Spring til indholdet

Læsetid: under 2 minutter

XBRL

XBRL er en godkendt standard for udveksling af finansielle data og betyder noget a la “et udvideligt forretnings rapporterings sprog”. Det er en IT-teknisk standard, som i forbindelse med blandt andet produktion og indsendelse af regnskab er forbundet med en række af forskellige fordele.

Hvad er XBRL?

XBRL eller eXtensible Business Reporting Language er det internationale digitale sprog, når det handler om kommunikation vedrørende finansielle data. XBRL er et filformat ligesom eksempelvis CSV– og PDF-filer, og du bruger det til forskellige former for rapportering. Blandt andet hvis du digitalt skal indsende dit årsregnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

XBRL så dagens lys i 1990’erne med version 1.0. Den seneste version 2.1 er cirka 18 år gammel og vil ikke blive ændret – den kan dog blive tillagt moduler, hvis markedet efterspørger nye funktioner, som det giver mening at implementere.

Du skal huske på, at XBRL ikke i sig selv er et regnskabsprogram eller en regnskabsstandard, men blot kan anvendes i forbindelse med forskellige standarder, ligesom formaetet kan bruges sammen med forskellige regnskabs- og revisionssystemer.

Hvad er fordelene ved XBRL?

Der er en række fordele for virksomheder og revisorer, som er afsendere af information vedrørende regnskab. Blandt disse er:

  • XBRL er anerkendt af regnskabsbrugere i hele verden, og derfor kan du blandt andet opbevare og udveksle finansielle data med det meste af verden i et sprog, alle kan forstå
  • Regnskaberne kan automatisk laves i flere forskellige sprog
  • Der er en større grad af sikkerhed, når data sendes automatisk, frem for at disse skal skrives igen manuelt
  • Modtagesystemerne kan indlægge kontroller og analyser af de modtagne data
  • Har en overordnet taksonomi, som er en slags indholdsfortegnelse, der gør det lettere at leve op til eksterne brugeres krav, da du på den måde kan knytte yderligere oplysninger til din egen virksomheds kontoplan

Der er også en række af fordele for modtagerne af regnskaber, når disse leveres i formatet. Helt åbenlyst er det praktisk, at regnskaberne kan opbevares digitalt, og at alle regnskaberne er ordet efter den fælles taksonomi. Det giver let mulighed for analyse og eventuel statistisk undersøgelse af regnskaberne.

Er der ulemper ved XBRL?

Hvad angår ulemperne, handler det i høj grad om, at medarbejdere og virksomheder skal vænne sig til at bruge et nyt system, hvor udfordringen er at implementere nye systemer og en ny måde at arbejde på. Det vil måske også kræve, at virksomheden videreuddanner sine ansatte med henblik på at gøre dem fortrolige med XBRL.

Der har været forlydender (rygter) om, at formatet vil ændre på de gældende regnskabsregler. Det er ikke sandt. Derimod kan XBRL’s iboende taksonomi være med til at opklare uregelmæssigheder i reglerne og sørge for, at disse præciseres. Du skal nemlig i den forbindelse hele tiden huske på, at det blot er et international digitalt sprog ikke som sådan dikterer regler.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 28/11/2019

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?