Fogedretten

Fogedretten har det primære formål at hjælpe kreditorer med at inddrive deres gæld. Fogedretten er en myndighed, der hører under byretten, og afgørelsen i fogedretten kan sammenholdes med en dom. Afgørelser i fogedretten kommer dog ikke til at figurere på en straffeattest, som andre domme typisk gør.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 06/03/2024


Hvad er fogedretten?

Skylder du penge væk, som du enten ikke kan eller ikke vil betale tilbage, kan kreditor, som er den person eller den virksomhed, som du skylder penge, tage dig med en tur i fogedretten. Hvis du misligholder en betalingsaftale med en af dine kreditorer, er fogedretten nemlig til for at hjælpe den pågældende kreditor med at inddrive sine penge.

Fogedretten er som instans til for at sikre, at kreditor får sine penge på en forsvarlig måde, der er i overensstemmelse med loven.

Hvad skal der til for at hive en skyldner i fogedretten?

Som udgangspunkt er det nok, at du som kreditor kan bevise, at en person eller en virksomhed skylder dig penge, og at jeres aftale om tilbagebetaling ikke bliver overholdt.

Fogedretten vil vurdere, om din dokumentation er gyldig. Er den det, vil den person, der skylder dig penge, blive indkaldt til et møde i fogedretten. Her vil det så blive vurderet, hvordan pengene kan blive betalt tilbage, og om det overhovedet er muligt.

Hvordan bliver du indkaldt til en fogedret?

Første forsøg på at indkalde en skyldner til en fogedret vil foregå via e-boks. Skyldneren vil modtage en skriftlig indkaldelse, hvoraf det tydeligt fremgår, hvem du skylder penge og beløbet.

Reagerer du ikke som forventet på den skriftlige indkaldelse, er en anden mulighed at sende en stævningsmand ud til dig. Her vil du personligt få udleveret skriftligt materiale om sagen med dato for, hvornår du skal møde i fogedretten. Kan stævningsmanden ikke få fat i dig, vil politiet tage over og opsøge dig i stedet.

Mødepligt i fogedretten som skyldner

Du har mødepligt, hvis du er blevet indkaldt til et møde i fogedretten som skyldner. Der vil derfor være konsekvenser, hvis du vælger ikke at dukke op som angivet i din indkaldelse. Konsekvensen kan blandt andet være, at fogeden møder op hjemme hos dig, eller du bliver hentet af politiet.

Hvis det skulle ske, at du er forhindret i at møde op i fogedretten, har du mulighed for at sende en anden i dit sted ved at udfylde en fuldmagt. Skulle det ske, at du er syg den dag, du skal i fogedretten og ikke kan dukke op, så kan fogedretten kræve en lægeattest som dokumentation.

En anden person kan også møde op på dine vegne, hvis denne har en gyldig fremtidsfuldmagt, der først aktiveres, hvis du ikke længere selv er i stand til at tage vare på dig selv.

Hvad går mødet i fogedretten ud på?

Der vil være tre parter til stede under mødet i fogedretten. Fogeden, personen, der skylder penge og kreditor, som har brug for hjælp til at inddrive sin gæld. Kreditor vil enten være til stede fysisk eller via telefonen.

Hele formålet med mødet i fogedretten er at komme frem til, hvordan der kan blive lavet en forsvarlig tilbagebetalingsplan, som er rimelig for både den, der skylder penge og den, der har penge til gode.

Det kan være, at du som skyldner bliver påtvunget ved lov at sælge din bil eller dit hus for at kunne betale din gæld til kreditor. Hvis der altså ikke kan findes andre udveje. Ejer du ikke noget af værdi udover dine personlige ejendele, som du har ret til at undlade at sætte til salg, har du mulighed for at afgive en insolvenserklæring.

Du kan sende dine kunder til inkasso direkte i Dinero

Læs evt. om retshjælp her

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram