Intern revision

Langt de fleste virksomheder udfører ikke bare den lovpligtige revision. De udfører også intern revision. Det gør de for at sikre, at alt er, som det skal være. Intern revision er blandt andet med til at give et øget indblik i den pågældende virksomheds økonomiske situation og sikre, at der ikke foreligger mangler ved regnskabsårets afslutning.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 15/02/2022

Har du brug for assistance til din egen interne revision, hjælp til bogføringen eller behov for en revisorerklæring? Find en revisor i vores oversigt, som kan hjælpe dig, uanset hvor i landet du befinder dig.

Hvad er intern revision?

For mange virksomheder er det lovpligtigt at aflægge regnskab ved årets slutning. Intern revision er ikke lovpligtigt for de fleste virksomheder, men alligevel gør mange større virksomheder brug af det. Det gør de ene og alene for virksomhedens egen skyld.

Det lovpligtige regnskab varetager forskellige interessenters interesser, mens intern revision er til for at have en uafhængig funktion til at vurdere virksomhedens processer og at håndtere risici.

Hvem udfører intern revision?

Selvom intern revision kun er lovpligtigt for nogle typer virksomheder, fx finansielle, bruger langt de fleste virksomheder alligevel intern revision. I selve virksomheden bliver det interne regnskab som regel udført af egne medarbejdere, men det er også en opgave, som en virksomhed kan hyre konsulentbistand til.

Det interne regnskab bliver i nogle tilfælde offentliggjort, mens andre virksomheder vælger at nøjes med at gøre det officielle regnskab tilgængeligt for offentligheden. Det er virksomheden selv, der bestemmer, hvem der skal have indblik i det interne regnskab.

Hvad er formålet med intern revision?

Det primære formål med intern revision er at have en uafhængig funktion, der giver en vurdering af din virksomheds processer og håndterer risici. En løbende opfølgning gør det nemmere at følge med i, hvordan økonomien har det, og mindsker sandsynligheden for, at der dukker mangler op, når der skal laves regnskab sidst i regnskabsåret.

Intern revision kan sammenholdes med en sikkerhedsforanstaltning i forhold til de interne regnskaber. Det er en form for kontrol af regnskabssystemet og brugen heraf. Det kan ikke bare bruges til at optimere på forretningsgangene i forbindelse med en virksomheds regnskab, men også til at mindske risikoen for misligholdelse eller decideret snyd eller svig.

Hvad er ekstern revision?

Det omvendte af intern er ekstern revision. Mens intern er et privat anliggende for enhver virksomhed, så er det ikke tilfældet med ekstern. De fleste virksomheder er pålagt et krav om ekstern revision, og her duer det altså ikke at sætte egne ansatte på sagen. Det skal være en ekstern revisor, der udfører ekstern revision. Det gælder alle former for virksomheder. Uanset størrelse og branche.

Revision kan i korte træk beskrives som en gennemgang af en virksomheds regnskab. I ekstern revision ligger der altså det, at en ekstern økonomiekspert gennemgår en virksomheds regnskab. Det er både for at sikre, at regnskabet lever op til de gældende krav på området, men også som en sikkerhed for, at alt er gået rigtigt til.

Når der er tale om intern revision, bestemmer virksomheden selv, hvordan det skal gribes an. Og om der skal en intern person eller en ekstern person på opgaven.

Læs også om et revisionsprotokollat, der er et formelt dokument, som en revisor bruger til at kommunikere med bestyrelsen eller ledelsen, i en virksomhed.

Spørgsmål & svar

Hvad er intern revision?

Intern revision er når en virksomhed frivilligt tjekker op på deres regnskab løbende – det er ikke krævet ved lov eller lign.

Hvem udfører intern revision?

Det gør langt de fleste virksomheder. I selve virksomheden bliver det interne regnskab som regel udført af egne medarbejdere, men det er også en opgave, som en virksomhed kan hyre konsulentbistand til.

Hvad er formålet med intern revision?

Det primære formål er en styring af virksomhedens økonomi. En løbende opfølgning gør det nemmere at følge med i, hvordan økonomien har det, og mindsker sandsynligheden for, at der dukker mangler op.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram