Spring til indholdet

Læsetid: 4 minutter

Regnskab

Formålet med et regnskab er at skabe overblik over en virksomheds indtægter og udgifter. Et regnskab bliver i reglen ført fra januar til december.

Dinero opstiller af sig selv et regnskab for dig, når du anvender programmet til din bogføring. Det kan findes som en del af rapporterne på fanen “Regnskab”.

Hvad er et regnskab?

Når du driver en virksomhed, bliver du nødt til at holde styr på, hvad der kommer ind af penge, og hvad der ryger ud af kassen for at vide, om dit foretagende overhovedet kan betale sig. Et regnskab udgøres af henholdsvis en resultatopgørelse og en balance.

De fleste virksomheder vælger at føre regnskab for perioden januar til december, men der kan også være undtagelser, hvor regnskabsåret af gode grunde ikke følger kalenderåret, men derimod dækker over en periode fra eksempelvis juni til juni.

Hvad indeholder et regnskab?

Et regnskab består i de langt de fleste tilfælde af en balance og en resultatopgørelse. Balancen giver et billede af, hvilke værdier den pågældende virksomhed ejer, og hvilke gældsposter som virksomheden har. Resultatopgørelsen viser, hvor stort et overskud eller underskud, som virksomheden har genereret i det indeværende regnskabsår.

Der er forskellige krav til dit regnskab, og hvordan du skal føre det, afhængigt af hvor stor en virksomhed som du driver.

Eksempel på balance

AktiverPassiver
AnlægsaktiverEgenkapital
Inventar200.000 kr.Egenkapital primo200.000 kr.
+ Årets resultat150.000 kr.
– Privatforbrug50.000 kr.
Egenkapital ultimo300.000 kr.
OmsætningsaktiverFremmedkapital
Varelager50.000 kr.Kassekredit20.000 kr.
Varedebitorer50.000 kr.Varekreditorer30.000 kr.
Kasse50.000 kr.
Aktiver i alt350.000 kr.Passiver i alt350.000 kr.

Eksempel på resultatopgørelse

Nettoomsætning                                                  100.000 kr.
– Vareforbrug                                                    40.000 kr.
Bruttoomsætning                                                     60.000 kr.
– Andre eksterne omkostninger                                                    5.000 kr.
– Personaleomkostninger                                                   10.000 kr.
Indtjeningsbidrag                                                     45.000 kr.
– Afskrivninger                                                    5.000 kr.
Resultat før renter                                                     40.000 kr.
+ Renteindtægter                                                    1000 kr.
– Renteomkostninger                                                     2.000 kr.
Årets resultat                                                     37.000 kr.

Hvem har pligt til at føre regnskab?

Alle registrerede virksomheder har pligt til at føre et retvisende regnskab. Det gælder både små som store virksomheder og alle virksomhedstyper.

Du har pligt til at føre regnskabet, da du for at føre virksomhed på ansvarlig vis har behov for at vide, hvordan økonomien ser ud. Staten har på samme vis brug for at kende til din virksomheds indtægter og udgifter for at kunne beregne den andel, som SKAT skal indkræve.

Det er din pligt at kunne fremvise et retvisende regnskab. Om du vælger at udarbejde det selv eller får en revisor til det, er op til dig selv. Du skal huske på, at du skal opbevare alle bilag samt regnskabsdata fem år tilbage. Derefter behøver du kun opbevare dem, hvis du selv ønsker det.

Hvem har pligt til at udarbejde et årsregnskab?

Mens alle virksomheder har pligt til at føre regnskab, er det langt fra alle virksomheder, der har pligt til at udforme et årsregnskab eller en årsrapport. Mindre personlige virksomheder, som eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed, kan nøjes med at udforme data til en udvidet selvangivelse.

Er der derimod tale om et selskab, er der ingen vej udenom. Alle selskaber skal udforme et årsregnskab, hvad enten der så er tale om et anpartsselskab, et aktieselskab eller et iværksætterselskab.

Vidste du godt vi flytter dit regnskab gratis fra Billy? Læs mere her!

Ledte du i stedet efter internt regnskab?

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 26/11/2019

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?