Spring til indholdet

Sidst opdateret: 15/08/2019

Egenkapital

Egenkapitalen består af et selskabs samlede aktiver eller ejendele. Det er dermed et udtryk for virksomhedens endelige værdi, når gælden er fratrukket.

Hvad er egenkapital?

I en virksomhed og dets regnskab er der både aktiver (ejendele) og gældsforpligtelser (passiver). Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.
Et selskabs aktiver er dens ejendele. Det kan blandt andet eje maskiner, inventar og lignende. Dertil har det typisk en gæld. Det kan eksempelvis eje maskiner til en værdi af 1.100.000 kr., inventar til en værdi af 400.000 kr. og dertil have stiftet en gæld på 900.000.

Regnestykket ser da sådan her ud:

Aktiver1.100.000 kr.+400.000 kr.=1.500.000 kr.
Passiver=900.000 kr.
Egenkapital1.500.000 kr.900.000 kr.=600.000 kr.

Virksomhedens egenkapital vil i dette tilfælde altså udgøre 600.000 kr.

Hvad består egenkapitalen af?

En virksomheds egenkapital er altså overordnet set summen af virksomhedens aktiver, når gældssummen er trukket fra. Egenkapitalen er altså et udtryk for selskabets formue, men den består også af den startkapital, som der er skudt ind i virksomheden, da den blev stiftet.

Virksomheden laver en balanceopgørelse over aktiver og passiver for at se, om der er en skævvridning mellem indtægter og udgifter, eller om de balancerer fint. Denne opgørelse over balance indarbejdes i virksomhedens årsregnskab. Men hvert år skal virksomheden altså også udarbejde en såkaldt egenkapitalopgørelse.

Hvordan opgøres egenkapitalen?

I en årlig opgørelse over egenkapitalen skelnes mellem flere dele:

  • Startkapitalen. For aktieselskaber og anpartsselskaber er det et krav, at der skydes et beløb ind ved selskabets oprettelse. En aktiekapital består af 500.000 kr., mens en anpartskapital udgør 50.000 kr.
  • Opskrivninger. En opskrivning er den værdi, en virksomheds aktiv forøges med. Opskrivninger kan således sættes på egenkapitalen, men kan ikke fungere som et udbytte for virksomheden.
  • Overført overskud. Hvert år udregnes virksomhedens resultater i en resultatopgørelse, der angiver om virksomheden har et over- eller underskud. Uanset hvad føres det over på egenkapitalen.
  • Udbytte. Et selskab har såkaldte frie reserver. De udgør den kapital, som hverken er startkapital eller opskrivninger. De frie reserver kan anvendes som udbytte.

Hvordan genetablerer du en mindsket egenkapital?

Hvert år udarbejder selskabet en resultatopgørelse, som angiver, om virksomheden har et overskud eller underskud ved udgangen af året. Begge resultater overføres til selskabets egenkapital. Viser årsresultatet sig som et underskud, kan egenkapitalen ligeledes gå i underskud. Her er det da op til ledelsen at beslutte, om og hvordan den fremtidige drift kan bevares. De skal ligeledes lægge en plan for, hvordan kapitalen skal genetableres – denne plan skal fremgå af årsregnskabet.

I nogle tilfælde kan underskuddet være så stort, at det tager mere end 50 % af kapitalindskuddet. I denne situation kræves det, at selskabets bestyrelse inddrages.

Ønsker du at vide endnu mere om egenkapital, er det en god idé at snakke med en revisor, som kan give dig indblik i alle mindre detaljer.

Læs mere om hvad de typiske spørgsmål er ved at skifte regnskabsprogram bl.a. om egenkapitalen

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?