Værdibaseret ledelse – Læg en ledelsesstrategi baseret på værdier

Værdibaseret ledelse er en meget populær ledelsesstrategi, der blandt andet kan øge effektiviteten og gøre dine ansatte mere motiverede. Selvom det kan give dig en masse positive resultater, er der også nogle ulemper og faldgruber, der er værd at kende til. Værdibaseret ledelse stiller nemlig store krav til dig som leder, og det er vigtigt, at du går helhjertet ind i det.


Hvad er værdibaseret ledelse?

Værdibaseret ledelse er et værktøj, du kan bruge til at påvirke kulturen blandt dine ansatte. Formålet med strategien er at erstatte regelrytteri og den klassiske hierarkiske struktur med selvledelse

Det vil sige, at du giver plads til, at dine ansatte kan få mere medbestemmelse og tage et større ansvar. Det kan i sidste ende give mere arbejdsglæde, øge produktiviteten og gøre dine ansatte mere initiativrige. 

Værdibaseret ledelse handler om at blive bevidst om, hvilke værdier din virksomhed skal stå for, og hvordan det skal komme til udtryk i virksomhedskulturen. Når du bliver bevidst om din virksomheds værdier, og du formår at kommunikere dem ud til dine ansatte, får I en fælles ramme, I kan arbejde ud fra. 

Værdibaseret ledelse kræver, at du slipper reglerne

Dine ansatte kan på den måde bruge rammerne til at navigere efter, når de skal tage beslutninger i hverdagen. Det kan få dine ansatte til at reflektere aktivt i stedet for at følge meningsløse regler blindt eller gøre “som vi altid har gjort”. 

Det er dermed værdierne, der guider dine medarbejdere i deres hverdag i stedet for ufleksible regler. Det betyder også, at du skal have luget ud i reglerne, så dine medarbejdere får mere handlefrihed.

Selvom du benytter dig af værdibaseret ledelse, er det selvfølgelig helt ok med regler, men der skal ikke være flere end højst nødvendigt. Værdibaseret ledelse handler om tillid. Du skal derfor turde at stole på, at dine medarbejdere kan og vil lede sig selv.  

Find frem til værdierne

Værdibaseret ledelse handler altså om at finde frem til de vigtigste værdier og skabe en fælles forståelse af værdiernes betydning, som dine ansatte kan handle ud fra. Det betyder, at du først og fremmest skal reflektere over hvilke ord, der definerer virksomheden. 

Hvis du skal have glæde af værdibaseret ledelse, skal dine værdier være så stærke, at de ikke bliver irrelevante efter kort tid. De skal også være så stærke, at I ikke bliver fristede til at afvige fra dem til fordel for nemme, kortsigtede løsninger. 

Værdierne skal kunne danne udgangspunkt for de mål, I arbejder for, og i skal kunne bruge dem til at afgøre, hvad der er rigtigt og forkert i en given situation. 

Når du har defineret værdierne, er det tid til at formidle dem til dine medarbejdere. Selvom du har fundet nogle stærke og entydige værdier, kan dine ansatte stadig tolke dem forskelligt. Derfor er det vigtigt, at du åbner op for en debat om, hvad værdierne konkret kommer til at betyde i hverdagen. 

Det er derfor ikke nok, at du bare annoncerer værdierne, og så håber på at de får liv i virksomheden uden din hjælp. For at få succes med værdibaseret ledelse, er det nemlig helt afgørende, at dine ansatte ikke bare ser det som tomme ord. Værdierne skal kunne omsættes til konkrete handlinger, der giver mening i hverdagen.

Værdibaseret ledelse handler derfor i høj grad om dialog, og om at I i fællesskab reflekterer over værdierne, så de kan danne et fælles grundlag.

En værdibaseret leder skal gå forrest

Det er altafgørende, at du som leder er tro mod de fælles værdier. Dine handlinger skal afspejle den kultur, du forsøger at skabe. Det duer heller ikke, at du prædiker om en værdibaseret strategi, hvis du ikke selv formår at slippe kontrollen og hele tiden kigger dine ansatte over skulderen. 

Du må selvfølgelig gerne blande dig i dine ansattes arbejde. Men du skal gøre det, fordi du er nysgerrig og gerne vil forstå deres perspektiv og tilgang – du skal ikke gøre det for at kontrollere dem.

I værdibaseret ledelse er dialog derfor et helt centralt værktøj, og det er vigtigt, at du forholder dig med respekt og tillid til dine ansatte. Det er i den forbindelse vigtigt, at du løbende holder øje med medarbejdertilfredsheden, så du sikrer dig, at dine ansatte trives i virksomheden. 

Hvis du mestrer værdibaseret ledelse, går du fra at være en god leder til en fantastisk leder. Det er typisk også personer, der er gode til denne type ledelse, der bliver CEO i større virksomheder.

Fordele og ulemper ved værdibaseret ledelse

Der er rigtig mange fordele ved værdibaseret ledelse. Hvis du gør det rigtigt og går helhjertet ind i det, kan du øge trivsel, motivation og initiativ hos dine ansatte, hvilket også skaber grobund for innovative løsninger.   

Samtidig kan det være givende for dig som leder at reflektere mere over virksomhedens værdier. Du får helt sikkert øje på aspekter af virksomhedskulturen, du ikke før har lagt mærke til. 

Værdibaseret ledelse kan ikke kun måles i det etiske regnskab. Alle de positive effekter kan i sidste ende styrke din virksomhed og bidrage til økonomisk vækst

Der kan dog også være ulemper ved værdibaseret ledelse. Nogle ansatte kan fx opleve det store fokus på selvledelse og ansvarlighed som et pres. Samtidig sætter det store krav til, at du som leder formår at implementere værdierne ordentligt. 

Hvis kommunikationen er uklar, kan det gå ud over dine ansattes effektivitet. Det kan også skabe problemer, hvis du ikke formår at udvælge nogle gode værdier, der giver mening i dine ansattes hverdag. 

Intentionen om værdibaseret ledelse kan på den måde komme til at skade din virksomhed, hvis du ikke formår at implementere det ordentligt. 

Pas på faldgruberne

Du kan altså opnå en del fordele, men det kræver som sagt, at du gør det rigtigt. Der er nemlig en del faldgruber, du skal passe på.  

Her er et eksempel på, hvad du absolut ikke skal gøre: 

Simon er leder. Han vil gerne lave værdibaseret ledelse og er derfor gået i gang med at definere nogle værdier. Han har blandt andet valgt “engageret” og “professionel” som to bærende værdier. 

For at gøre de ansatte opmærksomme på de nye værdier, har han trykt et stort banner, der skal hænge på kontoret som en daglig påmindelse. Derudover har han sendt en mail rundt til medarbejderne, så alle er klar over, hvorfor “engageret” og “professionel” nu er de nye buzzwords. 

Efter noget tid må Simon desværre konstatere, at værdierne ikke have nogen positiv effekt på trods af de gode intentioner, men hvad er gået galt?

Der er flere problemer med Simons tilgang til værdibaseret ledelse, der kan være årsag til den manglende succes. Et af problemerne er, at værdierne “engageret” og “professionel” er meget banale, og de vil sandsynligvis aldrig få den positive effekt han ønsker. 

Det er nemlig ikke klart, hvordan de ansatte skal være engagerede og professionelle. De to ord giver nemlig ikke sig selv. Du kan være engageret og professionel på 100 forskellige måder, og langt de fleste medarbejdere vil hævde, at de arbejder ud fra de værdier allerede. 

For det andet kan du med garanti ikke selv efterleve værdierne hele tiden – det er der ingen mennesker, der kan. Det gør både værdierne og dig som leder utroværdig, hvilket kan skade dine ansattes velvilje overfor virksomheden.

Det andet problem med Simons tilgang er, at han tror, at han kan nøjes med at gøre opmærksom på værdierne. I virkeligheden er det allervigtigste den handling, han selv udviser. Han skal skabe dialog, udvise tillid og dagligt opfordre til den positive forandring han ønsker.

På den måde kan de fleste potentielle problemer, der kan opstå ved værdibaseret ledelse, undgås, hvis du formår at gøre det rigtigt. Der kan som nævnt være store fordele at hente, så du vil højst sandsynligt opdage, at det er umagen værd. 

Oftest stillede spørgsmål

Værdibaseret ledelse er et ledelsesværktøj, der bygger på tillid og selvledelse. I stedet for at de ansatte blindt skal følge en masse regler, skal de navigere ud fra nogle fælles overordnede værdier. Som værdibaseret leder er det derfor vigtigt at forholde sig åben og nysgerrig overfor de ansattes perspektiv og tilgang.

Der er en masse fordele ved værdibaseret ledelse. Det kan blandt andet øge trivsel, motivation og initiativ hos de ansatte, hvilket i sidste ende kan føre til vækst. En ulempe kan dog være, at nogle ansatte oplever den store frihed og ansvaret som et pres.Pernille Madelaire – Visma Dinero
Pernille Madelaire Dinero
Pernille er content writer hos Dinero. Sammen med sine dygtige kollegaer producerer hun artikler og indlæg til hjemmesiden. Hendes fornemmeste opgave er at formidle kompliceret regnskabsrelateret indhold, så du kan blive klogere på alle de vigtige begreber og regler, der er værd at kende til som selvstændig.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram