Stakeholder – Hvad er Stakeholder Management og hvilke typer findes der?

Stakeholder dækker over de personer, organisationer, samarbejdspartnere eller grupper, som har interesse og betydning for en virksomhed. Stakeholdere kan både have negativ og positiv indflydelse på en virksomhed.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 14/06/2022


Stakeholder analyse og management

Hvad er en stakeholder?

En stakeholder kaldes også ofte for en interessent eller interessegruppe. Det er en gruppe af personer, der har en bestemt interesse i en virksomhed. Stakeholdere holder så at sige en ’stake’ i virksomheden.

Eftersom en stakeholder har en stor interesse i en bestemt virksomheds aktiviteter, kan vedkommende samtidigt også påvirke virksomheden positivt som negativt. Derfor er det også vigtigt, at virksomheden kender sine stakeholdere og danner sig et overblik over, hvilke stakeholdere der omgiver den.

Hvem kan være det?

Stakeholdere er altså personer eller grupper, der på den ene eller anden måde har interesse i dit arbejde og i din virksomhed. Det kan være et bredt felt af forskellige personer, grupper og organisationer – og de kan typisk inddeles i en ekstern og intern kategori.

Interne stakeholdere er dem, der har direkte involvering i virksomheden og dens drift. Det kan være ledelsen, kolleger, dine ansatte, og lignende.

Eksterne stakeholdere er derimod dem, der ikke er involveret direkte i driften af din virksomhed. Det kan eksempelvis være leverandører, kunder, journalister og det offentlige.

Hvad er stakeholder value?

Begrebet Stakeholder Value handler om, at man forsøger og opnå det optimale niveau for udbytte, hos alle virksomhedens stakeholders/interessenter.

Selvom man ved Stakeholder Value oftest stadig ønsker at maksimere sin indtjening, har man desuden et fokus på at imødese behovene hos stakeholders og interessenter såsom medarbejdere, kunder, leverandører, samfundet m.m.

Stakeholder Value kan komme til udtryk gennem mere konkrete tiltag som fx at forbedre de ansattes forhold, finansiere grønne tiltag, donere til organisationer og lignende.

Hvad er shareholder value?

Shareholder value er et udtryk og ledelsesfilosofi, der fokuserer på at skabe værdi for aktionærerne ved strategiske beslutninger fra ledelsen. Det gælder også frasalg og opkøb af aktiviteter. På dansk kaldes shareholder value for aktionærværdi.

En virksomhed skaber ofte mest værdi til ejere ved at skabe de største afkast til disse. Derfor er der et stort fokus på at skabe overskud, som så kan blive udloddet, hvilket typisk fører til, at markedsværdien af selskabets aktier øges. Mange virksomheder bruger gevinstmaksimering til dette.

Det kan skabe gnidninger med resten af virksomhedens interessenter (stakeholdere), hvis der udelukkende er fokus på aktionærerne. Det gælder både interne og eksterne stakeholder. Fx falder medarbejdertilfredsheden typisk, hvis der udelukkende er fokus på at øge overskuddet.

Stakeholder analysis

Det er vigtigt, at du som virksomhed får et godt overblik over dine stakeholdere, så du ved, hvordan du bedst agerer. Det kan du gøre ved at lave en stakeholder analysis i tre trin:

Lav en brainstorm over, hvem dine stakeholdere egentlig er. Tænk grundigt over alle de personer og grupper, der påvirkes af dit arbejde, eller som har indflydelse på det. Tænk også over, hvem der har en interesse i dens succes.

Prioritér din liste med stakeholdere. Klassificér dem gerne efter, hvor stor magt de har over dit arbejde, og hvor stor deres interesse i det er. Nogle har mere magt end andre til at blokere eller booste arbejdet. Dem skal du finde frem til. Størrelsen af deres magt og interesse giver et billede af, hvordan du skal gå til dem. Jo højere magt og interesse, desto mere tid skal du bruge på at tilfredsstille dem.

Forstå dine nøgle-stakeholdere ved at finde frem til, hvordan du bedst kommunikerer med dem. Spørg blandt andet dig selv om følgende: Hvad motiverer dem? Hvilke økonomiske eller personlige interesser har de i din virksomheds udbytte? Og hvilke informationer ønsker de at få fra dig?

Hvad er forskellen på shareholdere og stakeholdere?

Mange bliver forvirrede over de to enslydende begreber shareholder og stakeholder. De to flyder da også til dels over i hinanden, men alligevel er der en klar forskel på de to.

Hvor en stakeholder har en eller anden form for interesse i virksomheden, som ikke bare har en økonomisk karakter, ejer en shareholder en del af virksomheden, fordi vedkommende har investeret kapital heri. Det betyder, at en shareholder som udgangspunkt også altid er en stakeholder, imens en stakeholder ikke behøver være en shareholder.

Spørgsmål & svar

Hvad er stakeholder management?

Stakeholder management har sit eget navn på dansk: Interessentorienteret ledelse. Her er der fokus på virksomhedens interessenter, og det er både de interne og de eksterne, der er i fokus.

Hvad er forskellen på interne og eksterne stakeholdere?

Interne stakeholdere er direkte involverede i driften af en virksomhed – eksempelvis ledelsen eller ansatte, mens eksterne stakeholdere som leverandører eller kunder ikke er involverede i selve driften.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram