Spring til indholdet

Læsetid: 2 minutter

Stakeholder

Stakeholder dækker over betegnelsen for de personer, organisationer, samarbejdspartnere eller grupper, som har interesse og betydning for en virksomhed. Stakeholdere kan derfor både have negativ og positiv indflydelse på en virksomhed.

Hvad er en stakeholder?

En stakeholder kaldes også ofte for interessenter eller interessegrupper. Det er nemlig et udtryk for en gruppe af personer, der har en bestemt interesse i en virksomhed. Stakeholdere holder så at sige en ’stake’ i virksomheden.

Eftersom en stakeholder har en stor interesse i en bestemt virksomheds aktiviteter, kan vedkommende samtidig også påvirke virksomheden. Det kan både være i en negativ og positiv retning. Derfor er det også vigtigt, at virksomheden kender sine stakeholdere og danner sig et overblik over, hvilke stakeholdere der omgiver den.

Hvem kan være stakeholdere?

Stakeholdere er altså personer eller grupper, der på den ene eller anden måde har interesse i dit arbejde og virksomhed. Det kan være et bredt felt af forskellige personer, grupper og organisationer – og de kan typisk inddeles i en ekstern og intern kategori.

Interne stakeholdere er dem, der har direkte involvering i virksomheden og dens drift. Det kan være ledelsen, kolleger, dine ansatte, og lignende.

Eksterne stakeholdere er derimod dem, der ikke er involveret direkte i driften af din virksomhed. Det kan eksempelvis være leverandører, kunder, journalister og det offentlige.

Hvordan kan du analysere en stakeholder?

Det er vigtigt, at du som virksomhed får et godt overblik over dine stakeholdere, så du ved, hvordan du bedst agerer. Det kan du gøre ved at analysere dem i tre trin:

Lav en brainstorming over, hvem dine stakeholdere egentlig er. Tænk grundigt over alle de personer og grupper, der påvirkes af dit arbejde, eller som har indflydelse på det. Tænk også over, hvem der har en interesse i dens succes.

Prioriter din liste med stakeholdere. Klassificer dem gerne efter, hvor stor magt de har over dit arbejde, og hvor stor deres interesse er i det. Nogle har mere magt end andre til at blokere eller booste arbejdet. Dem skal du finde frem til. Størrelsen af deres magt og interesse giver et billede af, hvordan du skal gå til dem. Jo højere magt og interesse, desto mere tid skal du bruge på at tilfredsstille dem.

Forstå dine nøgle-stakeholdere ved at finde frem til, hvordan du bedst kommunikerer med dem. Spørg blandt andet dig selv om følgende: Hvad motiverer dem? Hvilke økonomiske eller personlige interesser har de i din virksomheds udbytte? Og hvilke informationer ønsker de at få fra dig?

Hvad er forskellen på shareholdere og stakeholdere?

Mange bliver forvirret over de to begreber shareholder og stakeholder. De to flyder da også til dels over i hinanden, men alligevel er der en form for afgrænsning mellem dem. Hvor en stakeholder altså har en eller anden form for interesse i virksomheden, som ikke bare har en økonomisk karakter. En shareholder ejer en del af virksomheden, fordi vedkommende har investeret en kapital heri. Det betyder derfor, at en shareholder som udgangspunkt altid også er en stakeholder, men en stakeholder behøver ikke også være en shareholder.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 26/11/2019

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?