Supply chain management

Supply Chain Management forkortes SCM og dækker over ledelse af alle virksomhedens processer på tværs af forsyningskæden. Der arbejdes med at få alle elementer i forretningsgrundlaget og de værdiskabende aktiviteter til at spille sammen.

  • Læsetid: 6 min.

  • Sidst opdateret 27/06/2023


Hvad er Supply chain management?

Supply chain management er ledelse af vare- og materialestrømme fra råvareleverandør til slutforbrugeren. Derfor dækker det over alle processer i forsyningskæden, som spænder fra frembringelse af produkter, serviceydelser og information til gavn for kunden.

Supply chain management anvender ofte begrebet værdikæde til at optimere virksomhedens arbejde og sammenligne andre virksomheder i forsyningskæden. Den helt store værdi ligger bl.a. i at reducere omkostninger til lagerbeholdninger og optimere værdiskabelsen på tværs af alle virksomheder i den gældende supply chain.

Det baserer sig derfor på forholdet og relationerne mellem en forsyningskædes forskellige virksomheder.

Når vi taler supply chain management, taler vi typisk om syv primære områder inden for feltet. Det er elementer, som indeholder de vigtigste overordnede dele af forsyningskæden:

  1. Purchasing (køb)
  2. Manufacturing (produktion)
  3. Inventory management (lagerstyring)
  4. Demand planning (udbud og efterspørgsel)
  5. Warehousing (opbevaring)
  6. Transportation (transport)
  7. Customer service (kundeservice)

Overordnet handler det om planlægning af de forskellige ting fra en ting bliver købt og til den ender hos slutbrugeren (eller virksomheden). Det er vigtigt, at alle områder er så optimerede og planlagt som muligt, så det hele forløber så let som muligt.

Hvad er en forsyningskæde?

For at forstå begrebet supply chain management er det altså også nødvendigt at forstå, hvad en forsyningskæde er. Supply chain er det engelske ord for forsyningskæde, og kæden består af alle de dele, som indgår i processen lige fra materiale udvinding og til fremstilling og salg af et produkt.

Forsyningskæde er altså et system, der anvendes til at visualisere hele produkt rejsen fra start til slut. I fødevareindustrien er det eksempelvis hele processen fra jord til bord.

Der findes mange måder at opstille en forsyningskæde på – og det varierer fra branche til branche, hvor mange led der indgår i kæden. Ligesom også forskellige typer varer kan have forskellige mængder af led i forsyningskæden. En simpel forsyningskæde kan se ud på følgende måde:

Råmateriale →  Grossist → Fabrik → Forhandler →  Forbruger

Forsyningskædens første led er altså at udvinde det materiale, der er nødvendigt for at producere et bestemt produkt. Andet led består af en grossist, som opkøber et råmateriale for at sælge videre til forarbejdning.

Tredje led består netop af en fabrik, der omdanner råmaterialet til en egentlig vare. Fjerde led er forhandleren, som køber det færdigfremstillede produkt af fabrikken. Femte og sidste led i forsyningskæden er altid slutbrugeren. Forbrugeren køber varen af en butik for en merpris.

Eksempel på supply chain management

Supply chain management er altså ledelse af alle processer i forsyningskæden med det formål at få alle aktører i kæden til at gå op i en højere enhed.

I enhver branche er der en forsyningskæde, der kan variere i udformning og led. Men fælles for dem alle er, at de illustrerer alle processer fra første spadestik til endeligt slutprodukt hos forbrugeren.

Et eksempel på en supply chain management analyse kan være et par lædersko. Elementerne her er mange. Delene i at frembringe et værdifuldt par sko er udover selve udvindingen af læderet også maskin behandling af materialet, virksomhederne, der fremstiller disse maskiner, design og produktudvikling, transportvirksomheden, som fragter de færdige sko ud til butikkerne, markedsføring osv.

Oftest stillede spørgsmål

Supply chain management er ledelse af alle integrerede processer i forretningen på tværs af virksomhedens forsyningskæde (det gælder fx forsyningskæder, der producerer produkter, tilbyder serviceydelser og dem, der giver kunden værdifuld information.

Forskellen på logistik og supply chain management er omfanget af opgaven. Logistik management er kun processen omkring de logistiske ting (som fx transport og opbevaring), mens supply chain management er koordination og ledelse af hele forsyningskæden. Logistik er med andre ord et delelement af supply chain management.

En integreret supply chain er, når de forskellige led er integrerede med hinanden og taler sammen for at optimere opgaverne. I en traditionel supply chain består de forskellige trin af selvstændige systemer, der ikke snakker sammen.

En integreret supply chain består ofte af mange forskellige virksomheder (som varetager hver deres del), men det bruges også i de tilfælde, hvor det er den samme virksomhed, der ejer dele eller hele forsyningskæden. Oplysningerne kan fx deles i et samlet IT-system, alle virksomheder bruger, eller de kan sende data via fx et API og blive en integreret del af forsyningskæden på den måde.

Et eksempel på en integreret supply chain er fx, når en leverandørs computer leverer data i realtid til køberens computer.

Supply chain resilience fortæller, hvor modstandsdygtig en forsyningskæde er ved forstyrrelser. Når man arbejder med supply chain resilience forsøger man at skabe så robuste processer som muligt, så de bliver mere modstandsdygtige overfor forstyrrelser – og hurtigt vender tilbage til normalen eller ligefrem forbedres, hvis de på et tidspunkt påvirkes.

En supply chain manager arbejder med hele tiden at optimere virksomhedens supply chain. Det kan fx være ved at øge dens modstandsdygtighed (resilience) overfor forstyrrelser samt optimere kommunikationen og processerne i de forskellige trin.

Meget af en supply chain managers arbejde består i at snakke med de relevante interessenter og stakeholdere i arbejdet med at skabe en så modstandsdygtig og optimeret supply chain som muligt.

Du bliver supply chain manager ved fx at tage en diplomuddannelse i supply chain management. Det er også muligt at blive supply chain manager uden en uddannelse, men det vil som regel kræve mange års erfaring inden for området – hvor du fx har arbejdet tæt sammen med en supply chain manager og er blevet “oplært” af denne.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram