Aktiv – Hvad er aktiver?

Et aktiv er en regnskabspost. Det er noget, som en virksomhed ejer. Det kan for eksempel være en varebil eller en bygning. Det modsatte af et aktiv er et passiv. Et passiv er noget, som virksomheden skylder væk.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 06/03/2023

I Dinero kan du holde styr på dine aktiver med vores anlægskartotek.

Hvad er et aktiv?

Et aktiv er regnskabsmæssig term, som er nødvendig at kende til, når du skal udarbejde eller forstå et regnskab for en virksomhed. Enhver virksomhed ejer forskellige ting. Det kan være alt fra biler og ejendomme til IT-udstyr eller inventar. Det er disse, der betegnes som aktiver. Aktiver og passiver bliver ofte nævnt sammen, og vi har også skrevet en artikel om netop passiver i ordbogen.

Det er dog ikke alle indkøb, der kan betegnes som et aktiv. De skal have en vis værdi, før de kan betegnes som et aktiv.

hvad er et aktiv

En prototype er fx ikke et aktiv, men det færdigudviklede produkt vil som regel være det.

Hvad er minimumsgrænsen for aktiver?

Gør du som virksomhed en større investering, som for eksempel at købe en ny varebil eller en lagerbygning, er der ingen tvivl om, at dit køb vil skulle registreres som et aktiv. Men køber du derimod mindre ting som inventar eller IT-udstyr, skal du være opmærksom på, hvor meget du køber for.

Hvis du køber for mindre end 33.100 kr. ex. moms (beløbsgrænse gældende for år 2024), er der ikke tale om et aktiv, men derimod småanskaffelser. Køber du for mere end 33.100 kr. ex. moms , skal dit køb registreres som et aktiv i dit regnskab.

Det er ikke vigtigt, hvor meget hvert stykke kontorinventar har kostet. Det er det samlede beløb af inventar, som du har indkøbt for hele året. Har du samlet set købt for 33.100 kr. ex. moms eller mere, kan du typisk registrere dine køb under posten aktiver i dit regnskab.

Findes der forskellige typer af aktiver?

Ja, det gør der. Aktiver kan deles op i to forskellige former:

Hvad er anlægsaktiver?

Anlægsaktiver er de aktiver, der har en langsigtet værdi med en forventet brugstid på over et år. Det kan for eksempel være en bygning eller et patent. Der findes tre forskellige typer af anlægsaktiver.

Den første er de materielle anlægsaktiver. Det er den mest almindelige form og er alt det konkrete, som virksomheden ejer. Det kan være alt fra en bil til en kopimaskine eller en ejendom.

Den næste form er de immaterielle anlægsaktiver. Her er der tale om de ikke-fysiske aktiver, som for eksempel kan være en virksomheds goodwill eller et patent.

Den sidste er de finansielle anlægsaktiver. I denne gruppe hører alle former for pengemæssige aktiver som eksempel værdipapirer eller kapitalandele.

Hvad er omsætningsaktiver?

Omsætningsaktiver er de aktiver, der har en forventet brugstid på under et år. Det er altså de aktiver, som en virksomhed forventer at bruge, videresælge eller realisere inden for en relativ kort tidshorisont. Denne form for aktiver kaldes af samme grund også for kortfristede aktiver.

Eksempler på omsætningsaktiver kan være varebeholdninger, tilgodehavende hos kreditorer og penge, som står på bankkontoen eller ligger i kasseapparatet som rede penge.

Hvad er passiver?

Passiver og aktiver hænger altid sammen i en virksomhed, og netop derfor vil vi nu komme ind på hvad passiver er. Passiver er er den kapital, som har finansieret en virksomheds aktiver, og mere konkret er passiverne virksomhedens egenkapital, hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser.

Virksomhedens egenkapital udtrykker en virksomheds værdi, mens de hensatte forpligtelser dækker over beløb, der er afsat til sandsynlige, omend usikre økonomiske forpligtelser.

Gældsforpligtelser er opdelt i kort- og langfristet gæld, hvor de kortfristede gældsforpligtelser forfalder indenfor et år, og langfristede gældsforpligtelser kan strække sig over en længere periode.

Hvorfor skal aktiver og passiver balancere?

Aktiver og passiver skal balancere på grund af reglerne for det dobbelte bogholderi, hvor alle aktiver skal have samme beløb som alle passiver. Når de to er i balance, er det som regel også et tegn på, at dit regnskab er i balance.

Det skyldes at aktiverne (virksomhedens formue), er finansieret med passiverne, som altså skal vise hvordan virksomheden har fået tilført værdi.

Spørgsmål & svar

Hvad er et aktiv?

Enhver virksomhed ejer forskellige ting. Det kan være alt fra biler og ejendomme til IT-udstyr eller inventar. Det er disse, der betegnes som aktiver.

Hvad er immaterielle aktiver?

Ikke-fysiske aktiver, som for eksempel kan være en virksomheds goodwill, patent eller andet som ikke er fysisk.

Hvorfor skal aktiver og passiver balancere?

Aktiver og passiver skal være i balance pga. regler for det dobbelte bogholderi, hvor alle aktiver skal have samme beløb som alle passiver.

Hvad er finansielle aktiver?

Denne gruppe hører alle former for pengemæssige aktiver som eksempel værdipapirer eller kapitalandele.

Hvad er samlede aktiver?

Et aktiv er noget som en virksomhed ejer. Samlede aktiver er dermed samtlige aktiver lagt sammen og beløbet på disse.

Læs mere om bogføring af aktiver i Dinero

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram