Bilagsoversigten og de forskellige typer af bilag

 • Læsetid: 4 min.

 • Sidst opdateret 05/03/2024


Godkendt, betalt, forfalden – Kært bilag har mange navne. Er du i tvivl om status på bilag i bilagsoversigten, samt alle de forskellige typer af bilag?
– Så læs med i denne guide, hvor vi forklarer bilagsoversigten 😊

I bilagsoversigten finder du alle bogførte bilag, samt kladde bilag. Generelt er alle bilag der ligger i bilagsoversigten på nær kladderne bogførte, og tæller derfor med i dit regnskab.

Kladder (bilag som er markeret med farven grå): Kladder er bilag som endnu ikke er godkendte, dvs. de tæller ikke med i bogføringen, når de ligger i kladdetilstand.

Du kan altid trykke på bilaget og klikke på Godkend, for at bogføre bilaget.

OBS Hvis du godkender et bilag, og herefter retter bilaget, så vil bilaget skifte til kladdetilstand. Husk derfor altid at trykke Godkend efter du har rettet i et bilag.

Godkendte (bilag som er markeret med farven orange): Alle bilag som er ‘godkendte’, er bilag som er bogført.

De bilag der er markeret som ‘Godkendt’, er følgende:

 • Bilag som er oprettet via vores skabeloner under fanen Bogføring → Skabeloner
 • Bilag der er bogført i Kassekladden under Bogføring → Kassekladde. (De posteringer der bogføres i kassekladden ender som finansbilag i bilagsoversigten)
 • Alle betalingsbilag dvs. alle registrerede betalinger på enten kreditkøb eller salgsfakturaer.

Forfaldne (Bilag som er markeret med farven rød): Bilag som er forfaldne, er kreditkøb hvor der endnu ikke er blevet registreret betaling, hvor forfaldsdato er overskredet. Et kreditkøb er til at starte med orange, men skifter til rød, når forfaldsdatoen overskrides.

F.eks. bogføres et kreditkøb med fakturadato 1. marts, og forfaldsdato er 15. marts. Den vil fremgå som ‘godkendt’ og orange indtil d. 15 marts, og herefter vil bilaget skifte til rød og fremgå som ‘forfalden’, hvis ikke betalingen er blevet registreret.

Du kan inde på bilaget trykke Registrer betaling, og vælge den dato du har betalt fakturaen.
Når dette er gjort, vil bilaget stå som ‘Betalt’ i stedet for ‘godkendt/forfalden’ og skifte fra orange/rød til grøn.

Betalte (Bilag som er markeret med farven grøn): Bilag som er ‘betalte’ er alle købsbilag som er bogført og registreret betalt i regnskabet.

 • Et kontantkøb, hvor man har betalt med det samme, vil fremgå som ‘Betalt’.
 • Et kreditkøb, hvor man betaler senere, vil fremgå som ‘Godkendt’ indtil man får registreret betalingen. Herefter vil købet skifte fra ‘Godkendt’ til ‘Betalt’.

Overbetalte (Bilag som er markeret med farven blå): Overbetalte fakturaer er købsbilag, hvor du har betalt mere til leverandøren, end hvad selve fakturaen fra leverandøren lyder på. Det vil sige at du har et tilgodehavende hos din leverandør.

Typisk sker dette når du har modtaget en kreditnota fra din leverandør, men ikke registreret tilbagebetalingen. Når du modtager pengene, du har betalt for meget, klikker du blot ind på købet og trykker Registrer betaling, og vælger den dato du fik pengene retur.

Du kan læse mere om en kreditnota fra leverandør her.

Kolonnen ‘Bilagstype‘ viser hvilken type bilag der er blevet brugt til at bogføre bilaget.

Under fanen Bogføring → skabeloner, kan du oprette forskellige typer af bilag. Blandt andet kan du oprette ‘finansbilag’, ‘hævet privat’, ‘Betaling af A-skat og AM-bidrag’ osv.

Nu gennemgår vi de typer af bilag, hvor der kan opstå tvivl om hvordan dette bilag er bogført.

 • Registrering af betaling: På alle salgsfakturaer og kreditkøb skal betalingen registreres. Du skal nemlig fortælle hvornår du har modtaget penge/betalt penge. Hver gang du trykker på knappen Register betaling, så oprettes der et betalingsbilag, som får sit eget bilagsnummer – Betalingsbilaget står som ‘godkendt’ og er orange.

  Det vil sige, at når du ser bilagstypen ‘registrering af betaling’, så er dette et betalingsbilag til enten en salgsfaktura eller kreditkøb. Betalingsbilagene bliver navngivet med f.eks ‘Betaling af faktura xxx’, medmindre du manuelt retter beskrivelsen, når du registrerer betalingen.

  Selve salgsfakturaen/kreditkøbet, vil herefter skifte fra ‘godkendt’ til at stå som ‘betalt’ med farven grøn.

 • Finansbilag: Finansbilag kan oprettes på to måder. Enten er de oprettet via skabelonen ‘finansbilag’ som findes under fanen Bogføring → Skabeloner og ellers er finansbilagene dannet, når man har bogført via kassekladden, som findes ved at klikke på Bogføring → Kassekladde.
 • Momsafregning: Under fanen Skattestyrelsen → Moms, kan du se alle dine momsindberetninger, som du skal indberette til SKAT.
  Når du betaler moms eller får penge retur i moms, kan du til højre bogføre momsbetalingen. Se evt. vores guide om momsbetaling her. Når du bogført momsbetalingen dannes der automatisk et bilag i din bilagsoversigt som hedder ‘Momsafregning’, hvor betalingen af moms bliver bogført.

  Dette er et bilag der ikke kan slettes direkte. Hvis du har brug for at slette betalingen for moms, skal du klikke på Skattestyrelsen → Moms, vælge det kvartal/halvår betalingen vedrører og tryk på Slet betaling, og så slettes betalingsbilaget.

 

Tips & bonusinfo

 • Vil du gerne vide, hvordan du henter kontokort for banken eller alle posteringer, så kan du læse mere her.
 • Ønsker du at slette en betaling, kan du se hvordan her.
 • Er du kommet til at slette et bilag ved en fejl? Så kan du altid gendanne det slettede bilag under IndstillingerPapirkurv.
 • Hvorfor fremgår der ikke moms på betalingsbilaget? Selve momsen bliver bogført, når du bogfører købet/fakturaen og har altså ikke noget med selve betalingen at gøre.
 • Hvorfor kan jeg ikke se beløbene på alle bilagene i bilagsoversigten?
  I bilagsoversigten er det kun ved selve købsbilagene, at beløbet på udgiften fremgår med rødt ude til højre. Når du bogfører med skabeloner og finansbilag fremgår der kun streger ‘—‘.

  Forklaringen på dette er netop, at i f.eks. et finansbilag kan man bogføre på mange forskellige konti (både indtægts og omkostningskonti, men også konti som ligger i balancen) samt både plus og minus beløb – så det er ikke til at vide hvilket beløb der skal fremgå i bilagsoversigten. Husk at hvis du vil se beløb på alt det som er hævet på din bank, kan du trykke på Regnskab (mappen oppe i højre hjørne) → RapporterBalance. Her kan du finde din bankkonto, og til højre for beløbet kan du trykke og se alt hvad der er bogført på din bankkonto.



Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram