Betalingsstandsning

Betalingsstandsning er et begreb inden for virksomhedernes verden. Hvis en virksomhed ikke har penge til at betale de penge, som den skylder til sine kreditorer, kan den gå i betalingsstandsning. Den får altså ‘et helle’ i en periode, hvor den kan forsøge at rette op på sin økonomi. En betalingsstandsning skal meldes til skifteretten.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 08/02/2021


Hvad er en betalingsstandsning?

Har en virksomhed i en periode så alvorlige økonomiske problemer, at den ikke kan betale sine kreditorer, kan den tage udvejen betalingsstandsning. Når en virksomhed går i betalingsstandsning, får den udsat alle sine betalinger.

Helt lavpraktisk har betalingsstandsningerne den betydning, at virksomheden stopper sine betalinger til kreditorer, fordi den ikke har midlerne til det. Betalingsstandsningen varer i en afgrænset periode.

I dag bruges begrebet ikke længere, men dækker over det som i dag kaldes rekonstruktion.

Hvordan igangsættes en betalingsstandsning?

Betalingsstandsningen skal meldes til skifteretten. Derefter bliver der beskikket et tilsyn i form af en advokat eller lignende. Virksomheden vil senest tre uger efter anmeldelsen blive indkaldt til et møde i retten med sine kreditorer. Retten informerer kreditorerne om mødet.

Hvor lang tid varer betalingsstandsningen?

Når en virksomhed går i betalingsstandsning, vil det i første omgang vare i tre måneder. Efter de tre måneder, kan virksomheden søge om en forlængelse på tre måneder mere. Når der er gået et år, kan betalingsstandsningen ikke forlænges mere.

Hvad sker der under en betalingsstandsning?

Under en betalingsstandsning bliver alle virksomhedens betalinger standset. Der kan ikke betales regninger i denne periode. De bliver udsat i håb om, at virksomheden kan komme på fode og rejse sig igen, når perioden er ovre. Virksomheden må samtidig ikke betale gammel gæld, da kreditorernes indbyrdes stilling ikke må forskydes.

LÆS OGSÅ: Sådan gør du krav mod konkursbo

Virksomheden vil være under ført tilsyn udefra under betalingsstandsningen. Det vil i de fleste tilfælde være i form af en advokat, der har til formål at varetage interesserne fra kreditorerne. Virksomhedens handlinger skal godkendes af advokaten, mens der bliver ført tilsyn med virksomheden.

Under betalingsstandsningen vil det blive forsøgt at indgå aftaler med virksomhedens kreditorer. Lykkes det ikke, kan virksomheden blive nødt til at begære konkurs efterfølgende. Med Dinero får du et integreret hjælpeværktøj, som hjælper dig med at undgå dårlige betalere.

Selvom en virksomhed er under betalingsstandsning, har de typisk mulighed for at fortsætte den daglige drift som normalt. Hvis en virksomhed gerne vil lave større ændringer under betalingsstandsningen, kræver det dog en tilladelse.

Hvad er alternativet til betalingsstandsningen?

Næste skridt er konkurs. Har en virksomhed ikke penge til at betale sine kreditorer, kan den enten vælge at gå i betalingsstandsning eller at begære konkurs. Ved konkurs lukker virksomheden ned, men ved betalingsstandsning kan virksomheden fortsætte sin daglige drift i en periode.

Målet med betalingsstandsningerne er at komme på fode igen og få styr på finanserne. Betalingsstandsningen er et værktøj, som virksomheder kan bruge, hvis de har økonomiske problemer, som de mener, at de kan rette op på igen. Er der ingen muligheder for at vende skuden, vil de i langt de fleste tilfælde begære konkurs i stedet.

Vær opmærksom på, at en privatperson også kan gå personlig konkurs.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram