Lønsumsafgift

Sælger din virksomhed varer eller ydelser, der ikke skal betales moms af, bliver du pålagt en anden form for afgift med navnet lønsumsafgift. Lønsumsafgiften udgør et mindre beløb, som bliver beregnet individuelt for hver enkelt virksomhed. Det er den samlede sum af løn i din virksomhed, som er base for beregningen af, hvor meget du skal betale i lønsumsafgift.

  • Læsetid: 5 min.

  • Sidst opdateret 21/12/2023


Få beregnet din lønsumsafgift i Dinero

Med Dinero Pro kan du som lønsumspligtig helt automatisk få beregnet din lønsumsafgift. Du bogfører som normalt, og så tager vi os af de komplicerede beregninger. Når fristen for indberetning nærmer sig, skal du bare kopiere de tal ind, vi har beregnet for dig. Læs mere om lønsumsafgift

Hvad er en lønsumsafgift?

Som navnet antyder, er en lønsumsafgift en afgift. Det er en afgift, som du betaler til staten på samme vis, som du betaler moms til staten. Hvis du driver en virksomhed, der udelukkende sælger varer eller ydelser, som er momspligtige, behøver du ikke tænke på lønsumsafgiften. Men handler du også med varer eller ydelser, som ikke er pålagt moms, bliver lønsumsafgiften relevant for dig. Du finder lovgivning om lønsumsafgift i lønsumsafgiftsloven.

Lønsumsafgiften bliver beregnet på forskellige måder. Hvilken metode, som din virksomhed skal anvende, afhænger af hvilken type af virksomhed, som du driver.

hvad betyder lønsumsafgift

Hvem har pligt til at betale lønsumsafgift?

Alle de, der driver en virksomhed, som sælger momsfrie varer eller tjenesteydelser. Det kan eksempelvis være undervisere, vognmænd, læger eller andre typer af behandlere. Der skal per år som minimum være et grundlag på 80.000 kr. at beregne lønsumsafgiften ud fra. Hvis tallene i din virksomhed er mindre, skal du ikke betale lønsumsafgift.

Hvis din omsætning består af både momsfrie og momspligtige elementer, skal du beregne splitmoms.

Hvor meget skal du betale i lønsumsafgift?

Hvor moms er knyttet til de enkelte varer og ydelser, som du sælger, forholder det sig anderledes med lønsumsafgiften. Den knytter sig i stedet til den løn og det overskud, der er i din virksomhed.

Hvor meget, som du skal betale i lønsumsafgift, afhænger som udgangspunkt af den type af virksomhed, som du driver, og den samlede løn i din virksomhed. Her er der tale om alle former for løn, som bliver udbetalt i din virksomhed. Også din egen løn og øvrige tillæg til dine ansatte.

Sådan beregner du lønsumsafgiften

Lønsumsafgiften bliver opgjort ud fra en procentsats, der afhænger af virksomhedens type.

Du kan her se de gældende satser og den beregningsmetode, der passer til din virksomhed i nedenstående oversigt. Der findes 4 metoder til beregning af lønsumsafgift.

Metoden omfatterAfgiftsgrundlagAfgiftsperiodeBeregning af lønsumsafgiftAfgiftssats
Metode 1Virksomheder, der mod betaling leverer ydelser, der er momsfrieLønsumKvartalsvisLønsum x afgiftssats6,73%
Metode 2Virksomheder i den finansielle sektorLønsumMånedligtLønsum x afgiftssats15,3%
Metode 3Virksomheder, der udgiver aviser eller digitale aviserOmsætningen fra salg af aviserKvartalsvisOmsætningen fra salg x afgiftssats3,53%
Metode 4
  • Virksomheder inden for sundhedssektoren
  • Virksomheder, der udfører persontransport
  • Virksomheder, der sælger momsfri undervisning
  • Virksomheder, der sælger kulturelle ydelser
  • Virksomheder, der leverer varer/ydelser til sport eller fysisk træning
  • Bedemænd og begravelsesforretninger
Med ansatte:
Den samlede udgift til løn mv. med tillæg af overskud eller fradrag for underskud

Uden ansatte:
Det skattemæssige over/underskud før finansielle poster
Med ansatte:
Kvartalsvis og årligt

Uden ansatte:
Årligt
Med ansatte:
Lønsum +/- skattemæssigt over/underskud før finansielle poster) X afgiftssats

Uden ansatte:
Skattemæssigt overskud/underskud før finansielle poster X afgiftssats
4,12%

Du kan læse mere om metoderne her:

Denne metode er gældende for virksomheder, der leverer momsfrie ydelser mod betaling. Eksempler herpå er fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, viceværtydelser i ejerforeninger og grundejerforeninger. Metoden er også gældende for lotterier og spil om penge. Afgiftsgrundlaget for beregningen er lønsummen. Virksomheder uden ansatte, skal ikke betale lønsumsafgift. Ved udgangen af hvert kvartal skal lønsummen og afgiftens størrelse indberettes.
Lønsumsafgiften beregnes ved at gange lønsummen med afgiftssatsen, som er på 6,37%.

Denne metode omfatter virksomheder i den finansielle sektor, hvilket er banker, sparekasser, pensionskasser, investeringsforeninger, kreditforeninger og forsikringsvirksomheder. Afgiftsgrundlaget er lønsummen, og virksomheder uden ansatte, skal ikke betale lønsumsafgift. Månedens lønsum skal indberettes ved udgangen af hver kalendermåned. Lønsumsafgiften beregnes ved at gange lønsummen med afgiftssatsen, som er på 15,3% for denne metode. 

Metoden omfatter virksomheder, der udgiver aviser eller digitale og elektroniske aviser, der udgiver mindst ét nummer på månedlig basis. Kiosker eller andre detailhandelbutikker, der sælger aviser, der er indkøbt i Danmark, skal ikke betale lønsumsafgift. Afgiftsgrundlaget er omsætningen fra salg af aviser, og skal indberettes ved udgangen af hvert kvartal. Lønsumsafgiften beregnes ved omsætningen fra salg ganget med afgiftssatsen, som er på 3,54%. 

Denne metode er gældende for virksomheder inden for sundhedssektoren, herunder læger, tandlæger, optikere, fysioterapeuter, kiropraktorer og alternative behandlere, der lever op til Skattestyrelsens uddannelses- og behandlingskrav. Virksomheder, der udfører persontransport i Danmark som fx hyrevognmænd og vognmænd, der udfører rutekørsel. Virksomheder, der sælger momsfri undervisning, kulturelle ydelser eller leverer varer/ydelser til sport eller fysisk træning. Derudover er bedemænd og begravelsesforretninger også omfattet af metode 4.
Afgiftssatsen for denne metode er 4,12%

Virksomheder med ansatte: Afgiftsgrundlaget er den samlede udgift til løn mv. med tillæg af virksomhedens overskud eller fradrag af underskud. Afgiftsperioden er kvartalsvis og årligt, dvs. 4 aconto indberetninger og en årsangivelse. Lønsumsafgiften beregnes som lønsum plus eller minus skattemæssigt over-/underskud før finansielle poster ganget med afgiftssatsen. 

Virksomheder uden ansatte: Afgiftsgrundlaget er det skattemæssige over-/underskud før finansielle poster. Perioden for afgiften skal indberettes en gang om året. Lønsumsafgiften er skattemæssigt over-/underskud før finansielle poster ganget med afgiftssatsen.  

Særregler hvis du ingen ansatte har

Er du alene om at drive din virksomhed og derfor ingen ansatte har, kan du stadig komme ud for at skulle betale lønsumsafgift. Det er stadig en obligatorisk afgift, hvis du sælger varer, der ikke er momspligtige. Hvis du ingen ansatte har, bliver lønsumsafgiften i stedet beregnet ud fra størrelsen på det overskud, som du har i virksomheden.

Hvordan betaler du det?

Du har pligt til at lave et regnskab, som du kan opgøre lønsumsafgiften ud fra. Du beregner selv størrelsen på din lønsumsafgift, som du herefter angiver og betaler til SKAT. SKAT skal have adgang til dit regnskab, så de kan kontrollere, om du har betalt det korrekte beløb.

Dinero er et godkendt regnskabsprogram

Alle pakker i Dinero er certificeret af Erhvervsstyrelsen. Du har fx mulighed for upload af bilag i skyen, bankafstemning og modtage og sende EAN-fakturaer. Fokusér 100% på virksomheden i stedet for støvede paragraffer. Læs mere her.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram