Regnskab

Formålet med et regnskab er at skabe overblik over en virksomheds indtægter og udgifter. Et regnskab bliver som regel ført fra januar til december.

  • Læsetid: 5 min.

  • Sidst opdateret 21/12/2023


Dinero regnskab overblik

Hvad er et regnskab?

Når du driver en virksomhed, bliver du nødt til at holde styr på, hvad der kommer ind af penge, og hvad der ryger ud af kassen. Det er nødvendigt for at vide, om din virksomhed overhovedet kan betale sig. Du holder styr på det hele med et regnskab, som udgøres af henholdsvis en resultatopgørelse og en balance.

De fleste virksomheder vælger at føre regnskab for perioden januar til december, men der kan være undtagelser, hvor regnskabsåret af gode grunde ikke følger kalenderåret, men derimod dækker over en periode fra eksempelvis juni til juni.

På baggrund af dit eller en anden virksomheds regnskab kan du lave en regnskabsanalyse, som giver dig et komplet overblik over virksomhedens økonomi, værdi og svage punkter.

Hvad indeholder et regnskab?

Et regnskab består i de langt de fleste tilfælde af en balance og en resultatopgørelse. Balancen giver et billede af, hvilke værdier den pågældende virksomhed ejer, og hvilke gældsposter virksomheden har. Resultatopgørelsen viser, hvor stort et overskud eller underskud virksomheden har genereret i det indeværende regnskabsår.

Der er forskellige krav til, hvordan du skal føre det. Det afhænger af, hvor stor en virksomhed du driver.

Eksempel på balance

AktiverPassiver
AnlægsaktiverEgenkapital
Inventar200.000 kr.Egenkapital primo200.000 kr.
+ Årets resultat150.000 kr.
– Privatforbrug50.000 kr.
Egenkapital ultimo300.000 kr.
OmsætningsaktiverFremmedkapital
Varelager50.000 kr.Kassekredit20.000 kr.
Varedebitorer50.000 kr.Varekreditorer30.000 kr.
Kasse50.000 kr.
Aktiver i alt350.000 kr.Passiver i alt350.000 kr.

Eksempel på resultatopgørelse

Nettoomsætning                                                  100.000 kr.
– Vareforbrug                                                    40.000 kr.
Bruttoomsætning                                                     60.000 kr.
– Andre eksterne omkostninger                                                    5.000 kr.
– Personaleomkostninger                                                   10.000 kr.
Indtjeningsbidrag                                                     45.000 kr.
– Afskrivninger                                                    5.000 kr.
Resultat før renter                                                     40.000 kr.
+ Renteindtægter                                                    1000 kr.
– Renteomkostninger                                                     2.000 kr.
Årets resultat                                                     39.000 kr.

Hvem har pligt til at føre regnskab?

Alle registrerede virksomheder har pligt til at føre et retvisende regnskab. Det gælder både små som store virksomheder og alle virksomhedstyper.

Du har pligt til at føre regnskabet, da du for at føre virksomhed på ansvarlig vis har behov for at vide, hvordan økonomien ser ud. Staten har på samme måde brug for at kende til din virksomheds indtægter og udgifter for at kunne beregne den andel af penge, som Skattestyrelsen skal indkræve.

Det er din pligt at kunne fremvise et retvisende regnskab. Om du vælger at udarbejde det selv eller får en revisor til det, er op til dig selv. Du skal huske at opbevare alle bilag samt regnskabsdata fem år tilbage. Bilag og data, der er over fem år gamle, behøver du kun opbevare, hvis du selv ønsker det.

Dinero er et godkendt regnskabsprogram

Alle pakker i Dinero er certificeret af Erhvervsstyrelsen. Du har fx mulighed for upload af bilag i skyen, bankafstemning og modtage og sende EAN-fakturaer. Fokusér 100% på virksomheden i stedet for støvede paragraffer. Læs mere her.

Hvem har pligt til at udarbejde et årsregnskab?

Mens alle virksomheder har pligt til at føre regnskab, er det langt fra alle virksomheder, der har pligt til at udforme et årsregnskab eller en årsrapport. Mindre personlige virksomheder, som eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed, kan nøjes med at udforme data til en udvidet selvangivelse; altså det, der i dag hedder oplysningsskemaet hos Skattestyrelsen.

Er der derimod tale om et selskab, er der ingen vej udenom: Alle selskaber skal udforme et årsregnskab – uanset om der er tale om et anpartsselskab, et aktieselskab eller et iværksætterselskab.

Spørgsmål & svar

Hvor kan man se virksomheders regnskab?

Du kan se danske virksomheders regnskaber ved at gå ind på www.virk.dk. Her kan du søge på den virksomhed, du gerne vil have frem, og se regnskabet for de forgangne år.

Hvad er et regnskab?

Helt overordnet set er et regnskab nogle kolonner og tal organiseret på en bestemt måde, så du kan danne dig et overblik over balancen mellem en virksomheds udgifter og indtægter.

Hvordan laver man regnskab?

Du kan enten vælge at lave dit regnskab ved hjælp af et regnskabsprogram, eller du kan lave det selv på gammeldags manér ved at skrive dine indtægter og udgifter ind i et Excel-ark eller ned på papir.

Hvornår skal regnskab afleveres?

Når regnskabsåret slutter, har du en frist på fem måneder til at få indberettet dit regnskab til Erhvervsstyrelsen. Et regnskabsår går normalt fra januar til december.

Hvordan læser man et regnskab?

Et årsregnskab består af en resultatopgørelse og en beretning. I resultatopgørelsen finder du alle indtægter og udgifter, ligesom du kan se det overskud, virksomheden har genereret.

Ledte du i stedet efter internt regnskab?

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram