Webshop

En webshop er en online-baseret butik. Det betyder, at du kan købe varer fra en computer eller mobil, så længe du har adgang til internettet. Webshoppen tilbyder dermed sine kunder at købe produkter eller serviceydelser.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 13/04/2023


Hvad er en webshop?

En webshop er en e-butik. Det vil sige en butik, der tilbyder e-handel og dermed ligger på internettet. Webshop er dermed en salgsstrategi, som du kan vælge at bruge både som B2B- og B2C-virksomhed. Reglerne for e-handel og webshops finder du i e-handelsloven.

I webshops kan du købe både fysiske produkter som møbler eller tøj; et eksempel på en webshop er Kids-world, der sælger børnetøj på nettet eller onlineprinters.dk, der er et online trykkeri. I webshops kan man også købe rådgivning eller andre serviceydelser.

Med en webshop kan dine kunder sidde hjemme i sofaen og klikke deres køb ned i en virtuel indkøbskurv. Hvor at de efterfølgende bringe kurven til kassen og gennemføre købet ved at indtaste kreditkortoplysninger. Efter endt køb får de typisk en bekræftelse i deres e-mail-indbakke, så de er sikre på, at butikken har modtaget deres ordre. Købsbeløbet trækkes enten fra kontoen straks, eller når varen er afsendt fra butikkens lager.

En meget populær måde at have en webshop på, er dropshipping. Dropshipping er hvor at man har en webshop, hvor man ikke selv har lageret. Så man lader andre have lageret, men man sælger varerne. Så distribuerer de den mange gange.

Hvad er fordelen ved en webshop?

Der er mange fordele ved at drive en webshop. En af de væsentligste er, at den kan drives fra alle mulige geografiske lokationer. Det kan være fra din garage, dit sommerhus eller et hvilket som helst andet sted. Selvom det er langt væk fra storby, folk og butikker, spiller det ingen rolle. Fordi købene fra webshoppen foretages online.

Din webshop har altså åbent døgnet rundt, og hvis kunder har lyst til at købe noget midt om natten, har de mulighed for det.

En anden fordel er, at webshopen ikke på samme måde er forbundet med høje omkostninger, som det er tilfældet med en butik. De fleste butikker har tårnhøje huslejer, fordi de skal ligge placeret centralt, så der kommer besøgende i butikken. Det betyder derfor også, at der skal langes mange varer over disken for at opnå et overskud.

Hvordan starter du en webshop?

Selvom der er mange fordele forbundet med at starte webshoppen, kræver det dog også sit. Hvis du vil lave en webshop, kan du enten selv programmere den, hvis du har de tekniske færdigheder til det – ellers også kan du få hjælp af en webshop-programmør.

Du kan også købe en færdiglavet webshopløsning af de mange webbureauer, der netop tilbyder det. På den måde er du sikret et professionelt resultat, om end det er en dyrere løsning, end hvis du selv kan programmere.

Når du selv laver webshoppen

Der er meget at tage højde for, når du skal starte webshoppen op. Først og fremmest skal du have en bred teknisk viden, hvis du skal opnå et professionelt og tiltalende resultat, der kan trække kunder til.

Du skal dertil have et domænenavn – eksempelvis www.webshop.dk – til din webshop, så dine kunder kan finde frem til din online butik. Regler i forbindelse med dk-domænenavne, finder du i domæneloven. Samtidig skal webshoppen være brugervenlig, ellers bliver det for besværligt for dine kunder at gennemføre et køb. Også er de hurtige til at smutte et andet sted hen. Du skal nemlig huske på, at der er stor konkurrence.

Enten kan du have dit lager derhjemme som en start, og i takt med at der kommer flere og flere kunder til, kan du leje lokaler til dit lager.

Derudover skal du have en betalingsløsning til din webshop. Og der er det en god idé at få et overblik over de forskellige muligheder, så du kan vælge den løsning, der passer bedst til din webshop.

Når du køber en færdig webshopløsning

Køber du en færdiglavet webshopløsning hos et webbureau eller lignende, er du sikker på, at alle tekniske områder er, som de skal være. Fordelen er også, at du med det samme kan få den op at køre, så snart den er færdiglavet. Der findes mange populære webshop-platforme til e-handel. Sammen med dit webbureau kan du finde frem til den bedste løsning for dig, så design, strategi og målgruppe er tænkt med ind i din webshop.

Du kan også læse vores indlæg om oprettelse af webshop, hvis du ønsker at vide endnu mere om hvordan du kommer i gang med med en webshop.

Hvis du vil læse om dine muligheder for at anvende Dinero og en Webshop, så læs med her.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram