Spring til indholdet

Læsetid: under 2 minutter

Konkurs og rekonstruktion

Konkurs og rekonstruktion er to forskellige metoder, som kan blive taget i brug, hvis en virksomhed ikke har råd til at betale de penge, som den skylder til sine kreditorer. Ved konkurs lukker virksomheden ned, og pengene fordeles mellem de kreditorer, der har penge til gode. Ved en rekonstruktion vil det blive forsøgt at få virksomheden på fode igen.

Hvad er konkurs og rekonstruktion?

Som kreditor kan du komme i den situation, at du har penge til gode ved en virksomhed, som ikke har tilstrækkeligt med penge til at betale sin gæld til dig. Her kommer de to begreber konkurs og rekonstruktion i spil. De dækker over måder, hvorpå du kan forsøge at få dine penge eller en del af dem trukket i land.

LÆS OGSÅ: Sådan gør du krav mod konkursbo

Ved en konkurs bliver virksomheden afviklet, og værdier bliver fordelt mellem kreditorerne. Rekonstruktion er et forsøg på at rette virksomheden op igen, så kreditorerne på den måde kan inddrive sin gæld.

Hvad er konkurs?

Hvis en virksomhed bliver erklæret konkurs, bliver den lukket ned, og alle udestående bliver afviklet. Alle de kreditorer, der har penge til gode hos den konkursramte virksomhed, bliver tildelt de penge, der er at komme efter, i en særligt defineret rækkefølge. Det er langt fra sikkert, at alle kreditorerne får alle sine penge tilbage, men de penge, der er, bliver altså fordelt mellem de forskellige kreditorer.

En virksomhed kan selv erklære sig konkurs. Så er der tale om en egenbegæring. På samme vis kan en kreditor, der ikke får sine penge, erklære en virksomhed konkurs. Det kaldes for en kreditorbegæring. I tilfælde af at en kreditor erklærer en virksomhed konkurs, har virksomheden tre dage til at modsætte sig erklæringen og bevise, at der ikke er belæg for erklæringen.

Hvad er rekonstruktion?

Du kan som kreditor også indsende en begæring om rekonstruktion. Den virksomhed, der ikke har råd til at betale sine kreditorer, når betalingerne forfalder, kan også selv sende en begæring om rekonstruktion.

Ideen med en rekonstruktion er at undgå at lukke virksomheden ned, som ved en konkurs, men i stedet forsøge at få den på fode igen. Det kan for eksempel være ved at sælge en eller flere dele af virksomheden fra, som ikke giver et tilstrækkeligt overskud. Lykkes det ikke at rette virksomheden op, er konkursen næste skridt i rækken.

Når der sættes en rekonstruktion i gang, bliver der udpeget en eller flere såkaldte rekonstruktører. Det vil typisk være en advokat. Rekonstruktørens rolle i processen er at tilgodese kreditorernes interesse i forhold til at inddrive deres gæld. Det betyder altså, at det nødvendigvis må være en person, der er uafhængig af virksomheden, som skal rekonstrueres.

Læs også om Exit-strategi.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 13/08/2020

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?