, at summen af debetsaldoen skal være lig med summen af kreditsaldoen.

Det dobbelte bogholderis princip er en gammel metode fra 1200-tallet og giver virksomheder mulighed for at afstemme deres transaktioner i regnskabet.

Hvad er udgangspunktet for dobbelt bogføring?

Udgangspunktet for dobbelt bogføring er, at virksomhedens transaktioner først og fremmest inddeles i fire driftskonti, som er henholdsvis omkostninger, indtægter, aktiver og passiver. Herefter skal transaktionerne posteres. Hvorvidt du skal debitere eller kreditere posteringerne afhænger af posteringstypen for hver enkelt postering. De fire forskellige driftskonti er vist nedenfor:

Omkostningskonto
Debet (+)Kredit (-)
SaldoSaldo
Indtægtskonto
Debet (+)Kredit (-)
SaldoSaldo
Aktivkonto
Debet (+)Kredit (-)
SaldoSaldo
Passivkonto
Debet (+)Kredit (-)
SaldoSaldo

Hvad indebærer de forskellige driftskonti?

Omkostningskontoen indebærer virksomhedens forbrug i regnskabsåret, hvorimod indtægtskontoen indebærer virksomhedens omsætning i regnskabsåret. Begge konti knytter sig til virksomhedens resultatopgørelse, som viser omsætningen og omkostningerne i en given periode.

Aktivkontoen indebærer virksomhedens aktiver som blandt andet tilgodehavender, bygninger og maskiner. Passivkontoen omfatter derimod virksomhedens passiver i form af egenkapital og gæld til eksempelvis leverandører. Disse to konti danner virksomhedens balance, som er en oversigt over, hvad virksomheden ejer og skylder på et givent tidspunkt.

Hvad er debet og kredit?

Debet anvendes, når en debetkonto saldo skal stige. Saldoen på debetsiden forøges ved at foretage en debitering på kontoen, og modsat formindskes saldoen ved at kreditere et beløb på kontoen.

Kredit anvendes, når en kreditkonto saldo skal stige. Saldoen på kreditsiden forøges ved at kreditere et beløb på kontoen, og modsat formindskes saldoen ved at debitere et beløb kontoen.

Er det et krav at basere sit regnskab på dobbelt bogføring?

Loven giver ikke udtryk for, at det er krav at gøre brug af dobbelt bogføring. Dog er metoden blevet en almen standard i praksis selvom, at der findes øvrige metoder til bogføring, som virksomheder kan benytte sig af.

Eksempel på dobbelt bogføring

En virksomhed indkøber produkter for 20.000 kr., som skal finansieres ved en overførsel fra virksomhedens bankkonto.

Bogføringen skal, ud fra beskrivelsen, dermed berøre kontiene “Bankindestående” og “Varelager”. Bankindestående er et aktiv, da der er tale om en pengebinding, og dermed har kontoen en debetsaldo. Da virksomheden skal betale 20.000 kr., skal virksomheden kreditere beløbet, da saldoen formindskes ved betaling. Varelageret er ligeledes et aktiv med en debet siden, og da varelageret forøges med 20.000 kr., skal beløbet debiteres på kontoen for varelager. Nedenfor er der givet et eksempel på, hvordan posteringen af transaktionerne kan se ud:

Bankindestående
Debet (+)Kredit (-)
20.000 kr.
Varelager
Debet (+)Kredit (-)
20.000 kr.

Eksemplet viser, at vi har registreret vores transaktioner med udgangspunkt i dobbelt bogføring, da vi har debiteret og krediteret posteringen med lige store beløb.

Spørgsmål & svar

Hvorfor dobbelt bogholderi?

Det kaldes det dobbelte bogholderi i regnskab, fordi man altid skal registrere beløbet to steder – i debet og i kredit.

Hvad betyder dobbelt bogføring?

Det kaldes det dobbelte bogholderi i regnskab, fordi man altid skal registrere beløbet to steder – i debet og i kredit.

Er der eksempler på dobbelt bogholderi?

Ja – find flere eksempler på dobbelt bogholderi i indlægget her. Kredit i bankindstående, kan fx modvirkes med debet på varelager.

Se hvor nemt det er at bogføre i Dinero

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 12/08/2020

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?