Markedspriser

En markedspris er lig med den pris, du, som forbruger, bliver mødt af, når du køber et produkt i en online eller fysisk butik. I den pris er der inkluderet den værditilvækst, butikken lægger oven i indkøbsprisen samt alle afgifter. Det er med andre ord den pris, du, som forbruger, betaler for en vare.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 25/02/2022


Hvad er markedspriser for en størrelse?

Det er faktisk ganske simpelt at forklare, hvad en markedspris er.

Når du som forbruger bevæger dig ind i en butik – enten en fysisk eller en online en af slagsen – bliver du mødt af en masse prisskilte. Er du eksempelvis interesseret i at købe en ny trøje eller en ny computer, vil du blive præsenteret for en pris, som du skal betale for at blive den heldige ejer af varen. 

Der er her tale om en markedspris.  

Markedspriser er med andre ord de priser, som varer bliver solgt til i butikkerne. Det er altså de priser, du, som forbruger, støder på, når du er ude at handle. I markedspriserne er der inkluderet alle afgifter

Markedspriser på el – hvordan fungerer det?

Markedsprisen på en basisvare som mælk eller gær vil være forholdsvis konstant. Udover at der bliver kørt kampagner, hvor de forskellige produkter er på tilbud, vil du kunne regne med, at den pris, du skal betale for dine dagligvarer, er mere eller mindre stabil. 

Anderledes ser det ud, når vi tager et kig på markedspriserne på el. Elmarkedet er et af de mest foranderlige markeder i verden. Der kan komme udsving i markedspriserne på strøm fra dag til dag og sågar fra time til time.

Hvor meget, du skal betale for dit forbrug af el, afhænger både af den mængde af strøm, der bliver produceret, men også af hvor stor en efterspørgsel der er på el. Det er altså et spørgsmål om både udbud og efterspørgsel. 

Hvorfor svinger prisen på strøm? 

Det er ikke nogen hemmelighed, at prisen på el langt fra er konstant. Markedspriserne på el svinger hele tiden. Og det er der flere forskellige grunde til.

Vi vil nu se nærmere på nogle af de væsentligste grunde til den svingende markedspris på el.  

I Danmark får vi masser af strøm fra vindkraft 

Vindmøller hitter i Danmark – og de producerer masser af strøm til os.

Blæser det meget, bliver der lavet masser af strøm. Det får elprisen til at falde. Er der vindstille, bliver der lavet mindre strøm. Det får prisen på el til at stige.

Vejrguderne har altså en hel del at skulle have sagt, når det kommer til, hvor meget vi danskere skal betale for strøm.

Elforbruget er påvirket af årstiden

Som vi allerede har været inde på, så har udbud såvel som efterspørgsel en direkte påvirkning på markedspriserne på el. 

Er landet dækket af hård frost og sne, vil de, der varmer deres huse op med elvarme, bruge mere strøm. Og det vil resultere i en højere elpris. Det forholder sig typisk sådan, at markedsprisen på strøm generelt er højere om vinteren end om sommeren. 

Strøm fra vandkraft og atomkraft i vores nabolande

Både Norge og Sverige producerer masser af strøm ved hjælp af vandkraftværker og atomkraftværker.

Mængden af vand påvirker derfor prisen på el – også i Danmark. Er der rigeligt med vand, vil elprisen falde, er der derimod for lidt vand, vil prisen på el stige. 

Udnyttes kapaciteten på atomkraftværkerne ikke fuldt ud, vil det også have en negativ påvirkning på strømpriserne med en højere pris som resultat.

Oftest stillede spørgsmål

Når du skal tilbyde et produkt i din butik, vil du typisk lægge noget ekstra oven i indkøbsprisen, så du kan ende ud med en fortjeneste på det pågældende produkt.

Indkøbspris er den pris, du betaler, når du køber varer ind til din butik. Markedspris er lig med den pris, dine kunder skal betale, når de køber et produkt i din butik.

De priser, du som forbruger bliver mødt af i butikkerne, er markedspriser. Når vi taler om markedspriser, er det inklusiv afgifter.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Markedspriser

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram