Iværksætterkonto

En iværksætterkonto er en særlig type af konto, du kan få oprettet i din bank, som giver dig gode skattefordele. Er du lønmodtager, kan du oprette en iværksætterkonto, så du kan spare penge op til at etablere din egen virksomhed.

 • Læsetid: 2 min.

 • Sidst opdateret 04/12/2023


Hvad er en iværksætterkonto?

Går du med tanker om at starte din egen virksomhed? Så har du mulighed for at få oprettet en iværksætterkonto eller en etableringskonto i din bank. Du kan høste gode skattefordele ved at sætte penge ind på iværksætterkontoen, og de penge, du sætter ind, vil så være øremærket til at stifte din egen virksomhed.

Du får skattefradrag for de penge, du sætter ind på din iværksætterkonto, og det giver dig flere penge til den virksomhed, du drømmer om at stifte.

En iværksætterkonto og en etableringskonto minder meget om hinanden, men der er nogle afgørende forskelle mellem de to.

Forskellene på en iværksætterkonto og en etableringskonto

En etableringskonto henvender sig til dig, der er lønmodtager, og som ikke betaler topskat. Du får et skattefradrag på 27%, når du sætter penge ind på din etableringskonto, og til den tid, hvor du hæver dit indskud, kan du også få fradrag for nogle af de investeringer og udgifter, der har med din virksomhed at gøre.

En iværksætterkonto er rettet mod dig, der er lønmodtager, og som betaler topskat. Du får et skattefradrag på 52%, når du sætter penge ind på din iværksætterkonto. Skattefradraget er større på iværksætterkontoen end på en etableringskonto.

Til gengæld kan du så ikke trække hverken investeringer eller udgifter fra til din virksomhed på samme måde, som det er tilfældet på en etableringskonto.

Hvem kan få oprettet iværksætterkontoen?

Stort set alle, der sparer op til at stifte egen virksomhed, og som har en status som lønmodtager, kan oprette en iværksætterkonto. Der er dog nogle krav, du skal kunne leve op til, hvis du vil gøre brug af en iværksætterkonto eller en etableringskonto:

 • Du skal som minimum sætte 5.000 kroner ind på kontoen på årsbasis (gældende takst i 2023).
 • Du skal som minimum have foretaget investeringer i din nye virksomhed, for hvad der svarer til en værdi af 97.500 kroner (gældende takst i 2023).
 • Du eller din ægtefælle skal lægge en vis arbejdsindsats i din nye virksomhed. Der skal som minimum arbejdes 12 timer om ugen eller 50 timer om måneden på den virksomhed, du er i færd med at stifte.

Hvad kan du bruge pengene på din iværksætterkonto til?

Du kan ikke indsætte alle de penge, du har lyst til, på din iværksætterkonto. Du kan kun indsætte et beløb svarende til maksimum 60% af din nettoløn.

Eksempel på grænse:

 • Nettoløn på 200.000 kr. – du kan maksimalt sætte 200.000 kr. ind
 • Nettoløn på 300.000 kr. – du kan maksimalt sætte 250.000 kr. ind
 • Nettoløn på 900.000 kr. – du kan maksimalt sætte 540.000 kr. ind

De penge, du sætter ind på din iværksætterkonto, er låst til følgende:

 • Opstart af eller investering i din virksomhed.
 • Indkøb af maskiner eller investering i bygninger til virksomhedsbrug.
 • Betaling af løn, husleje eller øvrige omkostninger, der er forbundet med driften af din virksomhed. 
 • Betaling af udgifter til forskning, produktudvikling, forsøg eller lignende.
 • Køb af anparter eller aktier med det formål at etablere din virksomhed som et selskab.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram