Freelancer

En freelancer er en selvstændig erhvervsdrivende, der løser opgaver for virksomheder. Du ansætter altså ikke en freelancer, men køber dig til de ydelser, som personen tilbyder din virksomhed. Freelancere findes indenfor mange forskellige fag, fx korrekturlæsning, søgemaskineoptimering, fotografi, programmering og meget andet.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 21/10/2021


Hvad er en freelancer?

En freelancer fungerer som en selvstændig virksomhed og kan tilbyde mange forskellige ydelser. Nogle af de meste gængse er programmering, tekstforfatning og korrekturlæsning. 

Det særlige ved at bruge freelancere er, at du så at sige køber personens tid. Du ansætter ikke en freelancer i din virksomhed, men kan eksempelvis hyre personen til at optimere din hjemmeside, læse korrektur på dine tekster eller noget helt tredje.

En freelancer vil typisk blive ansat på kontraktbasis til at udføre en bestemt opgave.

Forskellene på en freelancer og en iværksætter

Det at være iværksætter og freelancer minder på mange måder om hinanden. Du bliver din egen chef, og du skal selv ud at skaffe kunder og opgaver, når du driver egen virksomhed. 

For de fleste freelancere gælder det dog primært om at være herre over egen tid og selv at kunne bestemme, hvor og hvornår der skal arbejdes. Som iværksætter ligger fokus derimod ofte på at skabe vækst, få flere ansatte og måske endda i længden tjene penge på at sælge virksomheden videre.

Hvad er der af fordele ved at være freelancer?

Som freelancer sætter du selv din dagsorden – du er med andre ord din egen chef. Det betyder også, at du selv bestemmer, hvilke arbejdsopgaver du vil påtage dig, hvornår på dagen du arbejder, og hvor mange timer du vil arbejde i det daglige. 

Som freelancer tjener du ofte bedre, da det ikke er din chef, der høster det reelle overskud på det arbejde, du udfører. Tager du arbejde ind fra flere forskellige virksomheder, kommer du til at arbejde med forskellige mennesker, virksomheder og inden for forskellige brancher. Det giver dig et alsidigt arbejdsliv.

Hvilke ulemper er der ved at freelance?

Som det er tilfældet med alt andet, så er der ikke kun fordele forbundet med at være freelancer.

En af udfordringerne ved at være freelancer er, at du typisk vil opleve en meget svingende indtægt. Du er ikke sikret en fast løn, som hvis du er fastansat i en virksomhed. Derimod kan du opleve perioder med stor indtjening, mens du i andre perioder kan risikere dødvande og fald i indtægt.

Når du er din egen chef, skal du også selv ud at skaffe kunder og opgaver. Det kan være en kunst at sikre balanceret arbejdsmængde, hvor du hverken har for lidt eller for meget at lave.

Overvejer du at slå dig ned som freelancer, er det anbefalelsesværdigt, at du laver en opsparing, som du kan tære på i de perioder, hvor der er lavvande i kassen. Husk også pension.

Læs mere om regnskabsprogrammet til freelancere.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram