Værdikæde – Hvad er Porters værdikæde?

En værdikæde er et analyseredskab, hvor en virksomheds aktiviteter vises som en forbundet kæde, der i fællesskab skaber en værdi for kunden. Den mest anvendte værdikæde er Porters værdikæde. Ved værdikædeanalyse, analyses der for forbedringer i hele kæden, for at opnå bedre likviditet.

  • Læsetid: 7 min.

  • Sidst opdateret 24/05/2022


Hvad er en værdikæde?

Med en værdikæde kan du analysere alle virksomhedens aktiviteter (værdikædeanalyse). Den indeholder i alt ni forskellige aktiviteter, som tegner et overordnet billede af din virksomhed. Disse aktiviteter deles op i primære- og støtteaktiviteter, og det er netop her dit produkt får tilført værdi, som dine kunder kan nyde godt af.

Aktiviteterne danner tilsammen en kæde, men ved at opdele dem enkeltvis er det lettere at få overblik over, hvordan de alene er med til at skabe produktet værdi i forhold til dens omkostninger.

Hvad er værdikædeanalyse?

En værdikædeanalyse kan give en idé om din virksomheds konkurrenceevne. Ved at undersøge de primære aktiviteter og støtteaktiviteter og deres indbyrdes forhold kan du få overblik over, hvor konkurrencedygtig du i virkeligheden er. Det handler derfor om at finde frem til det svageste led i kæden, så kæden kan blive så stærk og konkurrencedygtig som muligt.

Værdikædens aktiviteter

I værdikædens i alt ni aktiviteter er fire af dem støtteaktiviteter, mens de resterende fem er primære aktiviteter.

Porters værdikæde
Porters værdikæde

Primære aktiviteter

De primære aktiviteter står i direkte forbindelse med din vare eller service. Det er nemlig de aktiviteter, som giver produktet værdi, mens det går gennem kædens led. De primære aktiviteter dækker over indgående logistik, produktion, udgående logistik, salg og markedsføring og service. Værdien opstår som følge af kundernes positive oplevelser med et produkt eller en serviceydelse.

Indgående logistik dækker over alle indkøbs- og lagerstyringsaktiviteter i forbindelse med de elementer og råvarer, som virksomheden skal bruge til sit produkt eller service.

Produktion omfatter alle de processer, som transformere råvarer til færdigvarer. Dette kan eksempelvis være design og udvikling af produktet.

Udgående logistik håndterer de færdigproducerede varer, lagring, pakning og distribution af varerne. Den udgående logistik dækker også over ordremodtagelse fra kunderne.

Salg og markedsføring omfatter alle de aktiviteter, som giver kunderne lyst til at købe et produkt eller en ydelse. Det dækker altså over reklamer, annoncer og kommunikation, der alt sammen skal henvende sig til kunderne med henblik på at få dem til at købe.

Service gælder alle aktiviteter, der kan opstå efter et salg, og er en måde at sætte prikken over i’et på kundernes fulde værdioplevelse. Det kan eksempelvis være garanti, reklamation, installationer og reparationer eller kundeservice- og vejledning.

Støtteaktiviteterne

Disse led i din værdikæde er ikke på samme måde som de primære aktiviteter i direkte berøring med varen. Som navnet antyder, støtter de op om de primære aktiviteter, og de er derfor afgørende for at få alt til at forløbe gnidningsfrit. De er derfor en vigtig del af at skabe værdi for kunderne.

Virksomhedens infrastruktur skal understøtte kædens andre aktiviteter. Det er derfor en beskrivelse af hele strukturen i virksomheden med økonomisystemer, planlægning og den generelle drift i hele virksomheden.

Menneskelige ressourcer også kaldet HR (Human Ressource) er idéen om, at det rigtige match mellem medarbejdere og virksomhed skaber det stærkeste grundlag for, at de primære aktiviteter spiller optimalt. Formålet er her at udvikle, motivere, uddanne og fastholde de ansatte, der bidrager til værdiskabelsen.

Teknologisk udvikling handler om at have den rigtige sammensætning af etablerede og nye produkter. Netop dette, skal sikre høj effektivitet og kvalitet i produktionen. Den teknologiske udvikling omfatter derfor også, at virksomheden skal vedligeholde produktionsudstyr. Ligesom den også skal sørge for at være med fremme på første parket i den teknologiske udvikling, så produktionen altid er fuldt ud effektiv og kvalitetssikret.

Indkøb dækker over alle aktiviteter i forbindelse med indkøb til virksomheden (eksempelvis maskiner, lokaler og inventar) og valg af leverandører.

Virksomhedens konkurrenceevne

Virksomhedens konkurrenceevne bliver afgjort af de primære aktiviteter og støtteaktiviteterne hver for sig samt samspillet mellem dem.

Modellen for værdikæden kan bruges til at se, hvor det svageste led i kæden er. For på den måde kan du fokusere på at gøre de svageste led i kæden stærkere, og således styrke hele værdikæden. På den måde kan du gøre virksomheden bedre.

Hvem kan bruge værdikæden?

En værdikæde er som udgangspunkt designet som et analyseredskab til brug i produktionsvirksomheder. Dog er det i langt de fleste tilfælde nødvendigt for en virksomhed at tilpasse delene til sin egen situation.

Derfor kan andre end produktionsvirksomheder også tilpasse modellen, så den passer til de aktiviteter, som den enkelte virksomhed står overfor.

Læs også Supply Chain Management

Serviceværdikæde for servicevirksomheder

Serviceværdikæden er en videreudvikling af den kendte værdikæde. Det er også Michael Porter, som står bag videreudviklingen – Porters Five Forces. En serviceværdikæde kaldes også for en “service supply chain”.

Den originale værdikædeanalyse er rigtig god, når den bruges til at analysere produktionsvirksomheder, som fremstiller fysiske produkter. Der opstår dog et problem, når den bruges til at analysere virksomheder, hvor ydelserne typisk er serviceorienterede. Servicevirksomheder er nemlig ikke input-output-systemer, som de fleste industrielle virksomheder kan siges at være.

Modellen kigger på sammenhængen mellem flere forskellige ting; ledelseskvalitet, værdiskabelse for kunder, kundeloyalitet, medarbejderengagement, og virksomhedens indtjening og vækst.

Helt grundlæggende går teorien ud på, at vækst og profit grundlæggende afhænger af virksomhedens interne kvalitet og værdiskabelse for egne medarbejdere. Man kan med andre ord sige, at der med denne værdikæde er tale om en årsagskæde.

Værdikæde for handelsvirksomhed

Hvis vi kigger på værdikæden for en handelsvirksomhed, tager den udgangspunkt i Porters værdikæde – men der er sjældent et produktionselement for virksomheder, der beskæftiger sig med handel. De primære aktiviteter er ofte opdelt i tre primære dele:

  • Indkøb og lager
  • Marketing
  • Salg og service

Indkøb og lager dækker blandt andet over indkøb, varemodtagelse og kontrol, lagerstyring og statusoptælling. Marketing indeholder fx priser, promotion og branding.

Salg og service indeholder flere separate elementer, når vi ser på værdikæden for handelsvirksomheder. Der er blandt andet sælgerstyring, transport og logistik, uddannelse af salgspersonale samt kundeservice.

Fokus er typisk på margin – ikke fortjeneste. Fortjeneste er de penge, en virksomhed står tilbage med, når varen er solgt, og alle udgifter er trukket fra. Margin er overskudsprocenten i forhold til kostprisen. Den skal helst være så høj som mulig, hvis en virksomhed sælger få produkter.

Hvis virksomheden har betalt 80 kr. for en vare, og står tilbage med 100 kr. efter salget, er marginen 20%.

Oftest stillede spørgsmål

En værdikæde er en kæde af alle de værdiskabende områder af din virksomhed – den er delt op i primære aktiviteter og støtteaktiviteter.

De primære aktiviteter står i direkte forbindelse med din vare eller service. Støtteaktiviteterne er modsat – ikke direkte i forbindelse med din vare eller service.

Formålet med en værdikæde er at kunne analysere hvilke led i kæden af virksomhedens aktiviteter, der bliver skabt højest værdi.

En værdikæde er bygget op omkring primære aktiviteter og støtteaktiviteter. Se en illustration i indlægget.

En serviceværdikæde kaldes også for en “service supply chain”. Den er en videreudvikling af den kendte værdikæde, som giver problemer, når den bruges til at analysere servicevirksomheder.

En værdikæde til handelsvirksomheder indeholder tre primære elementer; indkøb og lager, marketing samt salg og service. Der er fx sjældent et produktionselement i en handelsvirksomhed, der er i en produktionsvirksomhed.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram