Kvalitativ værdiansættelse

Når du laver en kvalitativ værdiansættelse, får du en udregning, der på en skala beskriver eksempelvis et varemærkes værdi. Den kvalitative værdiansættelse giver dig indsigt i rettighedens styrker og svagheder og kan stille dig i en fordelagtig forhandlingsposition.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 31/05/2023


Hvad er kvalitativ værdiansættelse?

Værdiansættelse handler grundlæggende om at finde ud af, hvad noget er værd. Og det kan eksempelvis være relevant, hvis du står i den situation, at du enten skal købe eller sælge en virksomhed. Her er der naturligvis modstridende interesser, men prisen for den pågældende virksomhed skulle gerne afspejle en fair markedspris.

Men du kan også få behov for at skulle værdiansætte en rettighed  – også i forbindelse med et salg – for at hæve prisen på virksomheden og vise, hvor meget en given rettighed er værd. Men det kan være svært at sætte kroner og ører på sådan én, og derfor er der udviklet værktøjer. Hvor du i stedet får en score på en skala, som nærmere vil fortælle dig noget om rettighedens værdi.

Intellectual Property evaluering fra Patent- og Varemærkestyrelsen

Hvis du er kommet dertil, at du ønsker at se nærmere på den kvalitative værdi af eksempelvis et varemærke. Så kan du benytte dig af det værktøj, som Patent- og Varemærkestyrelsen stiller til din rådighed.

Selvom du ikke har meget erfaring med værdiansættelse, kan du godt bruge værktøjet. Her vil du blive præsenteret for en række spørgsmål og en række af overvejelser, som du bør gøre dig. Før du begynder at handle med et varemærke eller andre rettigheder. Når du benytter dig af værktøjet, får du en unik mulighed for at spore både de styrker og de svagheder, som din rettighed har. Det vil alt andet lige optimere din position, hvis du kommer til at stå i en situation, hvor du skal forhandle om dets værdi.

Du kan i øvrigt både bruge værktøjet på egne rettigheder, ligesom du kan anvende det, hvis du ønsker at blive klogere på rettigheder, som du er interesseret i at overtage eller blot sammenligne dine egne med.

Men du skal altid huske på, at den kvalitative værdiansættelse drejer dig om at anskue en given rettighed ud fra et andet perspektiv, end det der handler om kroner og ører. Det kan være en svær øvelse, hvorfor ovennævnte værktøj er et godt hjælpemiddel.

Brug flere metoder til værdiansættelse

Nu er det ikke sådan, at du partout kun må anvende én metode til værdiansættelse, når du skal se nærmere på en rettighed, som du ønsker at forhandle om. Du kan med fordel også tage den kvantitative værdiansættelse i brug. Her går det ud på, at beregne værdien af eksempelvis varemærket i kroner og ører. Igen er det en svær øvelse, da prisen for ejermanden kan være en helt anden, end den som køber har tænkt på – ligesom den reelle pris kan være en helt tredje.

Derfor benyttes der tre metoder, når du skal undersøge den kvantitative værdiansættelse. Disse er:

  • Omkostningsmetoden – hvad vil det koste at erstatte rettigheden?
       
  • Indkomstmetoden – hvilken fremtidig indkomst vil rettigheden give?
       
  • Markedsmetoden – at værdiansætte ud fra lignende tilfælde på markedet

Du kan naturligvis også benytte disse tre metoder sammen og på den måde få optimal viden om værdiansættelsen.

Du kan også lave en regnskabsanalyse, hvor du finder frem til alle relevante nøgletal, du skal bruge til din værdiansættelse.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram