Kortfristet gæld

En virksomheds kortfristede gæld er den gæld, som virksomheden skal betale inden for et år. Gælden kan tage mange former og kan således både omfatte gæld til leverandører, bankgæld og andre forpligtelser i forhold til virksomheden.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 28/02/2022


Hvad er kortfristet gæld?

Når du har en virksomhed, vil du naturligvis også have gældsforpligtelser. Kortfristet gæld er gæld, som du skal betale inden for ét år.

Det kan dreje sig om flere forskellige typer af gæld, som både kan henføres til almindelig bank- eller skattegæld såvel som gæld til leverandører eller andre.

Eksempler på kortfristet gæld

Under normale omstændigheder vil du først skulle betale for en given serviceydelse, efter at du har modtaget den. Lad os sige, at du har en restauration. Her har du naturligvis behov for nogle fødevarer, som du får en leverandør til at levere til dig.

Når du har fået varerne, vil du typisk blive præsenteret for nogle betalingsbetingelser, som du skal overholde. Det kan være, at du skal betale med det samme eller kan vente en måned. Selvom du holder dig inden for tidsfristen (forfaldsdatoen), kalder man det stadig gæld – og i dette tilfælde kortfristet gæld.

Men kortfristet gæld er ikke begrænset til vareydelser. Det kan faktisk også dreje sig om feriepengeforpligtelser, ligesom det helt klassiske eksempel er kassekreditten. Med en kassekredit får du mulighed for at låne penge af banken.

Du får så at sige lov til at trække flere penge ud af kontoen, end der står på den. Når der går penge ind på kontoen igen, betaler du af på kassekreditten og betaler således af på den form for kortfristede gæld.

Klassificering af gæld i en virksomhed

Når du taler kortfristet gæld, bør du i det hele taget også kaste et blik på, hvad gæld egentlig er. Gæld er betaling af en bestemt sum penge, der typisk har en bestemt forfaldsdato. I en virksomhed skelnes der mellem langfristet og kortfristet gæld, som vi har behandlet i denne artikel.

Den langfristede vil, i modsætning til den kortfristede, være karakteriseret af en varighed på over ét år. Disse to forskellige former for gæld virker forskelligt på en virksomheds nøgletal.

En virksomheds likviditet er forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Og dermed er likviditeten et udtryk for, om en given virksomhed er i stand til at betale regninger og købe varer.

Du kan vurdere en virksomheds likviditet ud fra den såkaldte likviditetsgrad, som giver dig et solidt fingerpeg om omsætteligheden i virksomheden og dennes evne til at svare sine forpligtelser. Når du skal regne likviditetsgraden ud, skal du blandt andet have fat i den kortfristede gæld igen.

Formlen for udregningen ser sådan ud:

Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100 / Kortfristet gæld

Hvis du har mange udregninger af din likviditetsgrad over en længere periode, bliver det lettere for dig at spotte udviklingen. Og du kan følge med i, om der sker et fald eller en stigning i virksomhedens likviditet.

Spørgsmål og svar

Hvad er kortfristet gæld?

Kortfristet gæld er gæld, som der skal betales tilbage indenfor ét år. Omvendt er dog også langfristet gæld, som først skal betales tilbage om over et år.

Hvordan beregner man kortfristet gæld?

Den kortfristede gæld for en virksomhed findes ved at plusse alt kortfristet gæld sammen, så man får det samlede billede.

Hvad er forskel på langfristet gæld og kortfristet gæld?

Kortfristet gæld er gæld, som der skal betales tilbage indenfor ét år. Omvendt er dog også langfristet gæld, som først skal betales tilbage om over et år.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram