Import

Import er et begreb, der dækker over køb af varer eller ydelser i et andet land. Når vi importerer varer fra udlandet, køber vi dem i udlandet. Det modsatte af import er eksport. Eksport dækker over salg af varer eller ydelser til udlandet. Når vi eksporterer en vare eller en ydelse, så sælger vi den til et andet land.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 20/05/2022


Hvad er import?

Når lande handler med hinanden og udveksler varer og ydelser, bliver begreberne import og eksport anvendt. Import dækker over de varer eller ydelser, som vi køber i udlandet. Eksport dækker over de varer eller ydelser, som vi sælger til udlandet. Import kan fx bruges til at udregne bruttonationalindkomst.

Hvis en dansk virksomhed eksempelvis køber en råvare som kakaobønner af Brasilien, er der tale om import fra vores side og eksport fra Brasiliens side. Hvis danske Arla derimod sælger mejerivarer til Indien, så er der tale om dansk eksport og indisk import.

Balance mellem importen og eksporten

Alle virksomheder, der sælger varer eller ydelser til udlandet, bidrager til den danske import. Det gælder naturligvis også den anden vej. Driver du en virksomhed, der køber varer eller ydelser i udlandet, bidrager du til den danske eksport.

For at skabe balance i et lands økonomi duer det ikke, hvis der strømmer flere penge ud end ind. Der skal altså helst ikke være mere import end eksport. Nøjagtig som med økonomien i din egen husstand. Bruger du flere penge, end der går ind på kontoen hver måned, får du et underskud. Og det er aldrig godt, når vi taler om økonomi.

Betalingsbalance og import

Betalingsbalancen er et begreb, som blandt andet bliver brugt til at sætte tal på et lands samhandel med udlandet. Her bliver et lands import og eksport gjort op, og det bliver synligt, om vi bruger flere penge på import, end vi får ind den anden vej ved at eksportere varer til udlandet.

Det er import og eksport, der er de primære poster, når et lands betalingsbalance bliver gjort op. Renteindtægter, som vi har til gode i udlandet, og renteudgifter, som vi skylder væk til andre lande, er også med i beregningen.

Er der plus på et lands betalingsbalance, signalerer det, at der er styr på økonomien, og at det er et land, som det er sikkert at handle med og foretage investeringer i.

Danmark har haft overskud på sin betalingsbalance hvert eneste år siden 1999.

Told og import

I nogle tilfælde skal du betale told, når du importerer varer. Det afhænger af hvilke lande, som du handler med. Handler du med et andet EU-land, skal du ikke betale told. Men handler du med et land, der ikke er medlem af EU, bliver varerne som hovedregel pålagt told og dansk moms. Der er også nogle typer af varer, som bliver pålagt en særlig type afgift, hvis de bliver importeret fra et land, der ikke er medlem af EU.

Hvis du er importregistreret, kan du slippe for at betale tolden ved import, men blot toldgebyr når Skattestyrelsen sender importspecifikationen.

Du kan læse meget mere om reglerne for told og andre afgifter ved at klikke dig ind på Skattestyrelsens hjemmeside.

Spørgsmål & svar

Hvad er import?

Import er når du køber varer fra udlandet. Du importerer varen, når du køber den fra et andet land – uanset om du bruger varen direkte eller sælger den videre.

Hvad er import og eksport?

Import er når du køber varer fra udlandet. Eksport er når du sælger varer til udlandet. Forskellen er altså om du køber eller sælger.

Hvad koster import fra USA?

Køber du varer fra USA, kan du blive nødt til at betale told og afgifter. Beløb på told kommer an på hvilken type produkt, som du køber.

Hvad er import dokumentation?

Nogle gange skal du kunne dokumentere importen ved told. Ofte er det nok at sende en ordrebekræftelse fra webshoppen.

Hvordan starter man import firma?

Der findes mange forskellige hjemmesider, som gør det nemt at importere varer fra Asien og USA. Disse er typisk er rigtigt godt sted at starte.

En guide til dig, der er importregistreret, så du kan beregne den rette moms i Dinero.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram