Sådan bogføres delvist privat køb

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 09/07/2024


Ejer du en virksomhed og har købt noget IT-udstyr der delvist skal anvendes privat? Så forklarer denne guide dig, hvordan du bogfører købet og det heraf korrekte momsbeløb i Dinero. Bemærk at disse regler kun gælder for IT-udstyr. Biler er der særlige regler for.

Eksempel for Delvist privat køb:

I eksemplet har vi, med firmaets Dankort, købt en computer til 10.000 kr. inklusiv moms. Momsen udgør således 2.000 kr. (0,2*10.000 = 2.000 kr.)

Vi vurderer, at computeren kommer til at blive benyttet som virksomhedsrelateret redskab i halvdelen af tiden, og at den i den resterende tid vil blive brugt til privatbrug. Med andre ord vil computeren blive brugt 50% i virksomheden og 50% privat.

Da computeren kun bliver brugt til virksomhedsrelateret arbejde halvdelen af tiden, er det kun 50% af købsmomsen på 2.000 kroner, der er momsfradragsberettiget (0,5 * 2000 kr. = 1.000 kr.).

Du kan se herunder, hvordan du opretter en ny momskode, ny konto og bogfører selve købet 🙌🏼

Opret ny momskode

Tilgå Indstillinger → Momssatser og  vælg Opret delvis købsmoms.

Her indtastes (som vist ovenfor) 50% i momsfradrag, da computeren kun er 50% momsfradragsberettiget.

Opret ny konto

Da computerens pris er under småanskaffelsesgrænsen i 2023, som er 32.000 kroner eksklusiv moms (2022: 31.000 kr.), skal den bogføres som en småanskaffelse. Da den nuværende konto “8040 småanskaffelser (straksafskrivning)” trækker 100% moms, skal der oprettes en ny konto.

Det er heldigvis super nemt at oprette en ny konto i Dinero. Det gøres under fanen Regnskab → Kontoplan → Opret konto → Konto.

Er du i tvivl om hvilken konto, du skal oprette til dit køb, kan du kontakte vores chat, som du finder nederste til højre. 

Under “Opret konto” er det vigtigt at vælge den momskode, der blev oprettet i afsnittet ovenfor.

Du bogfører købet således:

Bogføring

Tryk på Opret → Nyt køb og udfyld dit køb som vist på billedet nedenfor.

Det er her vigtigt, at der i i boksen, hvor man beskriver sit køb IKKE vælges et af de forslag, som Dinero Crowd kommer med (fx hvis du har Dinero Pro). Herefter vælges den nyligt oprettede konto “Småanskaffelser delvist privat (straksafskrivning)” manuelt fra kontolisten og beløbet indtastes.

Af købet fremgår der et korrekt momsfradrag på 1.000 kr., da computeren kun bliver brugt til virksomhedsrelateret arbejde i halvdelen af tiden.

Klik Bogfør. Dit bilag kan nu findes bogført under fanen Bogføring → Bilagsoversigt.

Hvorfor står der 11,11% ud for momsbeløbet?

Momskoden, som er oprettet, er med 50%, hvilket vil sige, at der er 50% momsfradrag for udgiften, som i sidste ende giver en moms på 11,11 %.

Udregningen på dette vil vi forklare herunder.

Lad os tage et nyt eksempel på 100 DKK, hvor momsen heraf er på 20 DKK. Her vil momsfradrag på 50% være 10 DKK af de 20 DKK i moms, og beløbet ekskl. Moms vil være på 90 DKK ud af den fulde udgift på 100 DKK.

Her dividerer man 10/90 for at få momsprocenten, som giver de 11,11 % af den fulde udgift på 100 DKK.

Hvis dit køb overstiger grænsen på 33.100 kroner i 2024, kan du ikke bogføre det som vist ovenfor. Så skal beløbet i stedet bogføres som et aktiv, hvilket kan gøres i vores anlægskartotek, hvis du har Dinero Pro. Ved bogføring heri bliver afskrivninger også automatisk bogført. Det er jo dejligt!

Lad os tage et eksempel.

Eksempel 1

Vi fortsætter med, at vi forventer, at bruge computeren 50/50. Computeren koster 40.000 inkl. moms. Ud af de 40.000 udgør 8.000 moms. Fordi vi kun skal bruge den 50/50, må vi kun fratrække 50% af momsbeløbet – hvilket giver 4.000. Det skal vi nu bogføre i anlægskartoteket.

Tryk på Bogføring → Anlægskartotek → Opret aktiv. Du udfylder nu bilaget, som vist i nedenstående. Husk at bruge den dato, du har købt og betalt din computer. I afskrivningsperiode vælger du, hvor lang tid, du mener, din computer har en reel værdi. Vi vælger 3 år i eksemplet.

Ovenstående aktiv laves på to linjer. Første del er den med momsfradrag (husk at vælge scenariet “Du har købt et anlægsaktiv, hvor du har momsfradrag) – anden del er uden momsfradrag (husk at vælge “Du har købt et anlægsaktiv, hvor du ikke har momsfradrag. Vi bruger 20.000 kr. på begge linjer, fordi det 50/50 benyttes privat og i firmaet.

Eksempel 2

Lad os tage et eksempel mere. Her køber vi igen en computer til 40.000 inkl. moms (i 2023).
Der benyttes 70/30 i firmaets favør.

Vi finder derfor nu 70% og 30% af 40.000 kr. (70% = 28.000 kr. & 30% = 12.000 kr.) Af de 40.000 kr. udgør 8.000 kr. moms. Du har momsfradrag for 70% af de 8.000 kr. (=5.600 kr.).

Det skal vi nu have bogført i vores anlægskartotek. Igen opretter du to linjer – første linje inkl. momsfradrag (skriv 28.000 og vælg “.. hvor du har momsfradrag”) i anden linje uden momsfradrag (skriv 12.000 og vælg “.. hvor du ikke har momsfradrag). Det ser således ud:

 

Ser det ud som i ovenstående har du gjort det korrekt, og du kan nu trykke på Godkend. Dit køb af din computer nu bogført! 😊

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram