Solvens

Ejer en virksomhed mere, end den skylder væk, vil den være i stand til at betale alle sine gældsforpligtelser, hvis den går konkurs eller i betalingsstandsning. Det modsatte af solvens er insolvens. Her er en virksomhed ikke mere værd, end den skylder væk - og alle kreditorer kan dermed ikke forvente at få deres penge. Solvensen kan påvirke virksomhedens kreditværdighed

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 21/01/2020


Hvad er solvens?

Overstiger værdien af en virksomheds aktiver værdien af dens passiver, betyder det, at virksomheden er solvent. Den er dermed mere værd, end den skylder væk, og det betyder, at der er en minimal risiko ved at investere i den pågældende virksomhed.

Solvens er et afgørende parameter, når der skal indhentes ekstern finansiering fra eksempelvis en bank eller en investor. Det modsatte af solvens er insolvens.

Hvad er insolvens?

Har en virksomhed større gæld, end den har aktiver, er der stor risiko for, at den kan blive erklæret insolvent. Insolvent betyder, at virksomheden ikke er i stand til at betale sine gældsforpligtelser på nuværende tidspunkt, og en insolvent virksomhed vil ikke have nemt ved at indhente finansiering udefra.

Der findes to grader af insolvens. Teknisk insolvens og egentlig insolvens. Teknisk insolvens er den mildeste form. Her er den pågældende virksomhed stadig i stand til at betale sin gæld til sine långivere. Ved egentlig insolvens er det ikke tilfældet. Her er der ikke penge til at imødekomme kreditorernes krav, og situationen kan lede til en konkurs.

Der er en stor risiko forbundet med at investere i en insolvent virksomhed, da der ikke er nogen garanti for, at den enkelte kreditor vil kunne få sine penge tilbage. Er din virksomhed insolvent, kan du søge om en insolvenserklæring.

Hvordan får du en insolvenserklæring?

Har du som virksomhed problemer med at betale dine regninger og din gæld, kan du søge fogedretten om en insolvenserklæring. Det er til hver en tid fogedretten, der afgør, om din økonomiske situation gør dig berettiget til en insolvenserklæring. Med denne følger der også en fredningsaftale.

En fredningsaftale kan være en redning for en virksomhed med økonomiske problemer. I hvert fald hvis de økonomiske problemer er realistiske at komme ud over. Fra den dag, hvor du modtager din insolvenserklæring, og seks måneder frem, kan dine kreditorer ikke kalde dig i fogedretten. Du er altså fredet fra fogedretten i seks måneder med mulighed for at få rettet op på din økonomiske situation.

Krav til solvens

Der er nogle typer af virksomheder, som er underlagt en række strenge krav, når det gælder graden af solvens. Det gælder eksempelvis banker. Det er bestemt ved lov, at de danske banker skal have en solvensbuffer på cirka otte procent. Det er blevet bestemt for at reducere risikoen for, at de danske banker går konkurs.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram