Topskat

Topskat er en del af det danske indkomstskattesystem. Har du en indkomst, der er højere end 544.800 kroner (2021-sats) på årsbasis efter arbejdsmarkedsbidrag, skal du betale topskat. Topskatten er i 2021 på 15%.

  • Læsetid: 4 minutter

  • Sidst opdateret 15/09/2021


Topskat i 2020 og 2021

Hvad er topskat?

I Danmark har vi som bekendt et indkomstskattesystem. Det er opbygget, så alle danske borgere skal betale skat og bidrage til det danske velfærdssystem. I indkomstskattesystemet indgår topskat. 

Det er ikke alle danske borgere, der betaler topskat – men kun dem, der har en indkomst på mere end 544.800 kroner om året (sats gældende for 2021), efter arbejdsmarkedsbidraget er trukket fra. De danskere, der tjener mindre end 544.800 kroner om året, skal altså ikke betale topskat. 

Princippet om topskat beror på, at de, der tjener mest, skal bidrage mere til den danske stat end dem, der ikke har så stor en indkomst.

Hvor meget skal du betale i topskat?

Topskatten ligger i 2021 på 15%. Det vil altså sige, at du skal betale 15% ekstra i skat, hvis du overskrider grænsen for den årlige lønindkomst på 544.800 kroner (gældende i 2021). Men dog kun af det beløb, der overstiger grænsen på de 544.800.

Lad os sige, at du i 2020 har en samlet årlig indkomst på 600.000 kroner, når arbejdsmarkedsbidrag er trukket fra. Så vil du skulle betale den skattesats, du normalt betaler af de første 544.800 kroner. Men derudover skal du altså betale den normale skattesats + 15% oven i hatten af de sidste 55.200 kroner (forskellen mellem de 600.000 og 544.800 kr.)

Du skal nemlig betale topskat af de 55.200 kroner, du har tjent, der går over grænsen for topskat. 

Topskat beregner

Hvor mange betaler topskat?

Alle betaler indkomstskat i Danmark, men det er langt fra alle, der betaler topskat. Topskattegrænsen er steget gradvist, hvilket helt naturligt har betydet, at færre rammer grænsen.

Men hvor mange betaler så egentlig topskat? 435.000 personer betaler i 2021 topskat. Det er et fald på mere end 50% siden 2008, hvor over 1 million danskere betalte topskat.

Der kan være stor forskel på aldersgrupper, og hvor mange der betaler topskat. Det forventes fx, at mere end 1/3 af alle kommer til at betale topskat i mindst ét år af deres liv, mens de er 36-59 år.

Topskatten kan ændre sig fra år til år 

At topskatten i 2020 ligger på 15% betyder ikke, at den konstant gør det. For det første kan satsen ændre sig fra år til år ligesom de øvrige skattesatser. For det andet kan visse andre omstændigheder influere, når det kommer til at betale topskat.

ÅrstalDKK
2021544.800 DKK
2020531.000 DKK
2019513.400 DKK
2018498.900 DKK
2017479.600 DKK
2016467.300 DKK

Betaler du en høj kommuneskat?

Har du eksempelvis en høj kommuneskat der, hvor du bor, kan det gøre en forskel i forhold til, hvor meget du skal betale i skat.  

Alle danske borgere har nemlig et skatteloft. Et skatteloft vil sige, at der er en fast procentsats for, hvor meget skat du højest kan komme til at betale af den sidst tjente krone.

I 2020 ligger skatteloftet på 52,06% – og det er ens for alle. Når du allerede dit skatteloft, når kommuneskat, bundskat og kirkeskat er talt sammen, kan du ikke komme højere op. Du kan altså i det samlede hele højst komme til at betale 52,06% af din samlede indkomst i skat.   

Hvor finder du de gældende satser for topskat?

De gældende satser for topskat kan du altid finde på Skattestyrelsens hjemmeside.

Oftest stillede spørgsmål

  1. Topskat er en skat for dem, der tjener mest i det danske samfund. Du betaler topskat, hvis din samlede årlige indkomst overstiger topskattegrænsen (når arbejdsmarkedsbidrag er trukket fra).

  2. I 2021 kommer 435.000 danskere til at betale topskat – hvilket er et markant fald sammenlignet med 2008, hvor over 1 million betalte topskat. Topskattegrænsen kan ændre sig fra år til år.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram