Supply Chain Management

Supply Chain Management forkortes SCM og dækker over ledelse af alle virksomhedens processer på tværs af forsyningskæden. Der arbejdes med at få alle elementer i forretningsgrundlaget og de værdiskabende aktiviteter til at spille sammen.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 22/06/2020


Hvad er Supply Chain Management?

Supply Chain Management er ledelse af vare- og materialestrømme fra råvareleverandør til slutforbrugeren. Derfor dækker det over alle processer i forsyningskæden, som spænder fra frembringelse af produkter, serviceydelser og information til gavn for kunden. Supply Chain Management anvender ofte begrebet værdikæde til at optimere virksomhedens arbejde og sammenligne andre virksomheder i forsyningskæden.

Det baserer sig derfor på forholdet og relationerne mellem en forsyningskædes forskellige virksomheder.

Hvad er en forsyningskæde?

For at forstå begrebet Supply Chain Management er det altså også nødvendigt at forstå, hvad en forsyningskæde er. Supply chain er det engelske ord for forsyningskæde, og kæden består af alle de dele, som indgår i processen lige fra materiale udvinding og til fremstilling og salg af et produkt.

Forsyningskæde er altså et system, der anvendes til at visualisere hele produkt rejsen fra start til slut. I fødevareindustrien er det eksempelvis hele processen fra jord til bord.

Der findes mange måder at opstille en forsyningskæde på – og det varierer fra branche til branche, hvor mange led der indgår i kæden. Ligesom også forskellige typer varer kan have forskellige mængder af led i forsyningskæden. En simpel forsyningskæde kan se ud på følgende måde:

Råmateriale →  Grossist → Fabrik → Forhandler →  Forbruger

Forsyningskædens første led er altså at udvinde det materiale, der er nødvendigt for at producere et bestemt produkt. Andet led består af en grossist, som opkøber et råmateriale for at sælge videre til forarbejdning. Tredje led består netop af en fabrik, der omdanner råmaterialet til en egentlig vare. Fjerde led er forhandleren, som køber det færdigfremstillede produkt af fabrikken. Femte og sidste led i forsyningskæden er altid slutbrugeren. Forbrugeren køber varen af en butik for en merpris.

Eksempel på Supply Chain Management

Supply Chain Management er altså ledelse af alle processer i forsyningskæden med det formål at få alle aktører i kæden til at gå op i en højere enhed.

I enhver branche er der en forsyningskæde, der kan variere i udformning og led. Men fælles for dem alle er, at de illustrerer alle processer fra første spadestik til endeligt slutprodukt hos forbrugeren.

Et eksempel på en Supply Chain Management analyse kan være et par lædersko. Elementerne her er mange. Delene i at frembringe et værdifuldt par sko er udover selve udvindingen af læderet også maskin behandling af materialet, virksomhederne, der fremstiller disse maskiner, design og produktudvikling, transportvirksomheden, som fragter de færdige sko ud til butikkerne, markedsføring osv.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram