Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser har med salg og levering af varer at gøre. Det handler typisk om, hvem der bærer ansvaret under levering, hvor, der bliver leveret til, og hvornår der bliver leveret.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 06/02/2023


Hvad er leveringsbetingelser?

Online shopping er populært som aldrig før, og når du sælger en vare online, skal du have den pågældende vare leveret til kunden på den ene eller den anden måde. Det er blandt andet her, at begrebet leveringsbetingelser kommer ind i billedet.

Leveringsbetingelserne vedrører betingelser omkring levering af varer såsom hvor, leveringen finder sted, hvornår, den finder sted, og hvem, der har ansvaret for, at leveringen bliver fuldført.

Når en kunde handler på din webshop, skal kunden typisk godkende din virksomheds salgs- og leveringsbetingelser, inden han eller hun bliver ført videre til siden med betalingsoplysninger.

Det kan være afgørende at have styr på leveringsbetingelserne

Skulle der opstå problemer med levering af en eller flere varer til en kunde, er det afgørende, at du som virksomhed har styr på dine leveringsbetingelser. Det gælder både, hvis du har at gøre med fysiske produkter og tjenesteydelser. 

Er leveringsbetingelserne mangelfulde, er det købelovens regler, der træder i kraft. Og de tilgodeser ikke altid dig som leverandør, selvom du ønsker det.

Sørg derfor altid for at have styr på leveringsbetingelserne, så rammerne er på plads, hvis der opstår problemer med levering af dine varer.

Er det lovpligtigt, at du skal tydeliggøre dine leveringsbetingelser?

Det er ikke lovpligtigt, at du får defineret dine salgs- og leveringsbetingelser. Det er du som virksomhed selv er herre over, hvorvidt du vil gøre noget ud af det eller ej. Du bør dog opfatte det som en service til dine kunder – og jo bedre service, du kan tilbyde i din virksomhed, jo bedre er det at være kunde hos dig. 

Med let tilgængelige salgs- og leveringsbetingelser giver du dine kunder mulighed for at sætte sig ind i, hvad de kan forvente, når de handler med din virksomhed. 

Husk dog på, at du skal have kunden til at godkende leveringsbetingelserne, inden handlen afsluttes. Ellers gælder dine betingelser ikke juridisk set.

Hvad skal du have med i leveringsbetingelserne?

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad der er afgørende at få med i dine leveringsbetingelser. Der er dog nogle ting, der gerne går igen, når vi har at gøre med salgs- og leveringsbetingelser:

  • Hvordan leveres varen eller ydelsen?
  • Hvornår leveres varen eller ydelsen?
  • Hvem bærer ansvaret, hvis leveringen ikke kommer frem som aftalt?

Her kan du få hjælp til at få udformet dine leveringsbetingelser

Vil du have professionel hjælp til at få udarbejdet dine leveringsbetingelser, så du med ro i maven kan føle dig helt sikker på, at du ikke har overset en eller flere vigtige detaljer?

Så søg hjælp hos et advokatfirma. Her kan du få den rette rådgivning til at få udarbejdet leveringsbetingelser for dine produkter eller ydelser.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram