Den Jyske Sparekasse

Den Jyske Sparekasse er et dansk pengeinstitut, og i dag er det Danmarks største sparekasse.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 23/07/2021

Forbind din konto i Den Jyske Sparekasse med dit regnskab i Dinero – så kan du endnu nemmere se, om det bogførte stemmer med ind- og udbetalinger på din bankkonto.
Se, hvordan du forbinder Dinero med Den Jyske Sparekasse.

Hvad er Den Jyske Sparekasse?

Den Jyske Sparekasse er et dansk pengeinstitut, der operationelt fungerer som en sparekasse. Hvor det i dag er Danmarks største sparekasse efter et utal fusioner, som kom i forlængelse af den finansielle krise i 2008. De fleste pengeinstitutter har i dag fokus på digitalisering, og Den Jyske Sparekasse er ingen undtagelse. Sparekassen har haft – og fortsat har – stort fokus på elektronisk selvbetjening.

Bank og sparekasse – hvad er konkret forskellen?

Mange danskere er endnu ikke klar over den egentlige forskel, når vi taler om banker og sparekasser, og i mange tilfælde er det da heller ikke nødvendigt at kende til forskellen, da størstedelen tilbyder de samme produkter og services. I 2018 er de største sparekasser desuden lavet om til banker blandt andet grundet de mange fusioner efter finanskrisen, der gjorde forretningsgrundlaget for sparekasserne uholdbart.

Banker er, modsat sparekasser, opbygget som aktieselskaber, hvor egenkapitalen – udover indtjening – består af den indskudte aktiekapital. Kort fortalt handles disse aktier på børsen, hvor de er noteret med en kurs, der afhænger af en række forskellige faktorer. For at det bliver interessant at købe bankens aktie, skal aktieejerne tilfredsstilles gennem årlige udbetalinger af udbytte samt stigende kurser. Dermed er det altså indtjening, der er første prioritet i banker.

Sparekasser er i stedet selvejende institutioner, der ikke har en ejerkreds, som kræver en del af overskuddet. Ved sparekasser adskiller den organisatoriske opbygning sig kraftigt fra banker. Fordi at sparekasser traditionelt set er opbygget til samfundets fordel og efter demokrati. Her kan en større kapitalejer eksempelvis ikke trumfe sig igennem og få afgørende betydning i en beslutning for sparekassen.

Digitale tiltag

I forlængelse af digitaliseringen har vi set stort set alle danske pengeinstitutter følge med udviklingen. Dette har været en nødvendighed for at opretholde konkurrencedygtigheden, der i dag blandt andet består sig i at tilbyde digitale selvbetjeningsmuligheder.

Den Jyske Sparekasse tilbyder en lang række digitale selvbetjeningsmuligheder, hvor man ligeledes har mulighed for at spare de gebyrer. Dette er forbundet med at fysisk at bevæge sig ned i banken. Bankens netbank fungerer som en fysisk bank, hvor du kan ordne dine papirer, overføre penge, betale regninger, handle værdipapirer og så videre.

Den Jyske Sparekasses netbank adskiller sig fra en række andre banker, der alle kræver, at forbrugeren logger på med det sikre NemID, der også benyttes til alle offentlige log-ins. Hos Den Jyske Sparekasse er det nemlig også muligt at tilgå sin netbank uden det sikre nøglekort. Det samme gør sig gældende på bankens mobilbank, der er netbankens mobilversion.

Selvom der er stor fokus på digitale selvbetjeningsmuligheder. Så er der fortsat mulighed for at besøge banken fysisk, der har filialer rundt omkring i landet.

Hvis du vil læse som Sparekassen Sjælland-Fyn, klik her

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram