Kostpris – Hvad er det?

Kostpris er de udgifter, der er forbundet med en ydelse eller vare inklusiv alle omkostninger. Som virksomhed vil du så typisk lægge et dækningsbidrag ovenpå kostprisen, og på den måde tjene penge ved videresalg. Kostprisen regnes ud ved at plusse alle omkostninger sammen, ved produktet.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 07/11/2022


Amortiseret kostpris

Hvad er kostpris?

Når du handler en vare, er det en god idé, at du har flere forskellige parametre at måle prisen med. Her er kostpris et af dem. Kostprisen dækker nemlig over varens eller ydelsens pris, når alle de forskellige omkostninger er regnet med. Det kan dreje sig om både energi, der er brugt på fremstillingen, materialer, transport og så videre. Faktisk er det kun den rene fortjeneste på varen, som du ikke skal regne med i kostprisen.

Kostpris og dækningsbidrag

I forhold til kostprisen skal du også beskæftige dig med dækningsbidraget. Her kan du bruge kostprisen til at regne dækningsbidraget ud. Der er nemlig forskel på, hvor meget den enkelte medarbejder koster i forhold til et givent projekt. For at regne medarbejderens kostpris ud skal du naturligvis kende vedkommendes løn, som jo i sidste ende må trækkes fra denne endelige avance og derfor pr. definition er en del af kostprisen. Uanset om medarbejderen er producent, udvikler eller noget helt tredje.

Beregning af kostpris (gennemsnit)

Hvis du er interesseret i at vide, hvor meget du egentlig betaler for en vare, tjener det et godt formål at kende til den gennemsnitlige kostpris. Alle varer varierer i pris, og du vil sikkert opleve, at du over en længere periode skal købe den samme vare flere gange. Da den netop varierer i pris, kan du finde den gennemsnitlige kostpris – altså den pris du har betalt i gennemsnit i hele perioden på følgende måde.

Vi forestiller os, at du har en forretning, der sælger ost. Du har en fast leverandør af en god stærk ost. Denne har du fast købt hos af i et år. Det første halve år købte du 500 oste til 30 kroner stykket, og det næste halve år købte du 500 oste af 45 kroner. For beregning af kostpris, skal du sætte følgende regnestykke op:

((500 x 30) + (500 x 45)) / 1000 = 37,5

Her ser du altså, at du i snit har brugt 37,5 kroner på ostene over et helt år. Den gennemsnitlige kostpris er et godt værktøj, når du ønsker at få et solidt overblik over de udgifter, du har haft til en given vare i et bestemt tidsrum.

Brug kostprisen til at regne din pris ud

Du skal hele tiden være opmærksom på, om du tjener penge på den ydelse eller vare, du leverer. Her er det nødvendigt at kende kostprisen. Et simpelt eksempel kan se således ud:

Du har købt dele til en cykel og får en cykelsmed til at samle den

Dele til cyklen895 kr.
Løn til cykelsmeden for at samle den650 kr.
Andre udgifter200 kr.
I alt kostpris1.745 kr.

Hvis du så finder ud af, at du vil gange din kostpris med to, er din avance på 100 %. Husk nemlig på, at avancen er det eneste, som du ikke skal regne med i kostprisen.

Så ser regnestykket sådan ud:

Din kostpris1.745 kr.
Din avance1.745 kr.
Salgspris minus moms:1.745 + 1.745 =3.490 kr.
Salgspris med moms3.490 x 1.25 (25% moms)4.362,5 kr.

På den måde får du et klart og tydeligt overblik over den endelige salgspris.

Hvad bruger man kostprisen til?

Som vi netop har vist i regnestykket ovenfor, kan du bruge kostprisen til at finde ud af hvad din salgspris skal være.

Når du først har udregnet kostprisen og derefter besluttet dig for hvor stor en avance du vil acceptere, har du et nemt regnestykke, til at finde din salgspris på baggrund af kostprisen.

Man bruger også kostprisen til at opgøre en virksomheds samlede vareforbrug, som opstilles i resultatopgørelsen. Kostprisen viser altså her den samlede kostpris for vareforbruget, for en given regnskabsperiode.

Spørgsmål & svar

Hvad er kostpris?

Kostpris er prisen som en given vare eller service har kostet at lave eller producere. Oveni kostprisen vil der ligge en avance, som er det man tjener på at sælge varen.

Hvordan beregner man kostpris?

Du plusser alle elementer sammen, som har været i brug for at producere en vare. Det kan fx være dele til produktet, løn og andre udgifter.

Hvad er amortiseret kostpris?

Amortiseret kostpris er det beløb, et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse bliver målt til efter første indregning med fradrag og afdrag.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram