Selvledelse – Hvad er det?

Selvledelse er i dag en meget udbredt ledelsesform. Her får den enkelte medarbejder i høj grad ansvar for selv at tilrettelægge sin arbejdstid og gennemføre sit arbejde, mens arbejdsgiveren udviser tillid til, at medarbejderen formår det. Selvledelse er især aktuel ved hjemmearbejde.

  • Læsetid: 5 min.

  • Sidst opdateret 01/03/2023


Hvad er selvledelse?

Selvledelse er en moderne ledelsesform. Selvledelse handler om, at du som medarbejder får frihed til selv at tage ansvar for din arbejdstid og din udførelse af arbejdet.

Det står i modsætning til den autoritære ledelsesform med høj styring og kontrol, men er ikke ensbetydende med fravær af ledelse, eller at der ikke eksisterer en regulær leder. 

Selvledelse kræver, at du som leder tør vise tillid til dine medarbejdere og slippe kontrollen over deres tid og måde at udføre arbejdsopgaverne på. 

Strategisk selvledelse er en svær disciplin

Mange virksomheder arbejder i dag med strategisk selvledelse. Det er ikke noget, du kommer sovende til som leder. Og vil du gerne praktisere det i din virksomhed, bør du arbejde målrettet og strategisk med det.

For at lykkes med selvledelse er det afgørende, at alle i din virksomhed arbejder mod det samme mål, og at det er en del af virksomhedskulturen. Det stiller både krav til dig som leder og til dine medarbejdere.

Hvordan hænger selvledelse og værdibaseret ledelse sammen?

Værdibaseret ledelse og selvledelse er to begreber, der er nært beslægtede. For at udøve selvledelse i din virksomhed har du brug for ledelsesværktøjet værdibaseret ledelse.

Værdibaseret ledelse er et redskab, du kan bruge som leder. Det går kort fortalt ud på, at du som leder definerer en rettesnor, der kan guide dine medarbejdere, når de skal løse de opgaver, de bliver stillet over for. Den rettesnor bør stemme overens med værdigrundlaget i din virksomhed.

Det er altså ikke kontrol, hierarkiske strukturer eller stramme styringssystemer, der danner grundlaget for, hvordan dine medarbejdere udfører deres arbejde. Det er derimod din virksomheds værdier, som guider dine medarbejdere, når de løser deres opgaver.

Foucault: Et centralt navn inden for selvledelse

Foucault og selvledelse bliver ofte sat i forbindelse med hinanden. Foucault er en anerkendt idéhistoriker, der har beskæftiget sig med selvledelse.

Han har udarbejdet flere teorier omkring magtstrukturer i samfundet, hvor han peger på, at menneskets indre udvikling er præget af det samfund, det enkelte mennesker lever i.

Ifølge Foucault er frihed en forudsætning for selvledelse, men hans idéer og tanker går på, at en leder via ord og værdibaseret ledelse kan få sine medarbejdere til at lede sig selv.  

Selvledelse og motivation – sådan gør du

Praktiserer du selvledelse i din virksomhed, placerer du et stort ansvar hos dine medarbejdere. Det er i høj grad op til den enkelte medarbejder selv at strukturere sin tid og balancere mellem arbejde og fritid. Og det kan både være godt og skidt for motivationen.

Her får du en række råd til, hvad du som leder kan gøre for at sikre, at motivation såvel som engagement er i top hos dine selvledende medarbejdere.

1. Vær tæt på og synlig – selvom du er langt væk

Arbejder dine medarbejdere hjemmefra, skal du undgå, at de føler sig alene.

Sørg for at stemple ind virtuelt og være let tilgængelig. Det giver en følelse af, at du er tæt på og aldrig langt væk.

2. Gør det tydeligt, hvem der har ansvaret for hvad

Undgå forvirring omkring ansvaret for de enkelte opgaver.

Gør det altid helt klart, hvem der står med ansvaret for en opgave. På den måde er det nemt at regne ud, hvem de andre medarbejdere skal gå til omkring de enkelte opgaver.

Så bliver du som leder ikke flaskehals og mellemled for alle opgaver. 

3. Giv feedback – og sæt en retning

Gør det altid tydeligt, hvad rammen er for en opgave. Så ved den enkelte medarbejder, hvad der forventes af ham eller hende. 

Forventningsafstemning er et nøgleord ved selvledelse, og det samme er feedback. Vær opmærksom på at give konstruktiv feedback, og hjælp gerne dine medarbejdere med at finde ud af, hvordan de bedst muligt bruger deres tid.

4. Hav et blik for den enkelte medarbejder og vedkommendes trivsel

Selvledelse kan være ensomt – særligt ved hjemmearbejde.

Vær opmærksom på dine medarbejdere. Giv dem et kald, eller tag en trivselssamtale på anden vis. Spørg ind til den enkelte – og hjælp gerne med at holde motivation og engagement i top ved at guide på bedste vis.

Selvledelse på godt og ondt – fordele og ulemper 

Som med alle andre ledelsesformer er der både fordele og ulemper forbundet med selvledelse. 

Mens nogle mennesker er gode til at arbejde under de vilkår, som selvledelse bringer med sig, er der andre, der ikke trives i det. 

Her får du en række bud på fordele og ulemper ved selvledelse.

Fordele ved selvledelse

  • Du får medarbejdere, der udviser et stort ansvar og engagement
  • Du får medarbejdere, der er både selvstændige og initiativrige
  • Værdierne i din virksomhed bliver udlevet af samtlige medarbejdere
  • Dine medarbejdere oplever et stort ejerskab og tager del i ledelsesopgaven

Ulemper ved selvledelse

  • Du kan risikere, at du ender ud med stressede medarbejdere, der ikke trives med selvledelse
  • Der er en risiko for, at kun de “stærke” medarbejdere kan klare sig i det arbejdsmiljø, du tilbyder i din virksomhed
  • Det kan være svært og meget utydeligt at få mellemledere på banen
  • Du skal som leder give plads til, at dine medarbejdere får en reel indflydelse på virksomhedens mål og værdier

Oftest stillede spørgsmål

Mange mennesker trives med at få et stort ansvar og blive tildelt en høj grad af frihed. Her kan selvledelse være en gave. Andre trives ikke med det, og de vil nemt kunne knække under selvledelse.

Nej, det er det ikke, men de to hænger tæt sammen. Hvor selvledelse er en ledelsesform, er værdibaseret ledelse et ledelsesværktøj.

Selvledelse er en moderne ledelsesform, der går ud på, at de enkelte medarbejdere får stor frihed til at planlægge deres tid og udføre deres arbejde.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Selvledelse – Hvad er det?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram