Omkostninger

Omkostninger kan oversættes til penge. Det er altså virksomhedens kerneaktivitet, og de penge denne har kostet at producere eller udføre alt efter type af virksomhed.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 16/08/2022


Eksempler på salgsfremmende omkostninger

Hvad er omkostninger?

Der findes to typer; en kapacitetsomkostning og variabel omkostning. Disse to forskellige typer er samlet set virksomhedens samlede omkostninger.

Kapacitetsomkostninger er en omkostning, der planlægges på længere sigt, og disse har på kort sigt intet at gøre med virksomhedens salg. Kapacitetsomkostninger kunne eksempelvis være lokaler og fast løn, som er kapacitetsomkostninger, størstedelen af alle virksomheder har.

En variabel omkostning kan derimod sættes i direkte forbindelse til virksomhedens produktion og salg. Hvis virksomheden producerer noget, har den ofte min. en variabel omkostning, men variable omkostninger kan, som nævnt, også komme i forbindelse med salg. Eksempelvis ved betaling af fragt.

De samlede omkostninger for en virksomhed er altså et regnestykke, der ser således ud:

Kapacitetsomkostninger + variable omkostninger.

Praktisk eksempel på omkostningerne

Hvis vi eksempelvis kigger på en virksomhed, der producerer færdigretter, så kunne det se således ud:

Der produceres færdigretter, ergo en produktionsvirksomhed, og her er det typisk råvarer, løn, energi og varme, husleje m.m., der udgør omkostningerne.

Kigger vi eksempelvis på en tømrervirksomhed, vil det typisk se anderledes ud. En virksomhed af denne type udfører et arbejde fremfor at producere et produkt. Her vil det altså være omkostningerne ved at udføre det stykke arbejde, der måtte være tilfældet. Da tømrervirksomheder som regel er meget fleksible, kan det være mange forskellige typer af arbejde, der skal udføres.

Eksempelvis kunne det være vinduer, der skulle sættes i en ny ejendom. Her ville omkostningerne altså være de penge, det koster for virksomheden at sætte de nye vinduer i. Her kommer løn til tømreren, vinduets pris, materialer til at sætte det fast m.m.

Stigende omkostninger

De fleste virksomheder har oplevet en stigning i omkostningerne. Det kan både være en god og dårlig ting. Lad os starte ved den gode ting. Hvordan kan det være en god ting, at omkostningerne stiger? Kigger vi eksempelvis på de variable omkostninger i forhold til en produktionsvirksomhed, så ville disse stige i forbindelse med en stigning i produktionen. Regnestykket er simpelt, idet der logisk set skal bruges flere penge på produktion, hvis der skal produceres mere end normalt.

I dette eksempel er en stigende omkostning en positiv ting, men det kan i særdeleshed også være en negativ ting. For en produktionsvirksomhed kunne det jo eksempelvis være prisen på råvarer, der stiger, og det ville jo enten betyde, at virksomhedens avance faldt, eller at virksomheden var nødsaget til at sætte prisen på deres produkt op, og dermed kunne de potentielt set også stå med vrede kunder.

Hvis en virksomhed udvikler nye produkter eller forbedrer eksisterende produkter, har de mulighed for at fradrage udviklingsomkostningerne. Det kræver dog, at de overholder kravene.

Spørgsmål & svar

Hvad er variable omkostninger?

Variable omkostninger er omkostninger der følger dit salg eller produktion. Et eksempel på dette, kunne være fragt.

Hvad er en omkostning?

Der er typisk to forskellige typer omkostninger, som virksomhed: Kapacitetsomkostninger og variable omkostninger.

Hvad er andre eksterne omkostninger?

Det er salgsfremmende omkostninger, lokaleomkostninger, bilers driftsomkostninger og øvrige omkostninger.

Hvad er finansielle omkostninger?

Finansielle omkostninger de omkostninger der er relateret til lån og finansiering af virksomheden – det kunne fx være renter.

Hvad er eksterne omkostninger?

Eksterne omkostninger kan være salgsomkostninger, administionsomkostninger, lokale omkostninger mv. 

Hvis du vil vide mere om hvordan omkostninger før opstart er virksomhed bogføres, klik her.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram