Diæter – forklaring, satser & beregner

Hvad er diæter?

Diæter kaldes også for skattefrie rejsegodtgørelser. Har du haft udgifter til kost, logi og småfornødenheder i forbindelse med rejse for dit arbejde, kan du få udbetalt en skattefri rejsegodtgørelse, men rejsen skal vare minimum 24 timer, før det vurderes som en forretningsrejse – og for at du kan få diæter.

Diæter er altså en række skattefrie godtgørelser man kan få, hvis virksomheden ikke dækker udgifterne til hele eller dele af rejsen. Virksomheden kan udbetale diæterne, eller medarbejder kan tage det som skattefradrag på selvangivelsen (det står arbejdsgiver og arbejdstager frit for at aftale indbyrdes).

Beregn dine diæter

Herunder kan du beregne dine diæter og få svar på, hvor meget du kan få i skattefrie rejsegodtgørelse med satserne for 2023.

Herunder kan du beregne dine diæter og få svar på, hvor meget du kan få i skattefrie rejsegodtgørelse med satserne for 2024.

Satser for diæter

Sats pr. døgn20242023202220212020
Logi246 kr.238 kr.231 kr.228 kr.223 kr.
Kost og småfornødenheder for andre lønmodtagere574 kr.555 kr.539 kr.532 kr.521 kr.

Undtagelser

Der er en række undtagelser, du skal være opmærksom på. De kan have betydning for muligheden for at få udbetalt diæter:

1. Ejere af enkeltmandsvirksomheder skal fratrække værdien af diæterne i sit resultat. Dog maksimalt op til 31.600 pr. år (2024-sats) – herefter altid efter faktiske udgifter.
Har du en enkeltmandsvirksomhed, skal du trække værdien af diæter fra i virksomhedens resultat. Det er altså ikke muligt at få udbetalt diæter i denne situation.

2. Ansatte og ejere i selskaber kan ​kun​ få udbetalt diæter, hvis der også udbetales en reel løn.
Med reel løn menes der, at løn udbetales i form af penge til en medarbejder for et udført stykke arbejde. Det gælder også dig, som er ejer af et selskab.

Hvordan beregnes skattefri rejsegodtgørelse?

Den skattefrie rejsegodtgørelse beregnes ud fra statens takster, som du kan se i tabellen ovenfor. Som nævnt er det kun muligt at få godtgørelsen, hvis rejsen varer over et døgn. Er det tilfældet, kan du få godtgørelse per påbegyndte døgn ved satsen for logi, mens satsen for kost og småfornødenheder gives per time du er afsted.

Eksempel: Du er afsted i 30 timer, og vil have godtgørelse for kost og logi.

Du får altså logi for ét døgn: 246 kr.

Og kost og småfornødenheder for: 574 / 24 * 30 = 717,50 kr.

Altså i alt: 963,50 kr.

Må man kombinere diæter og faktiske udgifter?

Ja! Som du kan se, er diætsatsen for logi (hotel) meget lav, og derfor kan du sagtens lade overnatning ske efter “faktiske udgifter” og benytte diæter for den del, der angår “kost og småfornødenheder”. ​Det betyder, at du gerne må sammensætte, så det er mest optimalt for den rejsende rent økonomisk.

Bogføring af skattefri rejsegodtgørelse

Diæter håndteres forskelligt, alt efter om du er ejer eller ansat – og efter, hvilken virksomhedstype det drejer sig om.
Hvis du har en personligt ejet virksomhed og skal bogføre skattefri rejsegodtgørelse i Dinero, kan du følge denne guide. Har du derimod et selskab, kan du følge denne guide.
(Obs.: Artiklerne er kun tilgængelige for Dinero Pro-brugere).

Ofte stillede spørgsmål

Udbetaling af diæter kan enten blive foretaget af virksomheden, eller medarbejderen kan tage det som et skattefradrag – det aftales frit mellem medarbejder og arbejdsgiver.

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram