Lønsumsafgift – Sådan bogføres det manuelt

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 25/10/2023


Denne guide er relevant for dig, der betaler lønsumsafgift og er i tvivl om, hvordan du skal håndtere det i Dinero.

Få beregnet og bogført din lønsumsafgift automatisk

I stedet for at skulle beregne din lønsumsafgift og bogføre den manuelt, kan du få Dinero til at klare det hele for dig. Den smarte funktion klarer alle de komplekse beregninger for dig, så tallene er lige til at kopiere, når du skal indberette og betale. Læs mere her.

Lidt indledende

Alt efter hvilken form for virksomhed du driver, vil der være forskellige satser for lønsumsafgift. Du skal derfor selv beregne hvor meget, du skal betale til SKAT.

Er du i tvivl om, hvordan du beregner din lønsumsafgift, skal du kontakte din revisor eller SKAT. Vi anbefaler desuden, at du løbende bogfører din lønsumsafgift (f.eks. månedligt), så dit resultat i Dinero er retvisende og opdateret. Typisk betales afgiften månedligt, kvartalsvis eller halvårligt. Du kan på SKAT’s hjemmeside se, hvor ofte du skal afregne.

HUSKat du som lønsumspligtig skal bogføre UDEN moms. Er du i tvivl om, hvordan du bogfører uden moms, kan du læse mere om det her.

Sådan bogfører du din lønsumsafgift

Nedenstående inddeles i tre dele – første del handler om, hvordan du gør klar til bogføring. Anden del handler om, hvordan du bogføres lønsumsafgiften, og sidste del handler om, hvordan du bogfører betalingen af din lønsumsafgift.

Vi skal have oprettet to konti for at få det bogført korrekt. Den ene i resultatopgørelsen – den anden i balancen.

Klik på Regnskab (mappen) øverst i højre hjørne → Kontoplan

Opret følgende to konti:

7600 – Lønsumsafgift – Ingen moms

Lønsumsafgift ingen moms
65200 – Skyldig lønsumsafgift – Ingen moms

Skyldig lønsumsafgiftEr du i tvivl om, hvordan du opretter en konto, kan du se, hvordan du gør her.

I nedenstående eksempel antager vi, at lønsumsafgiften afregnes kvartalsvis.

Vi anbefaler, at du bogfører din lønsumsafgift hver måned, da det giver et mere retvisende billede, men bogfører du den samlet, skal du stadig følge nedenstående vejledning.

Lønsumsafgift og betalingen af lønsumsafgift skal nemlig bogføres separat.

Bogføring af lønsumsafgift

Først bogfører du din lønsumsafgift som en udgift. Vi bogfører den med modpostering på en skyldig konto – fordi den ikke er betalt endnu.

For at bogføre din lønsumsafgift skal du tilgå fanen Bogføring → Skabeloner → Finansbilag.

I dette tilfælde har vi beregnet vores lønsumsafgift til at være 10.000 kr. for januar måned. Finansbilaget skal derfor udfyldes som vist nedenfor:

 

Vi bogfører på samme måde vores beregnede lønsumsafgift for februar og marts måned, så vi i alt har bogført en kvartalsvis skyldig lønsumsafgift på 30.000 kr. (10.000 * 3 måneder). Disse posteringer vil du kunne se som en udgift på dit overblik.

Via fanen RegnskabKontoplan fremgår bogføringen således på de to berørte konti.

I næste trin viser vi, hvordan du bogfører betalingen.

Du har nu overført 30.000 kr. i lønsumsafgift fra din netbank for 1. kvartal 2023 til SKAT.

Det bogfører du i et nyt finansbilag, som vist nedenfor:

Tryk på Godkend. Husk at vælge den dato, du har betalt lønsummen.

Nu har du bogført, at du har betalt din skyldige lønsumsafgift fra din bank.

Tips & bonusinfo

  • Er din virksomhed momsfritaget? I Dinero har vi en version, der er skræddersyet til momsfritagede virksomheder. Læs mere her.
  • Vil du finde ud af, hvordan du beregner din lønsumsafgift? Så kan du læse det her.
Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram