Dagsværdi

Dagsværdi dækker over, hvor meget et aktiv er værd på et helt bestemt tidspunkt. Det kan dreje sig om en lang række af forskellige aktiver. Lige fra værdipapirer til anlægsaktiver. Dagsværdien er vigtig, fordi den blandt andet giver dig en indikation af den øjeblikkelige genanskaffelsespris.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 20/11/2019


Hvad er dagsværdi?

Dagsværdien er et udtryk for, hvad et givent aktiv kan sælges for. Du kan for eksempel have en maskine eller andre aktiver, som du gerne vil sælge, og den pris, du kan få, er dagsværdien. Men begrebet dagsværdi kan kun anvendes, når der er tale om et velfungerende marked for aktivet.

Hvis der ikke er et velfungerende marked, kan dagsprisen i stedet blive opgjort som en tilnærmet salgsværdi. Det kan blandt andet beregnes ud fra kapitalværdien, som er et udtryk for den øjeblikkelige værdi af fremtidige betalinger, som et aktiv kan opnå.

Kostpris

Du kan også anvende kostprisen som en indikator på dagsværdien. Kostprisen er netop den pris, en vare har, når prisen på aktivet og alle omkostninger er medregnet. På den måde kan du tilnærmelsesvist regne ud, hvad et givent aktiv er værd – også i et marked, som ikke er velfungerende.

Er det vigtigt at kende til dagsværdi?

Det er vigtigt at holde sig for øje, at værdien både kan stige og falde alt efter aktivets art og øvrige konjunkturer i samfundet. Og du kan have brug for at vide, hvor meget det vil koste at anskaffe et aktiv igen, som på den ene eller anden måde er bortkommet.

Husk, at du skal regne den værdiforringelse med, som sker, når aktivet bliver ældre eller ikke kan bruges i samme omfang som før, hvis dagsværdien skal afspejle en mulig salgsværdi i dag. Men der kan altså også være tale om, at en dagsværdi over tid vil blive større. Der er nemlig også aktiver, som bliver flere penge værd. Det kan for eksempel være fordi, at aktivet bliver stadig mere efterspurgt eller på anden måde kommer til at repræsentere en større værdi.

Værdiansættelse og dagsværdi

Når du taler om dagsværdi, skal du også kende en smule til værdiansættelse. For hvordan afgør du, hvad noget er værd? Skal du købe eller sælge en virksomhed, er der behov for at finde ud af, hvad den er værd. Her gør der sig en mængde forskellige vilkår gældende. Det kan dreje sig om fremtidsudsigterne for virksomheden. Er der formodning om, at den også senere vil være rentabel? Eller gør det modsatte sig gældende? På samme måde skal værdien af dine aktiver også fastsættes.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram