Kapitalværdi

Kapitalværdien er den aktuelle værdi af de fremtidige indbetalinger, som du kan opnå via et aktiv. Kapitalværdien kan bruges til at afgøre, hvorvidt en investering er rentabel eller ej.

 • Læsetid: 3 min.

 • Sidst opdateret 31/01/2022


Hvad er kapitalværdi?

Kapitalværdi eller nutidsværdi er et udtryk, som bruges om den aktuelle værdi af de fremtidige indbetalinger, som et aktiv opnår. Kapitalværdien er altså præcist aktivets aktuelle værdi.

Du kan foretage en beregning af kapitalværdien, hvis du ønsker at undersøge om en investering kan betale sig. Hvis summen af nettoindbetalingernes nutidsværdi er er større end eller lig med investeringsbeløbet, er investeringen rentabel.

Du skal være opmærksom på, at betalinger, der falder på forskellige tidspunkter, skal kunne sammenlignes. Det betyder med andre ord, at et aktuelt beløb skal tillægges renter, hvis du skal kunne sammenligne det med et beløb i fremtiden. Jo lavere rentefod, jo højere kapitalværdi.

Kapitalværdimetoden og beregning af kapitalværdi

Der findes flere forskellige metoder, som du kan anvende for at finde ud af, om en given investering kan betale sig. Naturligvis kapitalværdimetoden, men også annuitetsmetoden, den interne rentefods metode og tilbagebetalingsmetoden.

Hvis vi skal se nærmere på, hvordan du kan bestemme om eksempelvis et indkøb af en maskine er en rentabel. Så kan vi lave følgende udregning, hvor vi øvrigt regner med et årligt forrentningskrav på 9 %, og at anskaffelsen af maskinen koster 150.000 kroner, mens den forventes at indbringe 120.000 kroner om året i to år.  

Det ser således ud, når det stilles op matematisk:

– 150.000 +  120.000 / (1 + 0,09)1 + 120.000 / (1 + 0,09)2  = 61.093,33 kroner

Her kan du altså se, at kapitalværdien er positiv – det udregnede beløb – og det betyder, at det godt kan betale sig for ovenstående virksomhed at investere i den pågældende maskine. Regnestykket her er simpelt og tager for eksempel ikke hensyn til scrapværdi af aktivet.

Du kan også stille det op således:

Kapitalværdiformel

Det ser måske ved første øjekast en smule besværligt ud, men hvis du herefter går ud fra, at tegnene i ligningen svarer til følgende værdier, er det lettere:

 • A er investeringen
 • vt er indbetalingen til t
 • ut er udbetalingen til t
 • i er kalkulationsrenten
 • Sn er scrapværdien i år n, og n er antallet af terminer

Tilbagediskontering

Nutidsværdien eller kapitalværdien er den nuværende værdi af en række udgifter og indtægter i fremtiden, når der tages hensyn til renten. Som sagt bruger du beregningen til at vurdere, hvorvidt en investering er sund eller ej, ligesom du kan sammenligne alternative investeringer.

Man siger, at man tilbagediskonterer de udgifter og indtægter, som kommer i fremtiden. Altså betyder tilbagediskontering at man justerer fremtidige indtægter og udgifter til den værdi de vil have i dag (inflation, afkastkrav mm., betyder at 100 kr. om 2 år ikke er det samme værd som 100 kr i dag).

På den måde vil den investering, som har den højeste nutidsværdi være den mest fordelagtige – i hvert fald i økonomisk henseende.

Du kan i øvrigt også beregne nutidsværdien af en fremtidig omkostning. Det sker for eksempel i miljøspørgsmål, hvor du kan beregne omkostningen ved forurening i fremtiden og sammenholde det med udgiften for at begrænse selvsamme i dag.

Brug nutidsværdi til at beregne af kapitalværdien

Nutidsværdien viser summen af en fremtidig ydelse i dagens priser. Det kan fx være ydelserne på et lån, hvor en virksomhed vil beregne nutidsværdien, så den kan få et indblik i de forventede omkostninger ved lånet (hvor fremtidig inflation er medregnet). 

Nutidsværdien er en vigtig faktor, når virksomheder skal vurdere, om en investering er rentabel eller ej. Man udregner også nutidsværdien, når man fx skal prisfastsætte værdipapirer som obligationer og aktier. 

Beregning af nutidsværdi

Selve beregningen af nutidsværdien for hver enkelt fremtidig betaling kaldes tilbagediskontering

Her anvendes diskonteringsraten, som fortæller hvad 1 krone er værd om n antal år til en bestemt rente pr. termin. Denne skrives som (1 + i)-n.  

Du kan beregne nutidsværdien på følgende måde: 

NV = FV · (1 + i)-n

 • NV er nutidsværdien
 • FV er fremtidsværdien, som er det du forventer af værdi i slutningen af hver periode/termin
 • i er kalkulationsrenten
 • n er antal perioder (terminer) 

Hvis vi forventer en investering, der løber over 5 perioder med en fremtidsværdi på 350.000 kr. pr. periode, samt en rente på 9%, beregnes nutidsværdien på følgende måde: 

År 1 NV = 350.000 · (1 + 0,09)-1 = 321.101

År 2 NV = 350.000 · (1 + 0,09)-2 = 294.588

År 3 NV = 350.000 · (1 + 0,09)-3 = 270.264

År 4 NV = 350.000 · (1 + 0,09)-4 = 247.949

År 5 NV = 350.000 · (1 + 0,09)-5 = 227.476

Nutidsværdien i alt = 1.570.072 kr.

Herefter kan vi finde ud af om investeringen er lønsom, ved at beregne kapitalværdien. Hvis investeringen har kostet 800.000 kr. beregnes kapitalværdien som følgende:

1.570.072 – 800.000 = 770.072 kr.

Den beregnede nutidsværdi er altså højere end prisen for investeringen, hvilket giver en positiv kapitalværdi. Investeringen er dermed lønsom (giver et positivt afkast). 

Spørgsmål & svar

Investeringen, indbetaling, udbetaling, kalkulationsrente, scrapværdi og terminer. Find den fulde beregning i indlægget.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram