Spring til indholdet

Læsetid: 2 minutter

Afskrivning

For at matche omkostninger til indtægter i aktivets levetid kan du afskrive det. Afskrivning er en post, som over en periode formindsker værdien af anlægsaktiver i den periode, hvor de bruges. På den måde kan du blandt fordele skattefradraget over en længere periode.

Når du bruger Dinero opretter du dit aktiv og herefter foretages afskrivningerne automatisk - Det sparer dig tid på beregning og bogføring.

Hvad er en afskrivning?

Hvis og når du laver større økonomiske investeringer i din virksomhed, må du ikke fratrække hele udgiften med det samme, med mindre der er tale om et småanskaffelser til en maksimal pris på 13.500 kroner plus moms, ligesom du du kan fratrække resten af saldoen på aktiver, som du afskriver på, når det kommer under denne beløbsgrænse.

En afskrivning er en regnskabsmæssig disposition, hvor du inden for hver regnskabsperiode nedsætter værdien af et aktivs bogførte værdi. Aktivet bliver med andre ord mindre værd, når der trækkes et beløb fra værdien for til sidst at være værdiløst (i regnskabsmæssig forstand). Det har ingen indflydelse på eventuel gæld – fx hvis du har lånt penge til firmabilen, som du løbende afskriver værdien af.

Der kan afskrives på aktiver, som har en tidsbetinget økonomisk levetid – levetiden skal dog være længere end en regnskabsperiode. Dog skal du være opmærksom på begrebet straksafskrivning, hvor du får fuldt skattemæssigt fradrag for de udgifter, som du kan til visse driftsmidler.

Når du afskriver et anlægsaktiv, tages der højde for, at dets anskaffelsesværdi fratrukket en mulig scrapværdi, systematisk skal fordeles på hele den forventede økonomiske levetid. I virksomhedens resultatopgørelse er afskrivning en omkostning, og det betyder nemlig, at virksomhedens indtægter kan ses i forhold til alle de omkostninger – og dermed afskrivninger – som virksomheden har for at opnå en indtægt.

Metoder til afskrivning

Der findes flere forskellige metoder, når du skal afskrive et aktiv. Herunder kan du læse om tre af disse, som er bredt anvendt.

Den lineære afskrivningsmetode

Gør du et større køb, som for eksempelvis at investere i en bil eller maskine, kan du anvende denne metode. Her afskriver du eksempelvis købet af maskinen med et fast beløb hvert år i en årrække, som i eksemplet herunder:

Anskaffelsespris: 100.000 kr.

Scrapværdi: 20.000 kr.

Afskrivningsgrundlag (anskaffelsespris minus scrapværdi): 80.000 kr.

Forventet brugstid: 5 år

Årlig afskrivning: 16.000 kr.

Saldometoden til afskrivning

Køber du eksempelvis en bil til din virksomhed, kan du bruge denne metode, hvor du afskriver bilen ud fra dens restværdi. Du afskriver altså her årligt bilen med en fast procentsats af bilens restværdi.

Straksafskrivning

Har du købt et aktiv til mindre end 13.500 plus moms (beløbsgrænse gældende for år 2018), kan du anvende metoden straksafskrivning. Her laver du hele afskrivningen på dit køb i det regnskabsår, hvor du foretager købet. Straksafskrivning anvendes typisk ved indkøb af kontorinventar, IT-udstyr eller telefoner. Altså ved mindre køb.

Hvorfor skal du afskrive?

Det er ikke valgfrit, om du vil afskrive eller ej. Reglerne siger, at du som virksomhed skal afskrive dine anlægsaktiver.

Hvornår skal afskrivningerne i dit regnskab?

Enhver afskrivning skal føres ind i din virksomheds regnskab senest den sidste dag i regnskabsåret. De fleste vælger at vente med at føre sine afskrivninger ind i regnskabet til sidst, men du kan også gøre det løbende, hvis du foretrækker det. Bare du har dem med, når regnskabsåret slutter.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 16/02/2021

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?