Diæter – forklaring, satser & beregner

Hvad er diæter?

Diæter kaldes også for skattefrie rejsegodtgørelser. Har du haft udgifter til kost, logi og småfornødenheder i forbindelse med rejse for dit arbejde, kan du få udbetalt en skattefri rejsegodtgørelse, men rejsen skal vare minimum 24 timer, før det vurderes som en forretningsrejse – og for at du kan få diæter.

Diæter er altså en række skattefrie godtgørelser man kan få, hvis virksomheden ikke dækker udgifterne til hele eller dele af rejsen. Virksomheden kan udbetale diæterne, eller medarbejder kan tage det som skattefradrag på selvangivelsen (det står arbejdsgiver og arbejdstager frit for at aftale indbyrdes).

Satser for diæter

Sats pr. døgn2023202220212020
Logikr. 238kr. 231kr. 228kr. 223
Kost og småfornødenheder for andre lønmodtagerekr. 555kr. 539kr. 532kr. 521

Undtagelser

Der er en række undtagelser, du skal være opmærksom på. De kan have betydning for muligheden for at få udbetalt diæter:

1. Ejere af enkeltmandsvirksomheder skal fratrække værdien af diæterne i sit resultat.
Har du en enkeltmandsvirksomhed, skal du trække værdien af diæter fra i virksomhedens resultat. Det er altså ikke muligt at få udbetalt diæter i denne situation.

2. Ansatte og ejere i selskaber kan ​kun​ få udbetalt diæter, hvis der også udbetales en reel løn.
Med reel løn menes der, at løn udbetales i form af penge til en medarbejder for et udført stykke arbejde. Det gælder også dig, som er ejer af et selskab.

Hvordan beregnes skattefri rejsegodtgørelse?

Den skattefrie rejsegodtgørelse beregnes ud fra statens takster, som du kan se i tabellen ovenfor. Som nævnt er det kun muligt at få godtgørelsen, hvis rejsen varer over et døgn. Er det tilfældet, får du den tilsvarende sats, og du kan derefter beregne pågældende timesats for det antal timer, der ligger ud over 24 timer. Satsen ovenfor er altså pr. 24 timer.

Eksempel: Du skal have godtgørelse for 27 timers logi. og beregningen ser derfor sådan ud:

Du finder først timesatsen for logi ved følgende beregning:
231/24 = 9,63
Herefter finder du den godtgørelse, du kan få, ved at gange med de 27 timer, som rejsen har varet:
9,63*27 = 260,01

Må man kombinere diæter og faktiske udgifter?

Ja! Som du kan se, er diætsatsen for logi (hotel) meget lav, og derfor kan du sagtens lade overnatning ske efter “faktiske udgifter” og benytte diæter for den del, der angår “kost og småfornødenheder”. ​Det betyder, at du gerne må sammensætte, så det er mest optimalt for den rejsende rent økonomisk.

Bogføring af skattefri rejsegodtgørelse

Diæter håndteres forskelligt, alt efter om du er ejer eller ansat – og efter, hvilken virksomhedstype det drejer sig om.
Hvis du har en personligt ejet virksomhed og skal bogføre skattefri rejsegodtgørelse i Dinero, kan du følge denne guide. Har du derimod et selskab, kan du følge denne guide.
(Obs.: Artiklerne er kun tilgængelige for Dinero Pro-brugere).

Ofte stillede spørgsmål

  1. Udbetaling af diæter kan enten blive foretaget af virksomheden, eller medarbejderen kan tage det som et skattefradrag – det aftales frit mellem medarbejder og arbejdsgiver.

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram