Straksafskrivning

Når du gør brug af straksafskrivning, får du fuldt skattefradrag med det samme. Du skal altså ikke afskrive over en årrække, som det ellers er tilfældet med afskrivninger. Straksafskrivninger gælder småanskaffelser med en maksimal værdi som skifter hvert år.

  • Læsetid: 4 min.

  • Sidst opdateret 04/07/2023


Hvad er straksafskrivning?

Driver du en virksomhed, kender du sikkert allerede til begrebet afskrivning. Afskrivning går kort fortalt ud på, at du som virksomhedsejer kan købe forskellige ting til erhvervsmæssig brug i din virksomhed, som du kan trække fra i skat. 

Afskrivning beror på den tanke, at hvis du anskaffer dig eksempelvis en computer eller nyt værktøj til din virksomhed, så vil det med tiden blive slidt og forældet og derfor falde i værdi. Den værdi kan du så blive kompenseret for, ved at du kan trække udgifterne til dine køb fra i skat. 

Når du har med straksafskrivning at gøre, kan du trække dine udgifter til småanskaffelser fra i skat med det samme i det indeværende regnskabsår. Er der tale om almindelig afskrivning, kan du trække dine udgifter fra gennem en årrække. 

Er der en beløbsgrænse for straksafskrivning?

Ja, det er der. I 2024 er beløbsgrænsen for straksafskrivning på 33.100 kr. Det vil altså sige, at hvis du eksempelvis køber nyt IT-udstyr til din virksomhed for et beløb på under 33.100 kr., så kan du straksafskrive dine køb. Køber du derimod IT-udstyr for et beløb, der overstiger beløbsgrænsen for straksafskrivninger, så vil du i stedet skulle afskrive dit køb over længere tid.

Beløbsgrænsen ændrer sig fra år til år, og mens beløbsgrænsen for straksafskrivninger i 2024 ligger på 33.100 kr. ekskl. moms, så lå grænsen i 2023 på 32.000 kr. ekskl. moms.

Til hvilke indkøb eller udgifter kan du anvende straksafskrivning?

Det er ikke alt, du køber til din virksomhed, som du kan straksafskrive. For at du kan holde dig under beløbsgrænsen, drejer det sig om mindre køb. 

Det hedder sig, at du kan anvende straksafskrivninger på småanskaffelser til erhvervsmæssig brug, og det vil typisk være indkøb som computere, kontormøbler, værktøj eller mobiltelefoner.

Du kan også i nogle tilfælde anvende straksafskrivning i forbindelse med bygninger. Du kan ikke straksafskrive en bygning, som du køber. Men du kan gøre brug af straksafskrivning, hvis du har udgifter til vedligeholdelse af bygningen, som er nødvendig for at holde den i samme stand, som da du købte den. 

Aktiver i samlesæt kan ikke straksafskrives hver for sig – de er ét samlet driftsmiddel

Selvom du har købt ting, der hver for sig er under grænsen, skal du være opmærksom på, om de er en del af det, Skattestyrelsen kalder for et samlesæt. Hvis de er det, betragtes de nemlig som ét samlet driftsmiddel, og det er derfor den samlede pris, der afgør, om du kan straksafskrive eller ej.

Helt overordnet består et samlesæt af flere, ensartede aktiver. Det gælder fx dele til en reol og ting, der er designet til at fungere samlet. Køber du fx en computer og printer eller et kamera og linse, hvor den samlede pris er over straksafskrivelsesgrænsen, kan de ikke straksafskrives.

Du skal også være opmærksom, hvis de enkelte dele anskaffes hver for sig, eller et aktiv skal fungere med allerede anskaffede aktiver.

Men køber du fx to computere, som samlet er over grænsen, kan du godt straksafskrive begge computere, så længe de hver især er under grænsen på 33.100 kr. ekskl. moms.

Straksafskrivning og skat – hvorfor er det en fordel?

Der er penge at spare, når du kan trække noget fra i skat. Derfor er straksafskrivninger et catch for dig, der ejer en virksomhed. Kan du trække dit køb af nyt IT-udstyr fra i skat, er der penge at spare på firmakontoen, da du får en pæn del af dine udgifter tilbage i skat.

Det gode ved straksafskrivninger er, at du kan trække dine udgifter fra i skat med det samme.

Få skattefradrag ved at bruge afskrivninger

Når du får et skattefradrag, kan du trække beløbet fra i virksomhedens indkomst. Fx kan du på den måde betale meget lidt eller ingen skat af udgifter, som har et erhvervsmæssigt formål – fx varekøb, inventar, maskiner og udgifter til revisorer og advokater.

Alle fradragsberettigede udgifter bliver trukket fra i virksomhedens resultat, når du skriver den ind i dit årsregnskab. Hvis du bruger Dinero, klarer systemet det automatisk for dig.

Hvad er forskellen på straksafskrivninger og afskrivninger?

Der er forskel på straksafskrivninger og afskrivninger. Fx er straksafskrivning skattemæssig, mens afskrivning er regnskabsmæssig. Forskellen på de to er primært, hvornår du får skattefradraget for købet/aktivet.

Når du laver en straksafskrivning, får du hele skattefradraget ind på firmakontoen med det samme (inden for det givne regnskabsår). Du kan ikke straksafskrive alt. Det er kun småanskaffelser/udgifter, som ligger under straksafskrivelsesgrænsen, som du finder længere oppe i indlægget.

Med en afskrivning på et aktiv får du dit skattefradrag i takt med, at aktivet taber værdi. Det gøres på større køb og investeringer, hvor beløbet er for stort til, at du kan lave en straksafskrivning. Da du afskriver på aktivet over flere år, vil skattefradraget også blive sat ind på din firmakonto over flere år – indtil restbeløbet kan straksafskrives.

Regler for straksafskrivning

Der findes 3 punkter som skal følges til regler for straksafskrivning. Disse kan du se herunder:

  • Driftsmidlerne må maks. have en fysisk levetid på 3 år
  • Der skal være tale om småaktiver (aktiver med en anskaffelsessum på under 33.100 kr. )
  • Småaktivet skal benyttes separat, hvilket betyder at aktivet ikke benyttes sammen med andre driftsmidler

Spørgsmål & svar

Hvad er beløbsgrænsen for straksafskrivning?

I 2024 ligger beløbsgrænsen for straksafskrivning på 33.100 kr. Der er tale om småanskaffelser eller mindre køb.

Hvem kan gøre brug af straksafskrivning?

Det kan alle virksomheder, der har udgifter til småanskaffelser i form af eksempelvis IT-udstyr, kontormøbler eller andet.

Hvad er forskellen på straksafskrivninger og afskrivninger?

Normalvis afskriver du købet af en bil eller en bygning over en årrække. Ved straksafskrivning kan du trække mindre køb fra i skat med det samme.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Straksafskrivning

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram