Ejeraftale

En ejeraftale er en kontrakt, der bliver indgået mellem ejerne af eksempelvis et aktieselskab eller et anpartsselskab. Det er et juridisk bindende dokument, som i mange tilfælde også indeholder en form for konkurrenceklausul.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 16/08/2023


Hvad er en ejeraftale?

Stifter du et anpartsselskab eller et aktieselskab, hvor du ikke står som den eneste ejer, kan en ejeraftale komme på banen. Ejeraftalen er en kontrakt mellem ejerne af et selskab, og den fungerer som et juridisk bindende dokument.

En ejeraftale bliver altid tilpasset efter det enkelte selskab, og det er en vigtig foranstaltning at have på plads. Hvad skal der ske, hvis en af ejerne ønsker at træde ud af den fælles virksomhed? Hvordan skal der betales udbytte til ejerne?

Ejeraftalen er et vigtigt dokument at få på plads, når I er flere, der ejer virksomheden. Den er med til at sætte rammerne for jeres samarbejde og de forventninger, I hver især har. 

Det skal ejeraftalen indeholde

Der findes ikke en opskrift på, hvad ejeraftalen skal indeholde. En ejeraftale for en virksomhed kan være vidt forskellig fra ejeraftaler, der er lavet i andre virksomhed. Der er dog flere ting, der er vigtige at overveje, når der skal udarbejdes en ejeraftale:

  • Hvordan skal det foregå, hvis en af ejerne ikke længere ønsker at stå som ejer?
  • Hvem skal have forkøbsret til den ejerandel, der udgår?
  • Hvordan skal reglerne være i forhold til udbetaling af udbytte til de enkelte ejere?
  • Skal der udarbejdes en konkurrenceklausul, der sikrer, at en af ejerne ikke starter en konkurrerende virksomhed op på egen hånd?

Det er vigtigt at få lavet en ejeraftale, før I starter virksomheden. På den måde er der styr på formaliteterne fra start af.

Hent juridisk gyldig skabelon

Lexly har flere end 150 juridiske eksperter, og de tilbyder specialiseret juridisk rådgivning. På deres platform kan du digitalisere dine juridiske opgaver og bruge de smarte skabeloner til at lave intelligente kontrakter. Se produkter og priser.

Hvad er forskellen på en ejeraftale og virksomhedens vedtægter?

En ejeraftale og en virksomheds vedtægter er to forskellige ting, og de kan aldrig erstatte hinanden. Ejeraftalen definerer det indbyrdes forhold mellem ejerne, mens vedtægterne kan betegnes som retningslinjer for selve virksomheden. 

Det er dog en god ide at være opmærksom på, at der kan være forhold, der overlapper hinanden i henholdsvis vedtægterne og ejeraftalen. I de tilfælde er det vigtigt, at der er en vis form for overensstemmelse. 

Vedtægterne bliver i øvrigt dikteret oppefra af selskabsloven. Det er ikke tilfældet med en ejeraftale. 

Har du pligt til at få lavet en ejeraftale?

Det er ikke lovpligtigt, at der bliver lavet en ejeraftale, når I er flere, der stifter et selskab sammen. Men meget kan gå galt, hvis I ikke får det klaret. 

Har I som ejere udarbejdet en ejeraftale, er rammerne for jeres samarbejde defineret på forhånd, hvis I kommer i konflikt med hinanden – og det kan være en stor hjælp, så I ikke skal til at finde en løsning, når konflikten allerede er opstået. 

En advokat kan hjælpe med at få udarbejdet en ejeraftale og sikre, at der er taget højde for alle relevante forhold, inden alle mand skriver under på det juridiske dokument.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram