Aktiekapital

Aktiekapital er den samlede sum penge, som ejerne/aktionærerne har smidt i en virksomhed. Aktiekapital kan bestå af alt fra rede penge til maskiner eller fast ejendom.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 08/02/2021


Hvad er aktiekapital?

Enhver virksomhed har en eller flere ejere eller stiftere. De har ved oprettelsen af virksomheden smidt en sum penge deri. En virksomhed, der er blevet oprettet som et aktieselskab, har også en række aktionærer, der har kunnet købe en eller flere aktier i virksomheden som en fremadrettet investering. Hver af dem har kastet en sum penge i virksomheden for at købe en eller flere aktier.

Den samlede sum af alle aktionærer og ejeres indskud kaldes for virksomhedens aktiekapital.
Hvem bærer risikoen ved konkurs?

Når du som aktionær skyder penge i en virksomhed ved at købe aktier, kan du ikke risikere at komme til at betale mere end aktiernes pris. Du hæfter ikke personligt, hvis selskabet skulle gå konkurs. Heller ikke selvom du som aktionær ejer en brøkdel af virksomheden. Det eneste, du som aktionær kan miste, er værdien af den eller de aktier, som du har købt.

Som aktionær vil du altså ikke blive stillet til ansvar, hvis en virksomhed, som du har aktier i, går nedenom og hjem. Du vil højst kunne miste dine aktier.

Hvordan udvides aktiekapitalen?

Hvis et aktieselskab gerne vil udvide sin kapital, kan det udbyde flere aktier. Det er dog en omstændig proces, som først skal tages op og godkendes på den årlige generalforsamling. Det vil også føre til en række ændringer i virksomhedens vedtægter.

Formålet med at udvide antallet af aktier vil i langt de fleste tilfælde være at øge virksomhedens aktiekapital og dermed også styrke virksomhedens egenkapital.

Hvad bruges det til?

Aktiekapitalen er et udtryk for den sum penge, der er indskudt i virksomheden. Det er denne sum penge, der er blevet brugt til at finansiere selve virksomheden.

Aktieselskaber er en af de tunge drenge på vægtskålen i forhold til indskud. Ved oprettelsen af et aktieselskab skal der som minimum indskydes 400.000 kroner. Det er en pæn sum penge, hvis vi sammenligner med eksempelvis et anpartsselskab, hvor minimumskravet til indskud ligger på kun 40.000 kroner.

Det er altså primært de veletablerede virksomheder, der bliver oprettet eller omdannet til aktieselskaber. Det kræver også en vis størrelse at kunne tiltrække aktionærer som investorer.

Læs om hvordan Anpartskapital / selskabskapital bogføres i Dinero

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram