Freelancer

En freelancer er en selvstændig erhvervsdrivende, der løser opgaver for virksomheder. Du ansætter altså ikke en freelancer, men køber dig til de ydelser, som personen tilbyder din virksomhed. Freelancere findes indenfor mange forskellige fag, fx korrekturlæsning, søgemaskineoptimering, fotografi, programmering og meget andet.

  • Læsetid: 11 min.

  • Sidst opdateret 21/03/2024


Hvad er en freelancer?

En freelancer fungerer som en selvstændig virksomhed og kan tilbyde mange forskellige ydelser. Nogle af de meste gængse er programmering, tekstforfatning og korrekturlæsning. 

Det særlige ved at bruge freelancere er, at du så at sige køber personens tid. Du ansætter ikke en freelancer i din virksomhed, men kan eksempelvis hyre personen til at optimere din hjemmeside, læse korrektur på dine tekster eller noget helt tredje.

En freelancer vil typisk blive ansat på kontraktbasis til at udføre en bestemt opgave.

Hent skabelon til freelancekontrakt

Vi har lavet en skabelon, som kan bruges af både freelancere og virksomheder, der skal hyre en freelancer. Den er nem at bruge, og du skal kun udfylde få ting – så har du en færdig kontrakt.

"*" indikerer påkrævede felter

Når du henter skabelonen, tilmelder du dig samtidig vores nyhedsbrev.

Forskellene på en freelancer og en iværksætter

Det at være iværksætter og freelancer minder på mange måder om hinanden. Du bliver din egen chef, og du skal selv ud at skaffe kunder og opgaver, når du driver egen virksomhed. 

For de fleste freelancere gælder det dog primært om at være herre over egen tid og selv at kunne bestemme, hvor og hvornår der skal arbejdes. Som iværksætter ligger fokus derimod ofte på at skabe vækst, få flere ansatte og måske endda i længden tjene penge på at sælge virksomheden videre.

Hvad er der af fordele ved at være freelancer?

Som freelancer sætter du selv din dagsorden – du er med andre ord din egen chef. Det betyder også, at du selv bestemmer, hvilke arbejdsopgaver du vil påtage dig, hvornår på dagen du arbejder, og hvor mange timer du vil arbejde i det daglige. 

Som freelancer tjener du ofte bedre, da det ikke er din chef, der høster det reelle overskud på det arbejde, du udfører. Tager du arbejde ind fra flere forskellige virksomheder, kommer du til at arbejde med forskellige mennesker, virksomheder og inden for forskellige brancher. Det giver dig et alsidigt arbejdsliv.

Hvilke ulemper er der ved at freelance?

Som det er tilfældet med alt andet, så er der ikke kun fordele forbundet med at være freelancer.

En af udfordringerne ved at være freelancer er, at du typisk vil opleve en meget svingende indtægt. Du er ikke sikret en fast løn, som hvis du er fastansat i en virksomhed. Derimod kan du opleve perioder med stor indtjening, mens du i andre perioder kan risikere dødvande og fald i indtægt.

Når du er din egen chef, skal du også selv ud at skaffe kunder og opgaver. Det kan være en kunst at sikre balanceret arbejdsmængde, hvor du hverken har for lidt eller for meget at lave.

Overvejer du at slå dig ned som freelancer, er det anbefalelsesværdigt, at du laver en opsparing, som du kan tære på i de perioder, hvor der er lavvande i kassen. Husk også pension.

Gratis regnskabsprogram til freelancere

Det er en god idé at bruge et regnskabsprogram som freelancer, så du kan fokusere på det, der giver værdi for din virksomhed – og få flere timer, du kan fakturere. Læs mere her.

Oftest stillede spørgsmål

En freelancer er en person, du kan hyre ind til opgaver, du fx ikke har tid eller kompetencer til selv at løse. En freelancer ansættes som regel til at løse en specifik opgaver i en afgrænset periode, og der er derfor ikke tale om en ansat.

Hvis en freelancer løser den samme opgave for en virksomhed hver måned, kan Skattestyrelsen dog vurdere, at der alligevel er tale om en ansat.

Der er som regel tale om en person med en enkeltmandsvirksomhed, men en freelancer kan også være en person uden virksomhed, der fx aflønnes med udbetaling af B-skat eller et honorar.

Det er nemt at blive freelancer. Det kræver nemlig blot, at du opretter fx en enkeltmandsvirksomhed og finder kunder, du kan hjælpe.

Hvis du fx er en tekstforfatter eller udvikler, kræver det ofte ikke mere end en computer at blive freelancer. Hvis du hjælper med et fysisk produkt eller tjenesteydelse, kan det være lidt mere besværligt og tidskrævende at komme i gang med livet som freelancer.

Din bank vil som regel kræve, at du opretter en erhvervskonto, og du bør også få et regnskabsprogram, der gør det nemt at holde klare den daglige bogføring og regnskab.

Når du skal betale skat som freelancer, er der to overordnede måder at gøre det på, hvis du er fuld tid i din virksomhed.

Du kan fx løbende justere dit forventede overskud på din forskudsopgørelse og betale din samlede skat sidst på året. Vi anbefaler dog, at du vælger at betale din skat hver måned.

Du kan også betale din B-skat hver måned. Her beregner du, hvad du skylder i skat og laver en B-skatteindbetaling. På den måde får du klaret skatten løbende og står ikke med en stor regning sidst på året – og penge, du potentielt kommer til at blande sammen med din likviditet.

Du kan gøre det på samme måde, som de to ovenstående eksempler, hvis du kun freelancer på deltid og har et arbejde ved siden af.
Når du løbende justerer dit forventede overskud, retter Skattestyrelsen i dit månedsfradrag (og andre fradrag) for at se, om skatten kan betales via det – hvis det kan dækkes med en ændring af det, “betales” skatten på den måde. Er det højere, skal du betale B-skat.

Du ansætter i udgangspunktet ikke en freelancer – hvis du ansætter en person, er der nemlig en række krav til ansatte og andet, du skal overholde. Fordelen ved en freelancer er, at du får hjælp til det, du skal, samtidig med at du ikke skal bekymre dig om løn, pension og andet, da du blot får en faktura, du skal betale, når arbejdet er udført.

Du ansætter en freelancer ved at lave en kontrakt på det arbejde, personen skal hjælpe med. Det behøver ikke være en udførlig kontrakt, men det er en god idé, at du er så specifik som muligt, så I undgår misforståelser ift. levering og pris.

Det er meget forskelligt, hvad en freelancer tjener. Du bør dog som udgangspunkt have en timepris, der er ca. 2.5 gange den timeløn, der normalt er inden for området branchen.

Du kan også lave et simpelt regnestykke, hvis du vil finde ud af, hvad du kan tjene som freelancer. Hvis du fx gerne vil have en månedsløn på 35.000 kr., skal du dividere beløbet med antallet af fakturérbare timer i løbet af en måned – der går fx også tid med tilbud, bogføring, kurser og andet, du ikke kan fakturere en kunde for.
Dét beløb skal du så gange med 2.5 for at finde den timepris, du bør tage for at nå din ønskede månedsløn.

Det kan måske virke højt, men du skal selv betale alle udgifter og betale skat – hvilket en almindelig lønmodtager ikke skal.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram