Fremmedkapital

Fremmedkapital er et regnskabsmæssigt begreb. Det dækker over den værdi, som er indskudt i en virksomhed i form af banklån, realkreditlån, leverandørkreditter eller andet. En virksomheds fremmedkapital bliver typisk opdelt i kortfristet eller langfristet gæld.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 21/11/2019


Hvad er fremmedkapital?

Allerede fra en virksomheds spæde start skal der kapital til. Det foregår typisk på den måde, at stifteren eller stifterne skyder en vis mængde penge i virksomheden.

En del af pengene kommer formentlig fra egen lomme, mens en betydelig del også kommer fra banker eller realkreditinstitutter i form af lån eller kassekreditter. Det er den form for kapital, som ordet fremmedkapital dækker over.

Fremmedkapitalen kommer typisk ikke kun til en virksomhed, når den oprettes. Der vil også løbende blive optaget lån eller lavet aftaler om kassekreditter. Som ordet fremmedkapital også antyder, er det ikke ejernes egne penge, men kapital andetsteds fra. Egenkapital er således heller ikke en del af en virksomheds fremmedkapital.

Langfristede og kortfristede gældsposter

Fremmedkapitalen i en virksomhed deles typisk op i henholdsvis langfristede gældsposter og kortfristede gældsposter. Hvorvidt et lån eller en kredit bliver placeret som en langfristet eller en kortfristet gældspost i et regnskab, afhænger af hvor lang tid, der er til at betale pengene tilbage.

Skal en virksomhed eksempelvis betale en kredit tilbage inden for et år, vil den blive kategoriseret som en kortfristet gældspost. Det samme gælder for langfristet lån, at hvis lånet løber i en periode over et år, bliver det kategoriseret som et langfristet lån.

Hvordan bliver fremmedkapital forrentet?

Der er forskel på, hvordan en virksomheds egenkapital og fremmedkapital bliver forrentet. Banken og andre långivere aftaler med låntager renten og afdraget af lånet. Kan en virksomhed ikke leve op til banken eller andre långiveres krav, kan virksomheden blive begæret konkurs.

Gæld til kreditorer og det offentlige forrentes typisk ikke med mindre den ikke betales til tiden

Hvad er kapitalstruktur?

Kapitalstruktur er en samlet betegnelse for en virksomheds sammensætning af forskellige typer af kapital. Fremmedkapital og egenkapital er virksomheds kapitalstruktur.

Læs hvordan du bogfører dine banklån i Dinero

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram