Kalenderår

Et kalenderår løber fra den 1. januar til den 31. december. Der kan forekomme variationer, når vi taler om regnskabsår inden for revisionens verden, eller når vi taler om ferieår eller skoleår. Men det officielle kalenderår her i landet følger den gregorianske kalender og går fra januar til december.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 15/11/2021


Hvad er et kalenderår?

Det er den gregorianske kalender, som officielt bliver anvendt i Danmark og i mange andre af verdens lande. Her går et kalenderår fra den 1. januar til den 31. december. Begge dage inklusiv. Den gregorianske kalender har været gældende i Danmark, siden den blev indført i år 1700 i marts måned.

Ifølge den gregorianske kalender består et år af 365 dage. Men den gregorianske kalender tager også forbehold for skudår. Her består et normalår af 365 dage, mens et skudår har en ekstra dag – og altså dermed 366 dage. Det giver samlet set et år en gennemsnitslængde på 365,2422 dage, når vi ser på en længere periode, hvor der også indgår skudår.

Hvad er et skudår?

Hvert fjerde år forekommer det, der kaldes et skudår. Her består året af én ekstra dag. Det er i februar måned, at den ekstra dag ligger. De år, hvor der er skudår, består februar således ikke af de sædvanlige 28 dage, men derimod af 29 dage.

Det er officielt set den 24., som betragtes som selve skuddagen, men er du blevet født den 29. februar i et skudår, vil du symbolsk set kun have fødselsdag hvert fjerde år, hvor der er skudår, og februar består af 29 dage.

Hvorfor har vi skudår?

Hele ideen med de pudsige skudår er at sikre, at kalenderen ikke skubber sig i forhold til de fire årstider. Havde kalenderåret hvert eneste år en længde på 365 dage, ville hele kalenderen skride, og der ville blive forår i september måned og efterår i marts måned.

Det ville være en mærkelig situation, så derfor skal vi faktisk glæde os over de finurlige skudår, der laver lidt ravage i det almindelige kalenderår.

Afvigelser fra et kalenderår

Der findes mange afvigelser fra det ordinære kalenderår. Vi kender formentlig alle til fænomenerne skoleår, ferieår og regnskabsår. Her går året ikke nødvendigvis fra januar til december, som det officielle kalenderår foreskriver. Et skoleår starter eksempelvis i august og varer indtil juni, og et regnskabsår kan også starte og slutte på et andet tidspunkt.

Hvad er et regnskabsår?

Et regnskabsår er et begreb, der bliver brugt inden for revisionens verden. Det dækker over en periode på tolv måneder, men hvornår det starter og slutter er ikke helt fast. Et regnskabsår følger som regel kalenderåret fra januar til december, men det er ikke altid tilfældet.

Der kan også være gyldige årsager til, at en virksomhed vælger at forskubbe det. Er en virksomhed eksempelvis startet op i juni måned, så vil den typisk aflægge regnskab fra juni måned og tolv måneder frem. Og så løber virksomhedens regnskabsår altså fra juni til og med maj måned.  Der er dog en enkelt undtagelse – enkeltmandsvirksomheder kan ikke have skævt eller forskudt regnskabsår.

Læs hvordan du skifter regnskabsår i Dinero

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram