Direkte omkostninger

Direkte omkostninger er et begreb, som dækker over de omkostninger, en virksomhed direkte kan sætte i forbindelse med en særlig aktivitet. Du kan altså nøje afgøre, hvad du har fået ud at bruge pengene og henføre dem til en helt specifik post.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 28/12/2020


Hvad er direkte omkostninger?

Når og hvis du har en virksomhed eller måske står med det overordnede ansvar for et budget, er det fordelagtigt at vide, hvad pengene går til. De direkte omkostninger er omkostninger, som du med sikkerhed kan sige er brugt til en bestemt aktivitet. Størrelsen og varigheden af aktiviteten spiller ikke nogen rolle, men for at en direkte omkostning kan betegnes som en sådan, skal pengene så at sige være brugt med henblik på at realisere en helt given aktivitet. Der skal altså være en direkte påviselig sammenhæng mellem omkostningerne og aktivitet.

Afdelings-direkte

Den første er de afdelings-direkte omkostninger. Her er der tale om omkostninger, der er specifikt knyttet til en helt bestemt afdeling. Det kan eksempelvis være reparation af udstyr i en bestemt afdeling i en virksomhed eller sågar en kommune. For at kvalificere sig til betegnelsen som afdelings-direkte skal udgiften altså kunne sættes i klar forbindelse med en bestemt aktivitet i en given afdeling.

Produkt-direkte

Der her tale om omkostninger, som har at gøre med et bestemt produkt. Hvis du eksempelvis fremstiller jeans, vil stoffet til bukserne være en produkt-direkte omkostning. Udgiften kan direkte relateres til en del af varebeholdningen. Reparationen af en maskine, der kan sy bukserne, er en afdelings-direkte omkostning.

Direkte omkostninger i forhold til indirekte omkostninger

For at få en bedre forståelse af de direkte omkostninger er det også en god ide kort lige at præsentere de indirekte omkostninger, der netop står i modsætning. Det kan for eksempel være administrationsudgifter, som ikke direkte kan sættes i forbindelse med hverken den enkelte afdeling eller den enkelte vare.

Hvorfor skal du kende til dine direkte omkostninger?

Når du skal drive en forretning eller en virksomhed, er det en god ide, at du bevarer et godt overblik over firmaets finansielle position. Det kan betale sig at se på, hvilke af omkostningerne du kan henføre til direkte omkostningerne. De direkte omkostninger er meget specifikke og derfor også lettere at justere. F.eks. produkt-direkte omkostningerne, hvor der kan analyseres, hvorvidt produktet er rentabelt.

Læs her om tjeklisten i Dinero ved årsafslutning for bl.a. omkostninger 

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram