Selskabsformer – Hvad er det?

En selskabsform er lig med den type af virksomhed, som du vælger at stifte. Der er forskel på hæftelse og kapitalindskud, alt efter hvilken selskabsform du vælger.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 19/07/2022


Hvad er en selskabsform?

Når du skal starte en virksomhed, er noget af det første, som du skal tage stilling til, hvilken Selskabsform eller virksomhedsform, du vil gå efter. Vil du starte en personligt ejet virksomhed op som eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed? Eller vil du nærmere gå efter at starte et selskab op som eksempelvis et anpartsselskab eller et iværksætterselskab?

Det er ikke lige meget, hvilken selskabsform som du beslutter dig for. Det er nemlig den, der blandt andet afgør, hvor stort et kapitalindskud som du skal skyde i din virksomhed, og hvordan du hæfter for din virksomhed.

Kan du skifte selskabsform?

Ja, det kan du. Hvis du starter en personligt ejet virksomhed op, som eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed, er der intet i vejen for, at du senere kan omlægge den til eksempelvis et anpartsselskab eller et aktieselskab. Så længe du kan leve op til de gældende krav om eksempelvis kapitalindskud, kan du skifte, hvis du vil.

Hvis du vil skifte selskabsform i Dinero, kan du læse mere om, hvordan du tilføjer et ekstra firma her.

Hvilke typer selskabsform og virksomhedsform findes der?

Der findes mange forskellige typer af virksomheder og selskaber, og vi vil i det følgende gennemgå de mest gængse. Den primære forskel på dem er, hvorvidt de er personligt ejet eller ej, og hvor stort kravet til kapital er.

Virksomheds- og selskabsformer

Her kan du se en oversigt over virksomheds- og selskabsformer i Danmark.. Der er overordnet tale om personligt ejede virksomheder og selskaber samt foreninger.

Nedenfor kan du læse mere om de virksomhedstyper, der typisk oprettes i Danmark. Skal du selv stifte en virksomhed? Så kan du med fordel læse vores tips til valg af virksomhedstype. Hvis du vil oprette et holdingselskab, sker det typisk i form af et A/S eller ApS.

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er personligt ejet, og der er kun én ejer. I denne virksomhedsform kan du ansætte alle de medarbejdere, som du vil, men det er dig alene, der ejer virksomheden. Du hæfter personligt for virksomhedens gæld, og der er intet krav om kapitalindskud. Det koster altså ikke noget at stifte en enkeltmandsvirksomhed, men til gengæld hæfter du for virksomheden med din personlige formue.

Interessentskab

Der er som minimum to ejere af et interessentskab, og der kan altså også sagtens være flere. Ejerne kaldes for interessenter. Ejerne hæfter solidarisk og personligt for virksomheden, og det vil altså sige, at de hver især hæfter med deres personlige formue. Det koster ikke noget at stifte et interessentskab, men det anbefales at udarbejde en interessentskabskontrakt for at have helt klare linjer mellem ejerne.

Anpartsselskab

Der kan være en eller flere ejere af et anpartsselskab, og der skal udpeges en direktion. Du skal kunne betale et indskud på minimum 40.000 kr., når du stifter et anpartsselskab, men til gengæld hæfter du ikke personligt og kan altså ikke risikere, at din personlige formue ryger i puljen.

Aktieselskab

Et aktieselskab kan have en eller flere ejere. Det er det selskab, som det er allerdyrest at stifte, og du skal kunne smide 400.000 kr. i indskud som minimum. Ejerne hæfter ikke personligt for et aktieselskab, men begrænset og formuen er selskabets – og ikke ejernes. Der skal udnævnes en direktion og en bestyrelse i ethvert aktieselskab.

Iværksætterselskab

Obs.: Nye regler gør, at det ikke længere er muligt at starte et IVS, og at IVS som selskabsform skal omdannes til ApS eller lukkes inden 15. april 2021.

Tidligere vilkår for IVS: Ville du stifte et iværksætterselskab, skulle du skyde mellem 1 kr. og 49.999 kr. i selskabet som startkapital. Til gengæld var du pålagt at spare mindst 25 % af selskabets overskud op i selve virksomheden, indtil du kom op på de 49.999 kr. Formuen var selskabets, og ejerne hæftede ikke personligt. Der kunne være en eller flere ejere af et iværksætterselskab.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram