Spring til indholdet

Læsetid: 2 minutter

Aktiv

Et aktiv er en regnskabspost. Det er noget, som en virksomhed ejer. Det kan for eksempel være en varebil eller en bygning. Det modsatte af et aktiv er et passiv. Et passiv er noget, som virksomheden skylder væk.

I Dinero kan du holde styr på dine aktiver, med vores anlægskartotek.

Hvad er et aktiv?

Et aktiv er regnskabsmæssig term, som er nødvendig at kende til, når du skal udarbejde eller forstå et regnskab for en virksomhed. Enhver virksomhed ejer forskellige ting. Det kan være alt fra biler og ejendomme til IT-udstyr eller inventar. Det er disse, der betegnes som aktiver.

Det er dog ikke alle indkøb, der kan betegnes som et aktiv. De skal have en vis værdi, før de kan betegnes som et aktiv.

Hvad er minimumsgrænsen for aktiver?

Gør du som virksomhed en større investering, som for eksempel at købe en ny varebil eller en lagerbygning, er der ingen tvivl om, at dit køb vil skulle registreres som et aktiv. Men køber du derimod mindre ting som inventar eller IT-udstyr, skal du være opmærksom på, hvor meget du køber for.
Hvis du køber for mindre end 13.800 kr. ex. moms (beløbsgrænse gældende for år 2019), er der ikke tale om et aktiv, men derimod småanskaffelser. Køber du for mere end 13.800 kr.ex. moms , skal dit køb registreres som et aktiv i dit regnskab.

Det er ikke vigtigt, hvor meget hvert stykke kontorinventar har kostet. Det er det samlede beløb af inventar, som du har indkøbt for hele året. Har du samlet set købt for 13.800 ex. moms eller mere, kan du typisk registrere dine køb under posten aktiver i dit regnskab.

Findes der forskellige typer af aktiver?

Ja, det gør der. Aktiver kan deles op i to forskellige former:

Hvad er anlægsaktiver?

Anlægsaktiver er de aktiver, der har en langsigtet værdi med en forventet brugstid på over et år. Det kan for eksempel være en bygning eller et patent. Der findes tre forskellige typer af anlægsaktiver.

Den første er de materielle anlægsaktiver. Det er den mest almindelige form og er alt det konkrete, som virksomheden ejer. Det kan være alt fra en bil til en kopimaskine eller en ejendom.

Den næste form er de immaterielle anlægsaktiver. Her er der tale om de ikke-fysiske aktiver, som for eksempel kan være en virksomheds goodwill eller et patent.

Den sidste er de finansielle anlægsaktiver. I denne gruppe hører alle former for pengemæssige aktiver som eksempel værdipapirer eller kapitalandele.

Hvad er omsætningsaktiver?

Omsætningsaktiver er de aktiver, der har en forventet brugstid på under et år. Det er altså de aktiver, som en virksomhed forventer at bruge, videresælge eller realisere inden for en relativ kort tidshorisont. Denne form for aktiver kaldes af samme grund også for kortfristede aktiver.

Eksempler på omsætningsaktiver kan være varebeholdninger, tilgodehavende hos kreditorer og penge, som står på bankkontoen eller ligger i kasseapparatet som rede penge.

Spørgsmål & svar

Hvad er et aktiv?

Enhver virksomhed ejer forskellige ting. Det kan være alt fra biler og ejendomme til IT-udstyr eller inventar. Det er disse, der betegnes som aktiver.

Hvad er immaterielle aktiver?

Ikke-fysiske aktiver, som for eksempel kan være en virksomheds goodwill, patent eller andet som ikke er fysisk.

Hvorfor skal aktiver og passiver balancere?

Aktiver og passiver skal være i balance pga. regler for det dobbelte bogholderi, hvor alle aktiver skal have samme beløb som alle passiver.

Hvad er finansielle aktiver?

Denne gruppe hører alle former for pengemæssige aktiver som eksempel værdipapirer eller kapitalandele.

Hvad er samlede aktiver?

Et aktiv er noget som en virksomhed ejer. Samlede aktiver er dermed samtlige aktiver lagt sammen og beløbet på disse.

Læs mere om bogføring af aktiver i Dinero

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 18/08/2020

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?