Dobbelt bogføring

Dobbelt bogføring er en metode, som de fleste virksomheder bruger, når de registrerer transaktioner i regnskabet. Princippet betyder, at alle transaktioner skal bogføres med lige store beløb i både debet og kredit.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 28/07/2021


Hvad er dobbelt bogføring?

De fleste virksomheder bruger dobbelt bogføring, når de registrerer deres transaktioner i regnskabet.

Den gamle metode fra 1200-tallet kaldes også det dobbelte bogholderis princip og betyder, at hver transaktion bogføres to gange – både i debet og i kredit.

Beløbene skal være lige store, ligesom summen af debetsaldoen skal være den samme som summen af kreditsaldoen.

Hvorfor dobbelt bogføring?

Virksomhedens transaktioner kan inddeles i fire driftskonti: Omkostninger, indtægter, aktiver og passiver. Herefter skal transaktionerne posteres.

Om du skal debitere eller kreditere posteringerne afhænger af typen af postering. De fire forskellige driftskonti er vist nedenfor:

Omkostningskonto
Debet (+)Kredit (-)
SaldoSaldo
Indtægtskonto
Debet (+)Kredit (-)
SaldoSaldo
Aktivkonto
Debet (+)Kredit (-)
SaldoSaldo
Passivkonto
Debet (+)Kredit (-)
SaldoSaldo

Hvad indebærer driftskontiene?

Omkostningskontoen er virksomhedens forbrug i regnskabsåret. Indtægtskontoen er virksomhedens omsætning.

Begge konti knytter sig til resultatopgørelsen, som viser omsætningen og omkostningerne i perioden.

Aktivkontoen indebærer virksomhedens aktiver som tilgodehavender, bygninger og maskiner. Passivkontoen omfatter virksomhedens passiver i form af egenkapital og gæld til fx leverandører.

Kontiene danner virksomhedens balance, som er en oversigt over, hvad virksomheden ejer og skylder på et givent tidspunkt.

Hvad er debet og kredit?

Debet er i spil, når en debetkonto saldo skal stige. Saldoen på debetsiden vokser ved at debitere på kontoen og mindskes ved at kreditere et beløb på kontoen.

Kredit bruges, når en kreditkonto saldo skal stige. Saldoen på kreditsiden vokser ved at kreditere et beløb på kontoen og mindskes ved at debitere et beløb kontoen.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du bogfører eller regnskab generelt, har vi gjort det nemt at finde en lokal revisor, som kan hjælpe dig. Klik på linket, hvor vi har samlet en oversigt over revisorer i hele landet.

Er det et krav at bruge dobbelt bogføring?

Nej, i følge loven er det ikke et krav. Der findes øvrige metoder, men metoden er blevet en almen standard.

Eksempel på dobbelt bogføring

En virksomhed indkøber produkter for 20.000 kr., som skal finansieres ved en overførsel fra virksomhedens bankkonto.

Bogføringen skal altså berøre kontiene “Bankindestående” og “Varelager”. Bankindestående er et aktiv, da der er tale om en pengebinding. Kontoen har altså en debetsaldo.

Da de skal betale 20.000 kr., skal de kreditere beløbet, da saldoen formindskes ved betaling. Varelageret er ligeledes et aktiv med en debetside, og da varelageret vokser med 20.000 kr., skal beløbet debiteres på kontoen for varelager.

Her kan du se et eksempel på, hvordan posteringen af transaktionerne kan se ud:

Bankindestående
Debet (+)Kredit (-)
20.000 kr.
Varelager
Debet (+)Kredit (-)
20.000 kr.

I eksemplet har vi registreret vores transaktioner ud fra den dobbelt bogføring. Vi har nemlig debiteret og krediteret posteringen med lige store beløb.

Spørgsmål & svar

Hvorfor dobbelt bogholderi?

For at opnå balance, når man bogfører.

Hvad betyder dobbelt bogføring?

Det kaldes det dobbelte bogholderi i regnskab, fordi man altid skal registrere beløbet to steder – i debet og i kredit.

Er der eksempler på dobbelt bogholderi?

Ja – find flere eksempler i indlægget her. Kredit i bankindestående kan fx modvirkes med debet på varelager.

Se hvor nemt det er at bogføre i Dinero

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram