Insourcing (arbejdskraft)

Insourcing er det modsatte af outsourcing. Ved outsourcing uddelegerer du en opgave til en ekstern leverandør. Ved insourcing begynder du at håndterer en opgave, som tidligere har været outsourcet, inden for virksomhedens egne rammer.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 21/12/2021


Hvad er insourcing?

Der ringer en klokke for de fleste, når de hører ordet outsourcing. Det gør der ikke nødvendigvis, når de hører begrebet insourcing. De to begreber hører sammen og for at forstå, hvad insourcing er, er det nødvendigt også at komme omkring outsourcing.

Outsourcing versus insourcing

Rigtig mange virksomheder gør brug af outsourcing. De uddelegerer en eller flere opgaver til en ekstern leverandør, som er ekspert i at løse opgaven/opgaverne. Et klassisk eksempel på outsourcing er revisorbistand eller advokathjælp. Her får en virksomhed hjælp af en ekstern konsulent til at løse regnskabsopgaver eller juridiske opgaver. Typisk outsourcer man, når man har brug for en specialist på et område, men ikke selv har brug for en ansat inden for området på fuldtid.

Insourcing kommer på tale, når en virksomhed kan klare opgaven internt – altså når kilden til løsningen ligger i egen virksomhed. Det kan eksempelvis være, at en virksomhed, som tidligere har fået en ekstern revisor til at lave sit regnskab, har vokset sig større og nu har behov for at etablere en intern regnskabsafdeling. Dog er virksomheden stadig pålagt at have ekstern revision.

Insourcing er når en virksomhed tager en eller flere uddelegerede opgaver tilbage og konverterer dem til en intern opgave.

Hvornår er insourcing en fordel?

Det er individuelt fra virksomhed til virksomhed, hvorvidt det er smart med insourcing eller outsourcing. Det afhænger blandt andet af faktorer som virksomhedens økonomi, størrelsesorden og behov for styring og kontrol. Der kan være en del omkostninger forbundet med outsourcing, ligeledes kan det også medføre mange omkostninger, da der her skal ses på om man har kompetencerne internt, til opgaven og om andre på markedet kan tilbyde det servicen, billigere, end ved at insource det.

Det kan være billigere at insource, men mange vælger at outsource. Dette kan skyldes at virksomheden vil være sikker på, at kompetencerne er i orden.

Fra outsourcing tilbage til insourcing

Hvis din virksomhed gør brug af outsourcing, er det altid en fordel at overveje, om det bedre kan betale sig at insource i stedet. Husk dog på, at der altid er en fordel i at lade din virksomhed koncentrere sig om sin kerneforretning og det, som den er bedst til. Er økonomi for eksempel ikke din eller en betroet medarbejders største kompetencefelt, kan det være smart at lade en ekstern ekspert tage sig af de opgaver, der relaterer sig til økonomi.

Du bør altid veje fordele og ulemper op imod hinanden, hvis du går med overvejelser omkring henholdsvis insourcing eller outsourcing. Det, der er den bedste løsning for en virksomhed, er ikke nødvendigvis det bedste for en anden virksomhed. Det er individuelt bestemt og vil altid være en vurderingssag.

Spørgsmål & svar

Hvad er insourcing?

Insourcing er når en virksomhed begynder at varetage en opgave internt, som tidligere har været outsourcet.

Hvad er outsourcing og insourcing?

Outsourcing er når man vælger at få en ekstern partner til at varetage opgave, som man tidligere selv har foretaget. Insourcing er når man vælger at tage en opgave ind, som tidligere har været outsourcet.

Er der ulemper ved insourcing?

En ulempe ved insourcing kan være de ekstra udgifter der kommer ved at ansætte medarbejdere, som en ekstern leverandør ikke skal have – ferie, pension, fester osv.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram