Rejsegodtgørelse

Skal du rejse i forbindelse med dit arbejde kan du gøre brug af skattefri rejsegodtgørelse. Den skattefri rejsegodtgørelse bruges bl.a. til at dække kost og logi på forretningsrejser.

  • Læsetid: 4 min.

  • Sidst opdateret 03/01/2024


Hvad er skattefri rejsegodtgørelse?

Som almindelig lønmodtager kan du gøre brug af skattefri rejsegodtgørelse, hvis du skal på en forretningsrejse, af mindst 24 timers varighed. Dette kan både være i forbindelse med ophold i Danmark eller udenrigs.

Rejsegodtgørelsen udbetales skattefrit efter standardsatser, også kaldet diæter.

Skema for skattefri rejsegodtgørelse

Følgende skema er en oversigt over standardsatserne fra Skattestyrelsens hjemmeside. Nedenunder finder du forklaringer for hvad hver post dækker over.

Satser pr. døgn2018201920202021202220232024
Logi214 kr.219 kr.223 kr. 228 kr. 231 kr.238 kr. 246 kr.
Kost og småfornødenheder for andre lønmodtagere498 kr.509 kr.521 kr.532 kr.532 kr.555 kr.574 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i Danmark75 kr.75 kr.75 kr.75 kr.75 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i udlandet150 kr.150 kr.150 kr.150 kr.150 kr.

Logi

Logigodtgørelsen i skemaet dækker alle de daglige udokumenterede udgifter til overnatning, som finder sted på din forretningsrejse. Begrebet logi omfavner altså fx hotelophold, private muligheder (såsom Airbnb), m.m.

Har du mulighed for skattefri logigodtgørelse, gælder dette kun så længe førnævnte loft ikke overstiges. I dette tilfælde kan du i stedet få dækket de dokumenterede udgifter efter regning, fremfor standardsatserne.

Kost og småfornødenheder for andre lønmodtagere

Småfornødenheder dækker alle de små udgifter, der naturligt opstår som led i din forretningsrejse. Dette kan være alt lige fra en avis i lufthavnen til en kop kaffe på en café. 

Begrebet kost dækker over dine sædvanlige måltider, som du skal have undervejs på din rejse.

Vær her opmærksom på at de to ting (kost og småfornødenheder) er samme post. Har du allerede opbrugt postens sats på morgenmad, frokost og aftensmad, har du ikke noget beløb tilbage til en avis.

Kost for turistchauffører

Er du chauffør i en transportvirksomhed er reglerne lidt anderledes. Her kan du nemlig ikke få dækket udgifter til kost og logi, ved brug af satserne, som i de fleste andre erhverv.

Ydermere stilles der særlige krav til rejsen, for at satserne kan udbetales.

Rejsegodtgørelse for selvstændige

At få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse er ikke muligt som selvstændig erhvervsdrivende.  Her er det i stedet muligt at fratrække dine rejseudgifter som faktiske udgifter. Hermed kan udgifterne fratrækkes virksomheds indtægter. 

Udokumenterede rejseudgifter kan fratrækkes med de samme standardsatser, der gælder for lønmodtagere. Vær opmærksom på at dette afhænger af erhverv, betingelser og er med visse undtagelser. Det er ikke alle personer, som kan fratrække rejseudgifter.

Som selvstændig er der er et årligt loft på diæter på 31.600 kr. pr. år i 2024. 

Hvad definerer en rejse?

Tre ting skal gøre sig gældende før noget kan defineres som en rejse. For det første skal den rejsende have et midlertidigt arbejdssted, en sædvanlig bopæl, samt overnatte uden for hjemmet.

For det andet skal afstanden være tilstrækkelig lang nok til at den rejsende ikke kan rejse mellem den sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted inden for et tidsrum der gør det muligt at overnatte hjemme. Her bliver der taget udgangspunkt i den hurtigste transportmulighed mellem A og B – hvad end det er bus, tog, bil, eller andet. 

For det tredje bliver perioden hvori den rejsende skal rejse mellem bopæl og arbejdssted taget med i betragtning. Jo kortere periode, des mere sandsynligt er det, at der er tale om midlertidigt arbejdssted.

På Skattestyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvordan en rejse defineres.

Bogføring af skattefri rejsegodtgørelse

Når du bogfører efter diæter skal du kunne dokumentere formålet med rejsen, destination, start- og sluttidspunkt, samt de anvendte satser. Til gengæld behøver du ikke at kunne dokumentere de faktiske udgifter.

Bogfører du ikke efter diæter, men efter faktiske udgifter skal du kunne dokumentere de eksakte udgifter med en kvittering. 

Vil du vide mere om hvordan du bogfører skattefri rejsegodtgørelse i en personligt ejet virksomhed, kan du læse mere her.

Udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse

Som lønmodtager er det din arbejdsgiver der skal kontrollere at rejsen lever op til kriterierne for skattefri rejsegodtgørelse. Arbejdsgiver skal altså både sørge for at formålet er legitimt, rejsedagene stemmer, samt hvilke satser der er gjort brug af.

Arbejdsgiver kan opdele godtgørelsen i en skattefri del efter satserne, og en skattepligtig del. Man kan altså blande de to opgørelsesmetoder.

Er godtgørelsen udbetalt med et lavere beløb end satserne, er godtgørelsen skattefri. Overstiger rejseudgifterne satserne kan medarbejderen få fradrag for differencen mellem det udbetalte og de faktiske udgifter.

Lever rejsen ikke op til kravene der stilles, er godtgørelsen skattepligtig A-indkomst for medarbejderen. Til gengæld er rejsen fradragsberettiget.

Oftest stillede spørgsmål

Skattefri rejsegodtgørelse kan bruges til at få udbetalt eller fratrække relevante udgifter forbundet med en rejse i erhvervsøjemed. Hertil gælder en række satser og betingelser forbundet med rejsen.

Tre ting skal gøre sig gældende før noget kan defineres som en rejse. Ophold, afstand og arbejdsperioden.

Du kan blande de to opgørelsesmetoder, som du vil. Hvis du bruger standardsatserne og rammer loftet, kan fratrække det resterende efter regning.

Dette gælder både for selvstændige og lønmodtagere.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram