Insolvens

At være insolvent betyder, at du ikke ejer tilstrækkeligt til at kunne tilbagebetale dine kreditorer. Det er fogedretten, der tager stilling til, om du er berettiget til at blive erklæret insolvent eller ej. Som insolvent har dine kreditorer ikke ret til at hive dig i fogedretten de næste 6 måneder. Du får altså så at sige et betalings-helle.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 08/02/2021


Hvad er insolvens?

Kniber det med finanserne, kan du søge om at blive erklæret insolvent. Har du problemer med at betale dine regninger, som det ser ud lige nu, kan du søge hjælp hos fogedretten. Vurderer den, at du ikke ejer tilstrækkeligt af værdi, som dine kreditorer kan få udlæg i, kan du få en chance for at komme på fode igen ved at blive erklæret insolvent. Det kaldes med andre ord for at modtage en insolvenserklæring.

Bliver du erklæret insolvent, får du 6 måneder, hvor du er mere eller mindre fredet. I denne periode kan dine kreditorer ikke hive dig i fogedretten på grund af manglende betalinger, og når først du får kommunikeret til dine kreditorer, at du er blevet erklæret insolvent, vil de med stor sandsynlighed ikke kontakte dig, før de 6 måneder er gået. For det får de ikke noget ud af. Det giver dig en mulighed for at komme på fode igen.

Det er som regel også på grund af insolvens, at mange privatpersoner bliver erklæret personlig konkurs. Det skyldes som regel en stor gæld fra tidligere virksomhed, de hæfter for, eller forbrug.

Nyanskaffelser ændrer på situationen

Hvis du i løbet af de 6 måneder, hvor du er fredet, køber noget af værdi, som eksempelvis en ejendom eller den nyeste iPhone, er du ikke længere fredet. Har du noget af værdi, som dine kreditorer kan få en sikkerhed i, skal de have det. Og så kan de dermed kalde dig i fogedretten – også selvom du har fået en insolvenserklæring.

Du er altså alene fredet fra indkaldelser til fogedretten, så længe din situation ikke har ændret sig. Sker der ændringer undervejs i de værdier, som du ejer, overruler det din insolvenserklæring.

Dokumentation for insolvenserklæring

Det er forskelligt fra fogedret til fogedret, hvordan du bliver informeret om, at du er blevet erklæret insolvent. Nogle steder får du et printet papir som dokumentation, mens du andre steder alene får en mundtlig besked.

Hersker der tvivl om, om du reelt set er blevet erklæret insolvent eller ej, er du altid i din gode ret til at kontakte fogedretten og høre nærmere. Det er vigtigt, at du modtager klar besked herfra, så du er sikker på, hvordan du står.

Særregler ved gæld til det offentlige

Skylder du penge til det offentlige, hersker der andre regler. Det offentlige har sit eget svar på en fogedret i form af SKATs inddrivelsescenter. Her kan du godt blive kaldt ind, selvom du er blevet erklæret insolvent.

Vi har også skrevet om solvens, det kan du læse om her

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram